Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Den HaagSenior technisch medewerker Riolering, Wegen en Bodem

Senior technisch medewerker Riolering, Wegen en Bodem

Vacature

Senior technisch medewerker Riolering, Wegen en Bodem

Ben jij de spin in het web die systematisch werkt aan verdere verbetering van de wegen in Den Haag?

HBO   |   Tussen €2753 en €4162   |   Schaal 10   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur

Wat ga je doen?

Het werken in de derde grote stad van ons land staat voor nieuwe uitdagingen. Binnen de grenzen gaat onze stad zich herontwikkelen en sterk groeien: dit biedt kansen. We hebben het beheer goed op orde en willen het beheer, gebruik en de kennis van onze assets continu naar een hoger niveau brengen.

Ook het wegbeheer ontkomt niet aan de veranderende stad en er dient het komende jaar nieuw beleid en (meerjarige) planvorming te worden gemaakt. Hierbij speelt een steeds sterkere participatie van bewoners en de invloed op de bereikbaarheid. We gaan daarnaast starten om onze opgaven eerst binnen de afdeling en later ook op dienstniveau integraal te programmeren. Daarbij onderzoeken we tegelijkertijd hoe we met behulp van assetmanagement onze besluitvorming afdelingsoverstijgend kunnen verbeteren.

Als senior technisch medewerker geef je invulling aan bovengenoemde uitdagingen. Daarnaast coördineer je de beheer- en onderhoudswerkzaamheden voor wegen en stuur je de toegewezen technisch medewerker(s) aan. Hierbij beheer je zelfstandig het vakspecifieke beheersysteem Gisib en zorg je dat de data inhoudelijk correct en up-to-date zijn.

Je taak bestaat daarnaast uit het zelf technisch onderzoek verrichten en het begeleiden van onderzoek door andere partijen. Je vertaalt de uitkomst naar praktische maatregelen en stelt voorstellen op. Samen met de projectleider Wegen ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de ‘meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma’s wegonderhoud’. Vervolgens richt je de daaruit voortvloeiende deelprojecten in en stel je de budgetten vast.

Bij nieuw uit te voeren werkzaamheden toets je de uitwerking van het ontwerp, bestek en de begroting en verzorg je de aanbesteding. Je behandelt mondelinge en schriftelijke vragen en klachten en voert overleg met burgers, bedrijven, instanties en verschillende diensten binnen de gemeente over uit te voeren werkzaamheden. In geval van calamiteiten onderzoek en analyseer je de problemen, bepaal je oplossingen en tref je de nodige maatregelen.

In samenwerking met de projectleider monitor je de veiligheid van de werkzaamheden, controleer je de kwaliteit van het uitgevoerde werk en behandel je de oplevering en overdracht in beheer. Bij afwijkingen stuur je het proces bij en rapporteer je conform globaal gestelde kaders. Bij dit alles volg en signaleer je de ontwikkelingen in de markt en doet verbetervoorstellen met betrekking tot het uitvoeringsbeleid.

Het team
De afdeling Stedelijk Beheer is een onderdeel van de Dienst Stadsbeheer en heeft circa 90 medewerkers.  De afdeling is verantwoordelijk voor het (technisch) beheer in de stad. Denk hierbij aan het duurzaam beheren en onderhouden van de riool-, weg- en waterinfrastructuur zoals bruggen, tunnels, viaducten en vaarwegen, maar bijvoorbeeld ook de openbare verlichting. Daarnaast zorgt Stedelijk Beheer voor het veilige gebruik van de Scheveningse haven, houdt zij toezicht op het nautisch verkeer en verzorgt zij de bediening en bewaking van tunnels en bruggen.

Stedelijk beheer bestaat uit vijf afdelingen. De functie senior technisch medewerker valt onder het team - Riolering, Wegen en Bodem met 24 collega’s:

  • Riolering, Wegen en Bodem
  • Water, Constructies en Installaties
  • Openbare Verlichting
  • Verkeerscentrale en Haven
  • Advies en Ondersteuning

Wat bieden wij?

  • Een vast dienstverband
  • Salarisschaal 10 met een minimum salaris van € 2.753,- en een maximumsalaris van € 4.162,- bij een volledig dienstverband
  • Een 36-urige werkweek

Wat vragen wij?
Je beschikt over een relevant technisch HBO-diploma gericht op het vakgebied en hebt minimaal 1 tot 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. Wij zijn op zoek naar een ambitieuze collega die klantgericht, nauwkeurig en zelfstandig werkt waarbij kennis en ervaring met wegbeheer een pré is. Je kunt goed samenwerken en anticiperen op verschillende situaties. Daarnaast ben je analytisch sterk en in staat om de opgaven in een breder perspectief te plaatsen en hiernaar te handelen.

Meer weten?
Contactpersoon sollicitatieprocedure en vacature-informatie:
Marcel Tirion (Afdelingshoofd) telefoonnummer 070 353 63 69 / 06 27 05 41 65

Extra informatie

  • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring kun je in de aanloopschaal geplaatst worden;
  • Let wel: je krijgt in eerste instantie een tijdelijke aanstelling op proef van 12 maanden aangeboden (tenzij je bij de gemeente Den Haag in vaste dienst bent aangesteld). Bij goed functioneren wordt dit (gemiddeld) na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Deze vacature maakt deel uit van de procedure anoniem solliciteren. Wanneer jij je sollicitatie instuurt, doe je mee aan de procedure anoniem solliciteren.

De gemeente Den Haag doet aan anoniem solliciteren bij functies in de schalen 10 t/m 14. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk een afspiegeling te zijn van de veelzijdige Haagse samenleving en dat kenmerken als afkomst en leeftijd geen rol spelen in de kansen om uitgenodigd te worden voor een gesprek.

Als je solliciteert voor een functie in de schalen 10 t/m 14, dan volg je de procedure van anoniem solliciteren. Je vult je motivatie en relevante werkervaring voor de desbetreffende functie in. Elementen in de sollicitatie die kunnen herleiden tot je afkomst (denk aan geboorteland) en leeftijd (geboortedatum) worden geanonimiseerd. Dit gebeurt op een zorgvuldige manier zonder dat het leidt tot grote gaten in je motivatie en opgegeven werkervaring. Wanneer je sollicitatie op basis van je motivatie en relevante werkervaring wordt geselecteerd voor een gesprek, wordt je CV vrijgegeven aan de selectiecommissie.

De effecten van het anoniem solliciteren worden gemonitord, dit gebeurt door een externe onderzoeksinstelling zonder commerciële doeleinden. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens wordt gekeken hoe anoniem solliciteren leidt tot gelijkere kansen. De gegevens worden verder niet gedeeld.