Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Den HaagProjectinspecteur / Plantoetser WABO

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk zondag 16 augustus

Solliciteer

Projectinspecteur / Plantoetser WABO

Vacature

Projectinspecteur / Plantoetser WABO

Heb jij hart voor Den Haag en wil jij meewerken aan de een kwalitatief hoogwaardige en veilige leefomgeving? Lees dan verder!

WO, HBO | Maximaal €5118 | Schaal 11 | Regulier | Vast | 36 uur

Wat ga je doen?

Als plantoetser behandel en beoordeel je de ingediende Wabo-aanvragen. Je stelt zelfstandig besluiten op en zet waar nodig adviezen uit bij interne en externe adviseurs, zoals de Omgevingsdienst Haaglanden, Veiligheidsregio en het waterschap. Bij planinitiatieven informeer en adviseer je initiatiefnemers over de mogelijkheden voor een Wabo-vergunning en de te doorlopen procedures. 

Werken voor de Gemeente Den Haag is bijzonder. In onze stad vinden diverse stedenbouwkundige vernieuwingen plaats. Denk bijvoorbeeld aan de bestaande pilot in het toepassen van de omgevingswet in de Binckhorst en het programma ‘De kust gezond’ ter verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte in Scheveningen Bad. Daarnaast bevindt zich in onze stad een groot aantal bijzondere gebouwen: ministeries, regerings- en parlementsgebouwen, het koninklijk huis en de diverse ambassades. Daar bovenop heeft de helft van de bebouwing van Den Haag de status (rijks-) beschermd stadsgezicht. Door deze diversiteit krijg je te maken met bijzondere bouwplannen, waarbij het belangrijk is strategisch met verschillende partijen en tegengestelde belangen om te kunnen gaan. 

Je onderhoudt actief contact met klanten, ketenpartners en het bestuur. Tevens zorg je voor een goede afstemming met je collega’s van de diverse interne beleidsafdelingen. Samenwerken, pro-activiteit, eigenaarschap en bestuurlijke sensitiviteit is hierbij van belang. Omdat het werkveld sterk in beweging is, wordt van onze organisatie inventiviteit en flexibiliteit verwacht. De doorontwikkeling van onze werkwijzen begint vaak bij de medewerker. Als projectinspecteur heb je hierin een belangrijke rol door gesignaleerde knelpunten om te zetten in concrete verbetervoorstellen en te helpen om deze te realiseren. Andersom vinden we groei van de medewerker minstens zo belangrijk. We geven ruimte aan talentontwikkeling. 

Wat vragen wij?

Binnen onze afdeling bestaan drie verschillende functieniveaus van medewerkers die WABO-aanvragen beoordelen. De verschillen tussen die functies bestaan met name uit de mate van complexiteit en gevoeligheid van de aanvragen die behandeld worden. Wij zoeken iemand voor het middelste functieniveau. Dat betekent dat je complexe bouwplannen behandelt, maar ook deelneemt aan vooroverleggen en adviseert bij grootschalige projecten. Naast een ruime ervaring zijn bestuurlijke sensitiviteit en zelfstandigheid juist in deze functie belangrijk. 

Je bent klantgericht en hebt oog voor het politieke speelveld waarin je werkt. Je bent pragmatisch en denkt in mogelijkheden. Daarnaast beschik je over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden. Goed samenwerken is bijdragen aan het samenwerkingsproces. Dit verwachten we ook van jou! Je volgt nieuwe tendensen binnen het vakgebied, signaleert knelpunten en werkt actief mee aan ontwikkelingen binnen de afdeling. 

Daarnaast beschik je over:

 • een afgeronde Hbo- of Wo-opleiding: met een achtergrond in de bouwkunde of ruimtelijke ordening;
 • een afgeronde opleiding ABW 1 en 2 (Ambtenaar Bouw en Woningtoezicht);
 • aantoonbare ruime ervaring (minimaal 5 jaar) in het behandelen van ingediende aanvragen voor een Wabo-vergunning. 

Wat bieden wij?

Afhankelijk van je achtergrond en (werk)ervaring bieden we je:

 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar, die we daarna (bij goed functioneren) graag omzetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Heb je bij de gemeente Den Haag een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of heb je recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in verband met de ketenbepaling, dan behoud je je arbeidsrecht;
 • een salaris van minimaal €3.526,- en maximaal €5.118,- bruto per maand op basis van een volledige (36-urige) werkweek (schaal 11). Afhankelijk van de ervaring kan een aanloopschaal aan de orde zijn. Per 1 oktober 2020 stijgen de lonen met 1%;
 • een 36-urige werkweek en de ruimte om compensatieverlof op te bouwen. 

Ook kun je rekenen op een uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket, zoals:

 • diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;
 • opname in het ABP-pensioenfonds;
 • een maandelijkse bijdrage aan de ziektekostenverzekering;
 • een individueel keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% bovenop jouw salaris wat je naar keuze kunt inzetten voor bijvoorbeeld: extra verlof, salaris of lidmaatschap van de sportschool gevestigd in het Stadhuis.

* Den Haag, internationale stad aan zee. Nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen voor de Haagse samenleving komen voort uit het samenbrengen van culturen, expertise en talenten. We zijn ervan overtuigd dat we met een divers samengestelde organisatie de belangen van onze burgers het beste kunnen behartigen en voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen in de samenleving. Daarom stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen die voor en met ons werkt aan Den Haag zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt, ongeacht waar je geboren bent, wat jouw achtergrond is, wat je gelooft of van wie je houdt. Bij ons ben je welkom, samen maken wij de stad.

