Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Den HaagManager Exploitatie Sportaccommodaties

Manager Exploitatie Sportaccommodaties

Vacature

Gezocht: allround Manager Exploitatie die operationele verantwoordelijkheid combineert met het neerzetten van een andere manier van werken.

WO   |   Tussen €3923 en €5384   |   Schaal 12   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur

Deze vacature maakt deel uit van de procedure anoniem solliciteren. Wanneer jij je sollicitatie instuurt, doe je mee aan de procedure anoniem solliciteren.

De gemeente Den Haag doet aan anoniem solliciteren bij functies in de schalen 10 t/m 14. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk een afspiegeling te zijn van de veelzijdige Haagse samenleving en dat kenmerken als afkomst en leeftijd geen rol spelen in de kansen om uitgenodigd te worden voor een gesprek.

Als je solliciteert voor een functie in de schalen 10 t/m 14, dan volg je de procedure van anoniem solliciteren. Je vult je motivatie en relevante werkervaring voor de desbetreffende functie in. Elementen in de sollicitatie die kunnen herleiden tot je afkomst (denk aan geboorteland) en leeftijd (geboortedatum) worden geanonimiseerd. Dit gebeurt op een zorgvuldige manier zonder dat het leidt tot grote gaten in je motivatie en opgegeven werkervaring. Wanneer je sollicitatie op basis van je motivatie en relevante werkervaring wordt geselecteerd voor een gesprek, wordt je CV vrijgegeven aan de selectiecommissie.

De effecten van het anoniem solliciteren worden gemonitord, dit gebeurt door een externe onderzoeksinstelling zonder commerciële doeleinden. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens wordt gekeken hoe anoniem solliciteren leidt tot gelijkere kansen. De gegevens worden verder niet gedeeld.

Wat ga je doen?
Als Manager Exploitatie ben je verantwoordelijk voor het gebruik en de bezetting van de sportaccommodaties (zwembad, sporthal en sportparken) in de Haagse wijken. Je zorgt ervoor dat het sportaanbod voor de doelgroepen in de wijken wordt geformuleerd en ontwikkeld en afgestemd op hun behoeften. Je zorgt voor een gezonde exploitatie van de sportaccommodaties en stuurt op een goede bezettingsgraad. Je bevordert nauwe samenwerking met de collega’s van de sector Sport en andere sectoren van de gemeente Den Haag.

Wijkgericht werken brengt ten opzichte van de huidige manier van werken een aantal grote veranderingen met zich mee. Jouw uitdaging als Manager Exploitatie is ervoor te zorgen dat een bijbehorende nieuwe werkwijze wordt ontwikkeld en daadwerkelijk geïmplementeerd, inclusief verbeteringen in het kader van efficiency en veiligheid. Je combineert de dagelijkse leiding en aansturing met het vormgeven van de nieuwe organisatie, passende randvoorwaarden en het op een andere manier (samen)werken.

Je geeft direct leiding aan drie teamhoofden en indirect aan ca. 100 tot 150 medewerkers in de slarisschalen 3 t/m 12. Je zorgt voor het inrichten en (deels) uitvoeren van het personeelsbeleid (zoals beoordelingscyclus en loopbaanontwikkeling). Je coacht, stimuleert en begeleidt teamhoofden bij het ontwikkelen van teams en vormgeven van bedrijfsmatig beheer en een veilig werk- en gebruikersklimaat in accommodaties. Je stuurt op resultaten en optimalisering van de bezettingsgraad en het rendabel gebruik van middelen en mensen. Je voert het beleid Sportvoorzieningen uit, mede door het samenstellen en realiseren van het jaarplan waarmee je de sector Sport ambities daadwerkelijk vorm geeft. Je zorgt voor de inrichting van de afdeling met daarbij behorende processen, procedures en systemen.

