Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente DelftPlaatsvervangend (Plv.) Voorzitter

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk maandag 15 juni

Solliciteer

Plaatsvervangend (Plv.) Voorzitter

Vacature

Negen gemeenten zijn per 1 januari 2020 gestart met een gezamenlijke geschillencommissie Haaglanden. Voor deze commissie zoeken wij een


Plaatsvervangend (Plv.) Voorzitter

 

Geschillencommissie Haaglanden

Door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zijn er vanaf 1 januari 2020 geen bezwaarmogelijkheden meer voor medewerkers, zoals dit was geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. De Cao Gemeenten bepaalt dat voor de volgende onderwerpen een geschillencommissie bij elkaar komt:


·     de individuele toepassing van een functiewaarderingssysteem;

·     afspraken in het Van werk naar werktraject;

·     de individuele toepassing van een sociaal plan of een sociaal statuut.


Hiervoor hebben de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Rijswijk, Midden-Delfland, Lansingerland, Westland, Leidschendam-Voorburg en werkorganisatie Duivenvoorde de samenwerking opgezocht en de geschillencommissie regionaal opgezet.


Jouw werkzaamheden

Als plv. voorzitter van de regionale geschillencommissie word je ingezet voor de commissie als de voorzitter afwezig is of als er meerdere zittingen op hetzelfde moment worden gepland. Je houd je dan bezig met de afhandeling van geschillen tussen werkgever en werknemer over functiewaarderingen, toepassing van sociale plannen en VanWerkNaarWerk(VWNW)-trajecten. Jij kunt in samenwerking met het werkgevers- en werknemerslid een onafhankelijk oordeel vormen door toepassing van hoor en wederhoor. Luisteren vind jij net zo belangrijk als praten. Daardoor kun je kritisch doorvragen. Ook weet jij naar inhoud en proces de belangen van werknemer en werkgever goed af te wegen in een conflict. Door jouw ruime ervaring met mediation kun jij mensen, organisaties en belangen met elkaar verbinden, waardoor de analyse en oplossing van het geschil binnen redelijke grenzen blijft.


Jouw omgeving

Je werkt nauw samen met het werknemers- en werkgeverslid van de commissie. De geschillencommissie werkt oplossingsgericht. In eerste instantie wordt onderzocht of partijen nog tot overeenstemming kunnen komen. Zo niet, dan wordt na de zitting een advies opgesteld waarin een goed gemotiveerde analyse en conclusie wordt gegeven over het geschil. En, welke oplossing mogelijk is volgens de commissie naar inhoud en/of proces. Het College van de desbetreffende deelnemende organisatie krijgt het advies van de geschillencommissie Haaglanden. Van de geschillencommissie wordt verwacht dat zij zich bewust zijn van de diversiteit aan organisaties waarvoor zij gevraagd zijn om geschillen te behandelen. Deze diversiteit vraagt van de voorzitter en de leden een betrokken en actieve houding. Adequate oriëntatie op de geschillen bij de organisaties is essentieel.


Eisen van deze rol


Van jou verwachten we dat je in ieder geval beschikt over:


·     Een afgeronde juridische opleiding op minimaal hbo niveau;

·     Ruime en bewezen ervaring met mediation (> 3 jaar);

·     Actuele kennis van oude en nieuwe arbeidsvoorwaarden binnen de gemeente;

·     Onderzoekende, analytische en verbindende vaardigheden;

·     Een actieve houding;

·     Sterke communicatieve vaardigheden. Jij durft met een kritische blik een geschil tussen werkgever en werknemer tegen het licht te houden;

·     Een scherp oog voor de belangen en de ontstane tegenstellingen;

·     Oplossingsgerichte instelling, zoekend naar de kruispunten van belangen en realiteit;

·     Flexibiliteit.

 

Wat bieden wij?


·     Een uitdagende en dankbare rol die je als nevenfunctie kunt verrichten eventueel naast je huidige baan;

·     Een zittingstermijn tot 1 januari 2024;

·     Je werkt volgens een daartoe opgesteld reglement;

·     Je ontvangt een vaste vergoeding per geschil. De vergoeding voor de leden is gebaseerd op een beloning op basis van het reglement regionale geschillencommissie Haaglanden.

 

Goed om te weten

In verband met de huidige maatregelen van het RIVM, zullen selectiegesprekken tot nader order op afstand, bijvoorbeeld via Outlook Teams plaatsvinden.


Na de selectieronde, vindt er tweede gesprek plaats met de voorzitter, het werknemers- en werkgeverslid met als doel dat zij volledig overtuigd zijn van de juiste persoon om als plv. voorzitter namens de negen deelnemende organisatie op te treden.


De zittingen worden gehouden in Delft, op loopafstand van het station. Alle zittingen zijn aan het eind van de middag en duren in principe tot maximaal 19.00 uur.


Contact

Heb je interesse om plv. voorzitter te worden van de geschillencommissie Haaglanden? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar wnra@delft.nl of via de ‘solliciteer’ button. 


De termijn voor solliciteren sluit op 15 juni 2020. Vervolgens word je geïnformeerd over het vervolg. Dit vervolg kan zijn afwijzing of uitnodiging voor een eerste gesprek en mogelijk een tweede gesprek.


avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met recruitment department van Gemeente Delft ( 0000000000)

Over de organisatie

Delft is een innovatieve stad. En een creatieve stad. Delft is ook de stad van Delfts blauw, Oranje en Vermeer. Ze heeft een rijke historie en dankzij de TU staat Delft bekend als een technische stad. De combinatie van technologie, historie, creativiteit en innovatie zorgt voor een unieke positie in Nederland en uitstraling naar het buitenland. Niet voor niets is het Delftse motto: Creating History!

De gemeente Delft is een werkgever waar je de kans krijgt om je talent te ontwikkelen. De Delftse dynamiek vraagt om professionals met initiatief, ambitie, betrokkenheid en een actieve, open instelling. Vakmensen die weten in te spelen op een steeds sneller veranderende omgeving. In Delft heerst een toegankelijke en informele werksfeer waar door samenwerking hard gewerkt wordt aan het bereiken van resultaten voor de stad en het bestuur.

meer over Gemeente Delft

Adres

Phoenixstraat 16
2600 ME Delft

14 015