Om diversiteit en inclusie en de aandacht voor competenties en talent in ons werving- en selectieproces verder te versterken, nemen wij samen met andere werkgevers deel aan de pilot Nudging. Met deze pilot geven wij een impuls (nudges) voor gelijke kansen en meer specifiek het vergroten van de instroom van talenten met een diverse etnische achtergrond. De pilot wordt uitgevoerd onder aansturing van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid en met wetenschappelijk onderzoek begeleid door TNO. 

Hoe kun je solliciteren op de functie projectinspecteur / plantoetser WABO bij Gemeente Den Haag?

De vacature projectinspecteur / plantoetser WABO maakt deel uit van de pilot Nudging werving & selectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na het insturen van jouw sollicitatie anonimiseren wij je naam, geboorteland en geboortedatum. Bij gemeente Den Haag vinden wij dat kenmerken zoals afkomst of leeftijd geen rol mogen spelen in je kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek. Wij kijken naar jouw competenties, kwaliteiten en motivatie, en we zijn ook benieuwd naar wat je nog hoopt te ontwikkelen. Je kunt solliciteren door in je motivatie alléén een antwoord te geven op de volgende zes vragen en je CV te uploaden, waarbij na sluiting een objectieve voorselectie plaatsvindt. Wij willen je hierbij vriendelijk verzoeken om bij de beantwoording van deze zes vragen enkel gebruik te maken van een WORD-document en géén andere applicatie. Veel succes! 

 1. Voor de functie projectinspecteur / plantoetser WABO vragen wij een afgeronde Hbo- of Wo-opleiding met een achtergrond in de bouwkunde of ruimtelijke ordeningen én een afgeronde ABW 1 en 2 (Ambtenaar Bouw en Woningtoezicht), met aantoonbare ervaring in het behandelen van ingediende aanvragen voor een WABO-vergunning. Welke opleiding(en) en specifieke werkervaring op het gebied van het behandelen van WABO-vergunningen neem jij mee in je nieuwe rol als projectinspecteur / plantoetser WABO?
 2. In jouw nieuwe rol als projectinspecteur / plantoetser WABO is het erg belangrijk dat je initiatief neemt in het werkproces en vrijwel altijd een aantal stappen vooruitdenkt. Kun je een voorbeeld noemen waarbij jij initiatief genomen hebt en waar je trots op bent? 
 3. In jouw nieuwe rol als projectinspecteur / plantoetser WABO heb je veel klantcontact, je klanten zijn niet altijd deskundig. Beschrijf een situatie waarmee jij een klant verder hebt gebracht met jouw service én vakkennis.
 4. Als projectinspecteur / plantoetser WABO is het analyseren van een WABO-aanvraag erg belangrijk en daarbij is het van belang om tijdig problemen aan te zien komen en ervoor te zorgen dat de klant tijdig wordt geïnformeerd. Wat pak jij als eerste aan wanneer je een WABO-aanvraag behandelt?
 5. In je nieuwe rol als projectinspecteur / plantoetser WABO neem je veel besluiten, het is daarom erg belangrijk dat je besluitvaardig bent en jij je aan de beslistermijnen houdt, oftewel de regie houdt over het hele proces en ruimte geeft als dat kan. Beschrijf aan de hand van één voorbeeld wat jouw aanpak is wanneer een beslistermijn nadert en je nog belangrijke informatie mist van de klant (max 200 woorden).
 6. Als projectinspecteur / plantoetser WABO kun je te maken krijgen met tegenstrijdige belangen. Hoe zorg je dat je onder druk in de regie blijft van de aanvraag? Beschrijf dit aan de hand van een voorbeeld (max 200 woorden). 

Wie zijn wij?

De afdeling Vergunningen en Toezicht (V&T) is onderdeel van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en houdt zich bezig met de kwaliteit en veiligheid van de te realiseren bouwprojecten in de stad. De kernactiviteit van de afdeling is het behandelen van aanvragen voor Wabo-vergunningen en het toezicht houden op de uitvoering daarvan. V&T telt ruim 130 medewerkers en bestaat uit vier teams: team Vergunningen, team Toezicht, het team Bouwconstructies en Bouwfysica/Bouwecologie en het team Kennis & Kwaliteit. 

Meer weten?

Voor meer informatie over de functie en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Job van der Geest, adjunct teammanager vergunningen, te bereiken via (06) 234 060 53.

Wil je meer weten over de pilot Nudging? Neem dan contact op met Prosper Becker, te bereiken via (06) 525 324 20 of e-mail: prosper.becker@denhaag.nl. 

Meer informatie

 • Meer over onze arbeidsvoorwaarden vind je op www.werkenvoordenhaag.nl/arbeidsvoorwaarden.
 • Het opvragen van referenties kan een onderdeel zijn van de procedure.
 • Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan deel uitmaken van de procedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring kun je in de aanloopschaal geplaatst worden.
 • Indien we niet fysiek met sollicitanten in gesprek kunnen i.v.m. de ontwikkelingen rond het Coronavirus, zullen de sollicitatiegesprekken online met de applicatie Microsoft Teams plaatsvinden. Onderaan de pagina is een bijlage toegevoegd met tips voor een online sollicitatiegesprek.

Interesse?

Solliciteer via de 'Solliciteer' button.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Job van der Geest van Gemeente Den Haag ( +31 (06)23406053)