Sport maakt Den Haag sterker!
De gemeente Den Haag heeft als ambitie dat iedere Hagenaar een leven lang sportief in beweging is. Sport biedt mensen de mogelijkheid om met elkaar in verbinding te komen. Sport is daarmee een belangrijk middel om de samenleving te vitaliseren en een belangrijke bijdrage te leveren aan de maatschappelijke thema’s. In de 'Sportnota 2015-2030' staat deze ambitie beschreven.

Toekomstbestendige sector Sport
Om de ambities van de gemeente Den Haag te kunnen realiseren, bouwt de sector Sport aan een toekomstbestendige organisatie. Een organisatie die ervoor zorgt dat het sportaanbod goed aansluit op de behoefte in de wijken. Dit betekent dat de organisatie in verbinding staat met verenigingen en organisaties in de wijk en vanuit gezamenlijke doelstellingen samenwerkt.

Kernwoorden voor de vernieuwde sportorganisatie zijn: slagkracht, resultaatgericht, effectieve en flexibele inzet van mensen en middelen, samenhang, eenduidigheid, duidelijkheid en plezier in het werk.

Productgroep Sportvoorzieningen
De Productgroep Sportvoorzieningen is verantwoordelijk voor de exploitatie van alle accommodaties, stelt deze op een kosteneffectieve manier ter beschikking aan de gebruikers en garandeert de veiligheid, hygiëne en toegankelijkheid. De productgroep Sportvoorzieningen bestaat uit drie onderdelen:

 1. Exploitatie Sportaccommodaties: verantwoordelijk voor het gebruik en de bezetting van de accommodaties. Centraal staat de wijkgerichte aanpak zodat het sportaanbod wordt afgestemd op de behoefte van de doelgroepen in de wijk. Dit laatste gebeurt in nauwe samenwerking met de collega’s van Marketing Sportvoorzieningen en de productgroep Sportbeleid & Activering.
 2. Bouw Onderhoud & Techniek (BOT): verzorgt de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van de sportvoorzieningen. De afdeling draagt daarbij zorg voor het projectmanagement, de marktverkenningen, het opstellen van begrotingen en meerjaren onderhoudsplanningen, contractvoorbereiding, aanbesteding, directievoering en het toezicht en de controle op realisatie.
 3. Projecten Organisatie & Advies (POA): levert kennis en ondersteuning aan de gehele productgroep Sportvoorzieningen. Dit betreft het coördineren en leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van bestuurlijke stukken. Ook draagt POA zorg voor het vertalen van de beleidsvoornemens naar de uitvoering en de betekenis daarvan voor de exploitatie. POA wordt bovendien ingezet om verbeterprojecten te begeleiden die binnen de productgroep Sportvoorzieningen worden geïnitieerd. Medewerkers van het team POA worden rechtstreeks aangestuurd door de productgroepmanager Sportvoorzieningen.


Wat bieden wij?

 • Een vaste aanstelling.
 • Salarisschaal 12, met een minimaal salaris van € 3.923,- en maximaal salaris van € 5.384,- bruto per maand (op basis van een volledige werkweek).
 • Een 36-urige werkweek.


Wat vragen wij?

 • Je hebt een HBO+ of WO werk- en denkniveau, dit blijkt uit een afgeronde HBO opleiding aangevuld met post HBO onderdelen of een afgeronde WO opleiding.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in een leidinggevende functie, aantoonbare ervaring met facilitair management en affiniteit met sport.
 • Je bent een stevige verandermanager, bent sociaal vaardig, hebt een coachende stijl, je motiveert en monitort op voortgang en resultaten.
 • Je bent initiatiefrijk, bezit overtuigingskracht en uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent een netwerker, gericht op samenwerken en je bent een kei in het verbinden van verschillende belangen.
 • Je hebt een flexibele instelling en daarbij werk je als vanzelfsprekend klant- en resultaatgericht.  


Meer weten?
Contactpersoon met betrekking tot de sollicitatieprocedure:
Daphne Dekkers, contact via e-mail: daphne.dekkers@denhaag.nl.

Contactpersoon met betrekking tot de vacature-inhoud:
Monique van den Berg, contact via e-mail: monique.vandenberg@denhaag.nl.

Extra informatie
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.