Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Den HaagSenior strateeg voor stedelijke en regionale vraagstukken

Senior strateeg voor stedelijke en regionale vraagstukken

Vacature

Ben jij de bevlogen strateeg met hart voor de publieke zaak die stad en regio met elkaar kan verbinden?

WO | Maximaal €5984 | Schaal 13 | Regulier | Vast | 36 uur


Anoniem solliciteren bij gemeente Den Haag

Deze vacature maakt deel uit van de procedure anoniem solliciteren. Wanneer jij je sollicitatie instuurt, maken wij je naam, geboorteland en je geboortedatum anoniem. We vinden bij de gemeente Den Haag namelijk dat kenmerken als afkomst en leeftijd geen rol spelen in je kans om te worden uitgenodigd voor een gesprek. We kijken naar het talent dat je al ontwikkeld hebt en dat je nog hoopt te ontwikkelen.


Hoe verloopt de sollicitatieprocedure bij anoniem solliciteren?

Als je solliciteert voor een functie in de schalen 10 t/m 14, dan vul je je motivatie en relevante werkervaring en opleiding voor deze functie in. Wij halen de elementen die kunnen herleiden tot je afkomst (denk aan geboorteland) en leeftijd (geboortedatum) in de sollicitatie eruit. Dit gebeurt op een zorgvuldige manier zonder dat het leidt tot grote gaten in je motivatie en opgegeven werkervaring. Wanneer je op basis van je motivatie en relevante werkervaring en opleiding wordt geselecteerd voor een gesprek, geven we je volledige CV vrij aan de selectiecommissie.


Onderzoek anoniem solliciteren

De effecten van het anoniem solliciteren laten we monitoren door een externe wetenschappelijke onderzoeksinstelling zonder commerciële doeleinden. Met de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die uit het onderzoek naar voren komen, kijken we hoe anoniem solliciteren leidt tot gelijkere kansen. Ook het invullen van een enquête kan onderdeel zijn van het onderzoek. De gegevens worden verder niet gedeeld.

Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw gegevens voor de monitoring van anoniem solliciteren, dan kun je dat onderaan het sollicitatieformulier aangeven.

De stad Den Haag groeit onstuimig en kent een internationaal uitgesproken profiel, een divers samengestelde bevolking en verschillende toeristische hotspots. We staan voor de uitdaging om ook die nieuwe bewoners, bezoekers en ondernemers een attractieve en inspirerende werk- en leefomgeving te bieden. Bij het team Stad en Metropool zien we je graag komen!


Wat ga je doen?

Als senior strateeg heb je een visie op de metropolitane ontwikkeling in Nederland en weet je de belangen van de stad op de kaart te zetten. Je ontwikkelt kansrijke handelingsperspectieven voor Den Haag en combineert dat met een scherp afgestelde politieke antenne. Je weet moeiteloos je weg te vinden op lokaal, metropolitaan en nationaal niveau. Binnen de afdeling Stedenbouw & Planologie maak je onderdeel uit van het team Stad & Metropool en werk je intensief samen met de coördinator van dit team. We verwachten van een senior strateeg het volgende:

* Je signaleert, verkent en vertaalt relevante trends en ontwikkelingen in de samenleving naar stedenbouwkundige en planologische keuzes en acties voor de gemeente Den Haag;

* Je anticipeert en adviseert op politiek gevoelige dossiers richting directie en bestuur;

* Je stemt af met partners in de metropoolregio en daarbuiten over ruimtelijke vraagstukken waarbij je, in goede afstemming met deskundigen vanuit het concern op het gebied van onder meer economie, mobiliteit, en wonen het integrale Haagse belang op de kaart zet;

* Je ontwikkelt en onderhoudt het netwerk op zowel metropolitaan als nationaal niveau om af te stemmen over bovenlokale en nationale dossiers en beleidsontwikkelingen;

* Je legt verbindingen tussen de strategische opgaven, public affairs, de lobby-agenda, kennis-agenda en innovatie-agenda.


Wie zijn wij?

