Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Den HaagDomeinmedewerkers thema WMO/sport/geweld/cultuur/onderwijs

Domeinmedewerkers thema WMO/sport/geweld/cultuur/onderwijs

Vacature

Domeinmedewerkers Stad en Bestuur gezocht met specifieke kennis op één van de volgende gebieden: WMO, sport, huiselijk geweld, kindermishandeling, onderwijs of cultuur.

Op zoek naar een baan waarin je van betekenis kunt zijn voor onze stad? Heb jij goede ideeën om Den Haag nog vitaler, aantrekkelijker, leefbaarder en zorgzamer te maken? En wil je deze ideeën bij ons pitchen? Lees dan verder.

Wat ga je doen?

Als domeinmedewerker OCW bij de beleidsafdeling Stad en Bestuur werk je aan opgaven rond de thema’s onderwijs, jeugd, sport, cultuur, welzijn en zorg. Thema’s als het creëren van gelijke onderwijskansen, huiselijk geweld voorkomen, Hagenaars een leven lang sportief en gezond houden, zorg integreren in de woon- en leefomgeving o.a. via slimme digitale technieken, of cultuur toegankelijk maken voor nieuwe publieksgroepen. Slechts een paar voorbeelden van actuele en complexe opgaven die horen bij een grote stad als Den Haag.

Je werkt nauw samen met onze Haagse partners, met een open blik. Je kunt je breed ontwikkelen en jouw kwaliteiten bij verschillende vraagstukken en beleidsthema’s inzetten.

Waar nodig ben je ook inzetbaar op andere thema’s en draag je bij aan de uitvoering van werkzaamheden van andere collega’s.

Wij zijn op zoek naar domeinmedewerkers met specifieke kennis en ervaring op de onderstaande gebieden en het daarnaast interessant vinden om zich verder te ontwikkelen en te verdiepen in andere domeinen. 

1) Domeinmedewerker thema WMO

Binnen dit domein houd je je specifiek bezig met het thema WMO. Je ontwikkelt beleid, zorgt voor de implementatie en evalueert de uitwerking.

Je bent op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen, veranderde wet- en regelgeving, verschuivende budgettaire kaders en analyseert de gevolgen hiervan voor de organisatie en doet voorstellen voor de implementatie. Je onderhoudt nauwe contacten met verschillende afdelingen, regiogemeenten en de G4, zorgaanbieders en de adviesraad. Sinds 2018 zijn de uitvoeringstaken op het gebied van de WMO, de Jeugdwet en het Daklozenloket samengebracht binnen één uitvoeringsorganisatie: Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning.

2) Domeinmedewerker thema sport

Binnen dit domein houd je je specifiek bezig met het thema sport. Dit betekent dat je vraagstukken analyseert, voorstellen doet voor oplossingen en ervoor zorgt dat deze kunnen worden geïmplementeerd. Kortgezegd: je ontwikkelt, implementeert en evalueert projecten en programma’s voor het thema ‘een leven lang sporten’ en coördineert de uitvoering ervan. De samenhang met andere beleidsvelden binnen en buiten OCW zoek je actief op. Je volgt relevante ontwikkelingen op de betreffende gebieden, houdt je kennis up-to-date en bouwt aan een relevant netwerk. Je evalueert afgeronde taken, voert onderzoeksopdrachten uit en doet voorstellen voor het actualiseren van operationeel beleid en instrumenten binnen de aandachtsgebieden. Het schrijven van beleidsvoorstellen is een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden. 

3) Domeinmedewerker thema huiselijke geweld en kindermishandeling

Binnen dit domein houd je je specifiek bezig met het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. Je stimuleert en bewaakt de uitvoering van het beleid dat is neergelegd in de Regiovisie van de negen gemeenten in Haaglanden, waaronder de centrumgemeenten Den Haag en Delft. Je evalueert beleid en ontwikkelt nieuwe beleidsinitiatieven. Je draagt bij aan de rapportages aan het management en het gemeentebestuur. Tevens verstrek je subsidies aan uitvoerende partijen binnen je beleidsterrein en geef je richting aan de uitvoering van het beleid. Als medewerker van de centrumgemeente Den Haag beheer je de begroting op je beleidsterrein voor Den Haag en de vier andere gemeenten in de centrumregio. Als adviseur op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling kun je ook verbinding leggen met andere thema’s die de doelstellingen van je beleidsterrein en het zorg- en volksgezondheidsbeleid in het algemeen ondersteunen.

4) Domeinmedewerker thema cultuur

Binnen dit domein houd je je specifiek bezig met het thema cultuur.

Het beleidskader voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 is klaar met daarin opgenomen de uitdagingen waar we samen met de culturele sector voor staan. Belangrijke thema’s daarin zijn diversiteit en inclusie, versterking van het Museumkwartier, het stimuleren van het makersklimaat, het uitwerken van ons regioprofiel Haaglanden, Cultural Governance, de uitdagingen van een Fair Practice Code Cultuur en het stimuleren van samenwerking zowel binnen de sector als ook verbanden leggen met andere beleidsterreinen. Je bent een domeinmedewerker die meebouwt aan onze organisatie en onze culturele infrastructuur. Je bent aanspreekpunt voor culturele instellingen. Verder beschik jij over meerjarige en aantoonbare kennis én ervaring mee op het gebied van cultuureducatie en talentontwikkeling, in combinatie met een bredere blik op cultuur en grootstedelijke vraagstukken, kennis van subsidies en financiën, en visie op wat cultuur in de samenleving betekent, dan komen we graag met je in contact.


