Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente De Ronde VenenTwee Commissieleden bezwaarschriften Sociale Kamer

Solliciteer

Solliciteer voor zondag 28 oktober

Solliciteer

Twee Commissieleden bezwaarschriften Sociale Kamer

Vacature

Voor de afdeling Dienstverlening zoeken wij per 1 januari 2019:

Twee Commissieleden bezwaarschriften Sociale Kamer

voor gemiddeld één avond per 3 weken / vacaturenummer 18.44

De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van de gemeente De Ronde Venen bestaat uit twee kamers: de algemene kamer en de sociale kamer. De sociale kamer heeft tot taak aan het bestuursorgaan advies uit te brengen over alle te nemen beslissingen op bezwaarschriften op het gebied van werk, inkomen, jeugd en zorg. De sociale kamer bestaat uit één voorzitter en vier leden. De commissieleden rouleren: per zitting zijn naast de (plv.) voorzitter twee leden aanwezig. De sociale kamer komt in principe eens per drie weken bijeen op de dinsdagavond en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Ons aanbod:

  • Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming;
  • Een vergoeding per hoorzitting van € 140,00;
  • Daarnaast ontvang je een reiskostenvergoeding.

Wij zoeken:

  • Je beschikt over een HBO- of academisch werk- en denkniveau op juridisch gebied en bent vertrouwd met het werkterrein van de gemeentelijke overheid;
  • Je hebt uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving, op het gebied van algemeen bestuursrecht en PW,  Bbz, IOAW, IOAZ,  Wmo en Jeugdwet;
  • Je bent communicatief sterk;
  • Je maakt geen deel uit van of je bent niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente De Ronde Venen en geen inwoner van onze gemeente;
  • Je bent in staat tot een onafhankelijke en oplossingsgerichte oordeelsvorming en advisering richting bestuursorgaan.

Reageren

Heb je interesse in deze tijdelijke klus, reageer dan vóór 28 oktober a.s. via onderstaande link. Uitsluitend reacties via Werken in het Westen worden meegenomen in de sollicitatieprocedure. De aanvraag van een VOG is onderdeel van de selectieprocedure.

Commissieleden bezwaarschriften Sociale Kamer

Wil je meer informatie? Bel dan met Anita Hubers, Juridisch Adviseur, bereikbaar op telefoonnummer 0297 291768 of via de mail: a.hubers@derondevenen.nl.

Gesprekken vinden plaats op vrijdag 2 november of vrijdag 9 november 2018.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Fleur van Ginkel van Gemeente De Ronde Venen ( 0297 29 16 16)