De afdeling Stedenbouw & Planologie is onderdeel van de portefeuille Economie, Mobiliteit en Ruimte binnen de dienst Stedelijke Ontwikkeling. Met circa 60 collega’s maakt de afdeling ‘ruimte voor de stad’, bevordert de ruimtelijke en functionele samenhang van de stad en haar omgeving op verschillende schaalniveaus, en verbindt ontwikkelingen op korte termijn met het perspectief op de lange termijn. De afdeling doet dat als creatieve en strategische denktank, als gemeentelijke belangenbehartiger, als maker en adviseur in planologische trajecten en als voorloper op het gebied van ´samen stadmaken´.

De afdeling maakt niet alleen ruimte voor de stad, maar ook voor de mensen die bij de afdeling werken. Wij geloven dat dat onze toegevoegde waarde voor de stad het best tot z´n recht komt in een sfeer van professionaliteit, openheid en respect, collegiale en inspirerende samenwerking.

De afdeling kent de volgende clusters van werkzaamheden:

* Stedenbouwkundige & planologische advisering en ondersteuning bij projecten in de stadsdelen;

* Juridisch-planologische kaderstelling en advisering bouwplannen;

* Uitwerking strategische Agenda ‘Ruimte voor de Stad’ en voorbereiding Omgevingsvisie;

* Agendavorming en belangenbehartiging op regionaal niveau en metropool MRDH;

* Visievorming klimaat neutrale stad (o.a. buitenruimte) en ontwikkeling metropolitane parken.

Het management van de afdeling Stedenbouw & Planologie bestaat uit een afdelingshoofd (stadsstedenbouwer), een afdelingsmanager en twee adjunct-afdelingsmanagers. Het afdelingshoofd is inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de producten en diensten van de afdeling. De afdelingsmanager en adjunct-managers zijn verantwoordelijk voor personeel, organisatie, financiën en overige bedrijfsvoering zaken. Het management wordt voor inhoudelijke aansturing ondersteund door de coördinatoren van de drie gebiedsteams en twee themateams binnen de afdeling.

De afdeling Stedenbouw & Planologie heeft in een flexibele werkomgeving haar thuisbasis op het Stadhuis Den Haag.


Wat bieden wij?

Als senior strateeg heb je een veelomvattende en verantwoordelijke functie bij een bijzondere afdeling. Je krijgt de gelegenheid om bij te dragen aan de verdere professionalisering van de afdeling Stedenbouw en Planologie en kunt daarbij volop je talenten als strateeg benutten.

Verder kun je rekenen op:

* een salaris van maximaal €5.984 per maand (schaal 13), waarbij voor zeer ervaren kandidaten een arbeidsmarkttoelage bespreekbaar is;

* een aanstelling voor één jaar, die we daarna graag omzetten in een vast dienstverband (tenzij je al een vast dienstverband hebt);

* prima arbeidsvoorwaarden, die je voor een groot deel naar je eigen wensen kunt vormgeven.


Wat vragen wij?

Je bent een betrouwbare en integere adviseur, die vanuit een goed bestuurlijk en politiek inzicht met de nodige souplesse opereert. Je hebt affiniteit met het werken in een politiek bestuurlijke omgeving en het vermogen strategisch beleid te vertalen naar concrete uitvoering. Het schrijven van (bestuurlijke) documenten/adviezen gaat je uitstekend af. Verder beschik je over:

* Een afgeronde WO-opleiding, bijvoorbeeld Sociale Geografie, Bestuurskunde, Planologie of Politicologie;

* Minimaal 7 jaar ervaring op gebied van strategische advisering waarvan minimaal 5 jaar in een senior functie;

* Aantoonbare ervaring in het opstellen en uitdragen van adviezen op directieniveau;

* Aanvullend op kennis en ervaring, hechten wij nadrukkelijk waarde aan een goede match op persoonlijkheid, drijfveren en ambities.


Competenties

* Analytisch vermogen;

* Inventiviteit;

* Verbindend vermogen;

* Visie;

* Omgevingsbewustzijn;

* Samenwerken;

* Resultaatgerichtheid;

* Overtuigingskracht.


Interesse?

Solliciteer direct via de 'Solliciteer' button.


Meer weten?

Voor meer informatie over deze functie en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Hanneke Schippers, afdelingsmanager Stedenbouw & Planologie, op telefoonnummer 06-52672166 of hanneke.schippers@denhaag.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.