Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Den HelderAmbtelijk secretaris (18 uur)

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk donderdag 3 oktober

Solliciteer

Ambtelijk secretaris (18 uur)

Vacature

Vacaturenummer 19060

Binnen de gemeente Den Helder heeft de ondernemingsraad (OR) een belangrijke rolin het behartigen van de belangen van de medewerkers van de organisatie. De OR overlegt met de bestuurder (gemeentesecretaris) over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Ook praat de OR mee over bedrijfseconomische beslissingen van de bestuurder. De OR heeft een onafhankelijke positie binnen de organisatie.

Voor de ondersteuning van de OR zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Ambtelijk secretaris
18 uur per week

De ambtelijk secretaris is een belangrijke schakel voor een goed functionerend secretariaat van de OR. De ambtelijk secretaris levert ook een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de OR.

De functie:
Binnen het taakveld van de OR heb je een rol in het uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied, waarmee je de OR optimaal kunt ondersteunen. Je bereidt de vergaderingen voor die plaatsvinden op de donderdag, verzorgt de verslaglegging en bewaakt de afspraken. Daarnaast verzorg je het berichtenverkeer ten behoeve van de bestuurder en de OR, je bereidt adviezen voor. Je verzorgt de vastlegging van de adviezen, instemmingsverzoeken en initiatiefvoorstellen. Je onderhoudt contacten met in- en externe relaties en draagt bij aan de afstemming tussen de partijen. Ook doe je voorstellen aan de OR over scholingsonderwerpen en voer je overleg met scholingsinstituten over de te volgen trainingen. Bij de OR verkiezingen heb je een rol in de organisatie daarvan, het onderhouden van contacten met vakorganisaties en fungeer je als secretaris van de verkiezingscommissie.

Naast bovengenoemde taken beheer en draag je zorg voor de toegankelijkheid van het archief van de OR, bewaak je de actualiteit van regelgeving en wetten, procedures en afspraken betreffende de medezeggenschap. Ook heb je een rol in het voorbereiden en adviseren van de OR en draag je zorg voor de uitvoering daarvan.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een ervaren vlotte en communicatieve secretaris die op effectieve wijze doelen en prioriteiten kan bepalen, waarbij een goed gevoel voor dienstverlening aanwezig is. Je begrijpt de context waarin de OR opereert en overziet de gevolgen van afspraken en acties van de OR binnen de organisatie. In je manier van handelen draag je actief bij aan samenwerking voor gemeenschappelijke doelen en ben je in staat de onderlinge communicatie daartoe te bevorderen. Je neemt initiatief om idee√ęn onder de aandacht van de OR te brengen waarbij je op de hoogte bent van ontwikkelingen in de medezeggenschap. Je bent leergierig en wilt graag je kennis vergroten zodat je een grote en belangrijke speler bent in de inhoudelijke kant van het ondernemingsraadwerk.

Wat vragen wij?
- Je hebt een opleiding op HBO-niveau (secretarieel, economisch of juridisch);
  • Aanvullende opleiding bijv. leergang ambtelijk secretaris, deel 1 en deel 2 of je bent bereid deze te volgen;
  • Kennis van (wijzigende) wettelijke regelingen op het gebied van medezeggenschap, arbeidsrecht, Arbowet;
  • Affiniteit met medezeggenschap;
  • In staat om verschillende beleidsterreinen (sociaal, financieel, organisatorisch en veranderkundig) met elkaar in verband te brengen en te vertalen naar medezeggenschapsproblematiek;
  • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
  • Bijzondere oplettendheid in verband met uitvoering/bewaking van afspraken en procedures;
  • Je hebt een brede interesse en bent bereid tot scholing om je te professionaliseren in het vak;
  • In een vergelijkbare functie heb je ervaring opgedaan en je bent vanzelfsprekend tactvol en discreet;
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
Wat bieden wij jou?
Een uitdagende functie die je inspireert om je talenten in te zetten en je verder te ontwikkelen. Je werkt samen met collega's die hart hebben voor hun vak en op een prettige manier met elkaar samenwerken.

Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden wij bij een dienstverband van 36 uur een salaris van maximaal ‚ā¨ 3.3376,- bruto per maand (functieschaal 8). Het salaris is exclusief 17,05% individueel keuze budget (IKB). Het IKB geeft je meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAR-UWO. Aanstelling vindt plaats voor een jaar met het vooruitzicht op een vast contract.

Heb je interesse?
solliciteer dan via de link tot en met 2 oktober 2019.

Meer informatie
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Annelies van der Duim-Bos, voorzitter Ondernemingsraad, telefoonnummer: (0223) 678090 / 06 50086017 Of stuur een e-mail naar: a.van.der.duim@denhelder.nl
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Arjan Dekker van Gemeente Den Helder ( +31 6 30154678)

Over de organisatie

Er is werk aan de winkel in Den Helder. Den Helder werkt aan de stad in al zijn facetten: werken, wonen, vrijetijdsbesteding, sport, cultuur en natuur. Een interessant aspect aan het werk bij de gemeente Den Helder is de uitdaging om als middelgrote gemeente om te gaan met de grootstedelijke problematiek die bij veel dossiers speelt. Daarvoor hebben we mensen nodig die ondernemend zijn en de handen uit de mouwen durven te steken. Ben je uit het juiste hout gesneden en wil je meehelpen de ambities van Den Helder te realiseren? Pak dan nu je kans! Onze organisatie biedt volop mogelijkheden om daarbij ook jezelf verder te ontwikkelen.

meer over Gemeente Den Helder

Adres

Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

14 0223