Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Den HaagAlgemeen directeur Stadsbeheer

Algemeen directeur Stadsbeheer

Vacature

Werken aan een schone, veilige, groene, bereikbare en duurzame stad, samen met 1700 medewerkers. Ga jij deze uitdaging in en met Den Haag aan?


De stad

Den Haag, internationale stad van vrede en recht. Een kleurrijke stad met bijna 550.000 inwoners en meer dan 150 nationaliteiten. Stad aan zee met 11 kilometer kustlijn en volop economische kansen. Het gaat op veel gebieden goed met Den Haag. Tegelijk staat de stad voor een aantal grote, complexe opgaven. Dat vraagt om een gemeentelijke organisatie die ten dienste staat van inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven. Waar de inwoners erop kunnen vertrouwen dat de gemeente haar taken op integere wijze uitvoert. Bewoners, bestuurders, ambtenaren; met elkaar maken we de stad met als uitgangspunt dat iedereen blijft meedoen.

 

De gemeente 

Het Gemeentelijk Managementteam (GMT), bestaande uit de algemeen directeuren van 6 diensten onder leiding van de gemeentesecretaris, werkt aan de kwaliteit en continuïteit van bestuur en dienstverlening. Je maakt deel uit van dit GMT met de portefeuille Stadsbeheer.

 

De dienst Stadsbeheer

Stadsbeheer is verantwoordelijk voor een schone, hele, veilige, duurzame en bereikbare buitenruimte van Den Haag. 1700 medewerkers met hart voor hun vak en hart voor de stad maken de stad elke dag een beetje beter, zonder onnodige overlast voor bewoners en bezoekers. Dat doen wij samen met andere diensten en maatschappelijke partners. Onze missie luidt: "Samen maken wij de buitenruimte van Den Haag duurzaam beter".

 

De opgave

De stad is altijd in ontwikkeling. Verschillende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de inrichting en het gebruik van de buitenruimte ingrijpend veranderen. Dat betekent ook dat de manier waarop stadsbeheerders hun werk doen voortdurend verandert en dat wij met onze kennis en kunde bij de tijd moeten blijven. Dat vereist wendbaarheid van de medewerkers en van Stadsbeheer als organisatie. We willen onze kwaliteit behouden door continu te ontwikkelen. Zo kunnen wij garanderen dat de inrichting, het gebruik en het beheer en onderhoud van de buitenruimte voldoen aan de eisen van vandaag én morgen. Om richting te geven aan de ontwikkeling van de dienst en de medewerkers werken directie en de hoofden van de bedrijfsvoeringsonderdelen samen aan een aantal kernopgaven.

 

De functie

Als lid van het GMT met de portefeuille DSB ben je de primaire schakel tussen het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Vanuit de gezamenlijkheid van het concern werk je binnen de dienstmet de nodige realisatiekracht aan grote en kleine thema’s die zichtbaar en merkbaar zijn voor alle inwoners van de stad en die voor een groot deel onze toekomst bepalen.Je stuurt samen met je directeuren op collegiale wijze de bedrijfsvoeringsonderdelen aan, onderhoudt adequate contacten met het stadsbestuur, de andere Haagse diensten en diverse (externe) partijen. Je kunt goed omgaan met een grote variatie in gesprekspartners en schakelt makkelijk van concrete naar abstracte vraagstukken. Je weet bestuurlijke beslissingen te vertalen naar strategische visies, concrete plannen en hoogwaardige, uitvoerbare dienstverlening voor zowel de dienst als concernbreed.

 

Jij gaat door op de al ingezette lijn, stimuleert de ontwikkelingen en bewaakt de samenhang. Je bent een verbinder en gericht op samenwerking in de breedte van het hele fysieke domein, geeft richting waar nodig en geeft ruimte voor eigen regie. Je hebt bijzondere aandacht voor de borging van de goede resultaten om de ontwikkeling duurzaam te maken.  En je hebt veel aandacht voor de beheersing van interne processen en degelijke financiën zodat Stadsbeheer een betrouwbare dienst blijft. Je paart zakelijkheid aan een scherp oog voor de zeer diverse medewerkers van Stadsbeheer, van straatveger tot ingenieur en van handhaver tot archeoloog. Want zij leveren samen elke dag hun bijdrage aan een mooie openbare ruimte voor alle mensen in de stad.  

 

Wat vragen wij?

Je voelt je betrokken bij Den Haag en weet hoe je kunt én wilt bijdragen aan de (verdere) ontwikkeling van onze buitenruimte. Dat doe je met gezag, overtuigingskracht, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en de nodige humor: je pakt door met behoud van goede relaties. Je weet wat er speelt in de stad en binnen jouw dienst.  Je onderschrijft het belang van medezeggenschap en schakelt goed en met plezier tussen abstractie en concrete, operationele zaken. Daarnaast beschik je over:


·     een academische opleiding;

·     aantoonbare, meerjarige leidinggevende ervaring als senior manager;

·     kennis van of affiniteit met de werkvelden van DSB.

 

Wat bieden wij?

De kans om een duidelijk en zichtbaar stempel te drukken op de vraag hoe we als stad de vragen van de toekomst tegemoet treden. Onderwerpen als beheersing van de druk op de buitenruimte, grote infrastructurele projecten, de energietransitie en opgaven binnen de organisatie, zoals strategische personeelsplanning en digitalisering geven jou unieke uitdagingen. Je gaat deze uitdagingen aan, bij en met een dienst die de blik expliciet naar buiten richt om zo te (blijven) voldoen aan de behoeften van de stad. Ook kun je rekenen op: 


·     een salaris van maximaal € 10.668,00  bruto per maand;

·     een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;

·     een pensioenvoorziening via het ABP en een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;

·     een flexibel pakket arbeidsvoorwaarden, dat je met behulp van een Individueel Keuzebudget voor een groot deel zelf kunt vormgeven.


Interesse?

Reageer via de ‘solliciteer’ button.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ilma Merx, gemeentesecretaris/algemeen directeur, op telefoonnummer 070 3536411. Meer weten over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Wilma Kiebert op telefoonnummer 06 15091747.

 

Extra informatie


·     Meer over onze arbeidsvoorwaarden vind je op www.werkenvoordenhaag.nl/arbeidsvoorwaarden.

·     Het opvragen van referenties kan een onderdeel zijn van de procedure.

·     Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.

·     Indien we niet fysiek met sollicitanten in gesprek kunnen i.v.m. de ontwikkelingen rond het Coronavirus, zullen de sollicitatiegesprekken online met de applicatie Microsoft Teams plaatsvinden.

·     Onderaan de pagina is een bijlage toegevoegd met tips voor een online sollicitatiegesprek.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Ilma Merx van Gemeente Den Haag ( +31 0703536411)