5) Domeinmedewerker thema hoger en internationaal onderwijs 

Binnen dit domein hou je je specifiek bezig met het thema hoger en internationaal onderwijs. Den Haag heeft een unieke propositie als kennis- en onderwijsstad, de vestiging en doorontwikkeling van academische instellingen, aanvullend op de verscheidenheid aan hogescholen, hebben de afgelopen periode geleid tot een flinke toename van studenten, docenten en onderzoekers. Hierdoor is ruimte ontstaan voor innovatie en een toename van samenwerkingsprojecten tussen kennisinstellingen, bedrijven en de gemeente Den Haag. Je werkt beleidsmatig op het terrein van wetenschappelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en internationaal onderwijs, en zoekt verbinding met andere beleidsterreinen. Samen met collega's bouw je aan de visie en aanpak op de verdere ontwikkeling van Den Haag als hoger onderwijs, -kennis- en studentenstad. Relatiebeheer met de hoger onderwijsinstellingen is een belangrijk onderdeel in je takenpakket. Je brengt aantoonbare ervaring mee op het gebied van hoger en/of internationaal onderwijs.

Wat vragen wij?

Jij hebt oprechte interesse in de stad en haar inwoners. Je voelt je betrokken bij wat er in Den Haag speelt en hebt ideeën over wat jij wilt verbeteren. Jij zet alles in wat je in huis hebt om het verschil te maken en resultaten te behalen: creativiteit, energie, vastbeslotenheid en slimheid.

Wij vinden je instelling net zo belangrijk als je achtergrond en ervaring. Als je goede ideeën hebt, talentvol, vernieuwend, samenwerkings- én resultaatgericht bent, dan willen wij je graag leren kennen. Verder heb je inzicht in politieke verhoudingen, geduld en gevoel voor strategie en een open houding om dingen voor elkaar te krijgen. Ook beschik je over:

 • hbo/academische werk- en denkniveau en minimaal een 2 jaar ervaring binnen het beleidsveld sociaal domein bij een gemeente;
 • ideeën, kennis en ervaring waarmee we Den Haag aantrekkelijk, gezond, werkend en verbonden kunnen maken.

Wat bieden wij?

Je krijgt de ruimte om jouw specifieke kennis en ervaring in te zetten bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken met veel dimensies. Wij snappen dat het belangrijk is om daarbij (ook) in jouw ontwikkeling te investeren en daar is ruimte voor. Afhankelijk van je achtergrond en (werk)ervaring bieden wij je;

 • een vaste aanstelling; je krijgt in eerste instantie een tijdelijke aanstelling op proef van 12 maanden aangeboden (tenzij je bij de gemeente Den Haag in vaste dienst bent aangesteld of in verband met de ketenbepaling.) Bij goed functioneren is er een mogelijkheid op verlenging of vast dienstverband;
 • salarisschaal 11  (min €3.348,- / max € 4.859,- ) of salarisschaal 12 (min € 4022,- / max € 5520,-), op basis van 36-urige werkweek;
 • minimaal een 32-urige werkweek en maximaal een 36-urige werkweek en de ruimte om compensatieverlof op te bouwen;
 • de kans om aan de basis te staan om maatschappelijke vraagstukken op een vernieuwende manier op te pakken. Ook kun je rekenen op een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket, zoals:
 • een opname in het ABP-pensioenfonds;
 • een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;
 • een individueel keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% bovenop jouw salaris wat je naar keuze kunt inzetten voor bijvoorbeeld: extra verlof, salaris of lidmaatschap van onze sportschool.

Solliciteren? 

Spreekt bovenstaande je aan maak dan je interesse op de onderstaande manier aan ons kenbaar. Vermeld expliciet welk domein je het meest inspireert en het beste aansluit bij je (werk)ervaring. Reageer via de 'solliciteer' button.

Voorstellen

Je schrijft geen sollicitatiebrief. Naast je CV neem je ons mee in jouw motivatie, bevlogenheid en ideeën voor één van de bovengenoemde thema’s aan de hand van twee vragen:

 1. Wat vind jij een belangrijke maatschappelijke vraag waar je graag iets aan wilt doen?
 2. Hoe zou je dit in grote lijnen willen aanpakken?

Vertel ons dit in maximaal 500 woorden. We bekijken je bijdrage vooral op twee punten: kun je een vraagstuk op een goede manier analyseren en helder en bondig beschrijven en maak je duidelijk hoe jouw daadkracht de stad en haar bewoners verder kan helpen?  

Ronde 1: pitch 

Als we je voorstel interessant vinden, nodigen we je uit voor een gesprek. In deze ronde dagen we je uit ons met jouw pitch te overtuigen van jouw kwaliteiten en bijdrage. Deze pitch mag je doen op een manier die het beste bij jou past (presentatie, filmpje, mooi geschreven stuk…). Na de pitch mag jij ons aan de tand voelen. Wat wil je van ons weten om zeker te weten of je bij ons wilt werken? We eindigen met een korte (schrijf)opdracht.

Planning; 

-korte introductie van onszelf en uitleg procedure (maximaal 5 min)

-pitch (maximaal 10 min) 

-gesprek (maximaal 30 min)

-(schrijf)opdracht (maximaal 15 min)

Ronde 2: Competentiegericht interview

In deze ronde zal je worden bevraagd op de voor de functie belangrijke competenties . Dit gesprek zal ongeveer een uur duren.

Meer weten? 

Voor meer informatie over de functie, de procedure of over de vragen kun je contact opnemen met Yvonne Kleihorst-Elings (tel. 06-50009483). 


Extra informatie

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.