Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente de BiltRegievoerder ODRU

Regievoerder ODRU

Vacature

Zó werkt het in De Bilt

Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus.

Wij dagen je uit om hieraan mee te bouwen en te laten zien wat jij op dit gebied in je mars hebt. 

Als dit je aanspreekt, ben je misschien wel geschikt als:

Regievoerder ODRU

voor 28 uur per week

at je gaat doen:

Als regievoerder ODRU ben je goed ingevoerd op het gebied van gemeentelijke milieutaken.

De uitvoering daarvan hebben wij belegd bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (Odru). Jij bent het gemeentelijke aanspreekpunt voor de omgevingsdienst voor zowel de inhoudelijke taken als de bewaking van gemaakte afspraken in het kader van het jaarlijks af te sluiten uitvoeringsprogramma. Tevens verzorg je als regievoerder de coördinatie, afstemming en (financiële) bewaking van de taken die bij de Odru ter uitvoering liggen. Daarvoor werk je nauw samen met de collega’s die inhoudelijk de opdrachten uitzetten bij de Odru. De gemeente vervult de rol van zowel opdrachtgever, eigenaar als bestuurder van de Odru. Als regievoerder ben je hier nauw bij betrokken en bereid je samen met de bestuurder ook de vergaderingen voor.

Je uitvalsbasis is het team Ondersteuning Gebieden.

Wat ga je doen?

 • Je bent het dagelijkse aanspreekpunt voor zowel de gemeente als de ODRU waar het gaat om milieubeleid, de monitoring en uitvoering in de breedste zin. Je zorgt voor de juiste communicatielijnen en verbindingen intern binnen de gemeente en  tussen beide organisaties;
 • Je bent verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen en bestuurlijk (laten) vaststellen van het Uitvoeringsprogramma waarin de taken en uren op basis van de gemeentelijke begroting worden vastgesteld. Dit doe je in nauw overleg met de betrokken medewerkers van de gemeente en de accountmanager van de ODRU;
 • Je monitort de voortgang van de uitvoering van de taken met behulp van maand- en kwartaalrapportages. Wanneer nodig, zorg je voor bijsturing;
 • In nauw overleg met de teamcontroller zorg je jaarlijks voor de financiële afsluiting van het uitvoeringsprogramma. Je maakt afspraken met ODRU met betrekking tot de eindafrekening en je verzorgt rapportages in het kader van de gemeentelijke P&C cyclus;
 • In nauw overleg met de teamcontroller stel je vast of de jaarlijks begroting sluitend is, subsidies en mogelijke nieuwe werkzaamheden/ wettelijke taken hierin meegenomen;
 • Je voert regie op de inzet van de ODRU op milieutaken van de gemeente, zowel gericht op uitvoering als op taken van meer beleidsmatige aard. Daarbij kun je o.a. denken aan: provincie brede inventarisatie van asbestverdachte daken, loodverontreiniging in de bodem, transitie bodemtaken (BOR taken), Omgevingswet, externe veiligheid, EED richtlijn energie efficiëntie;
 • Je verzorgt de integrale advisering en (regionale) afstemming van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur, waar de portefeuillehouder aan deelneemt;
 • Je zorgt voor afstemming met de portefeuillehouder en adviseert het college en raad/raadsrapporteur over ontwikkelingen en jaarstukken met betrekking tot ODRU.  Daarnaast draag je zorg voor het besluitvormingsproces;
 • Samen met regievoerders van andere gemeenten neem je deel aan het tweemaandelijkse regievoerdersoverleg, ambtelijk vooroverleg van het Algemeen Bestuur en het Provinciaal Milieu Overleg, waarbij je het belang van de gemeente inbrengt, behartigt en bewaakt;
 • De samenwerking tussen regievoerders is belangrijk voor de uitvoering van regionale taken. Je onderhoudt  het netwerk met de regievoerders uit de andere gemeenten binnen de regio.
 • Je bent aanspreekpunt in zaken met betrekking tot het Commissie Regionaal Overleg vliegveld Hilversum (CRO-H) en zorgt voor afstemming met de portefeuillehouder. Je wordt hierin geadviseerd door ODRU.

Wat verwachten we van jou?

We zijn op zoek naar een “Ambtenaar 3.0”: resultaat- en klantgericht, iemand die goed kan samenwerken en zich doelbewust en doelgericht aanpast naar wat een nieuwe situatie verlangt. Iemand met leiderschap die doelen realiseert door optimaal gebruik te maken van eigen kwaliteiten en talenten. Iemand die zich bovendien bewust is van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en daar goed op in weet te spelen.

Je kunt goed  plannen en organiseren, je bent flexibel waar het kan, vasthoudend waar het moet. Je kunt goed  communiceren, je hebt overtuigingskracht en je vindt het leuk om het voortouw te nemen in een adviserende rol tijdens overleggen;

Wat heb je daarvoor nodig?

 • Een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van milieu of vergelijkbaar
 • Ervaring met het opzetten en monitoren van een uitvoeringsprogramma is een pré
 • Ervaring met het besluitvormingsproces  binnen de gemeente
 • bekendheid met relevante wet- en regelgeving voor gemeentelijke milieutaken
 • minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie voor een gemeente;

Wat bieden wij je?

Veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling in een dynamische werkomgeving met korte lijnen en een prettige werksfeer. Voor deze nieuwe functie geldt, afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris van minimaal € 2.335,- (aanloopschaal 8) en maximaal € 3.805,-  (functieschaal 9) bruto per maand. Daarnaast krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,3% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. De bedragen gelden bij een 36-urige werkweek. Het gaat om een nieuwe functie waarvan het functieniveau door middel van functiewaardering nog nader bepaald wordt.

Heb je nog vragen?

Nadere informatie over deze functie of de procedure kun je inwinnen bij de kwartiermaker van het team Ondersteuning Gebieden, tel. 030-2289434 of de personeelsadviseur tel. 030-2289444.

Heb je interesse?

Solliciteer dan direct online tot en met 10 december 2018 .

Meer informatie over onze organisatie kun je vinden op: www.debilt.nl

Er vindt gelijktijdige in- en externe werving plaats. De selectieprocedure wordt met de interne kandidaten eerst afgerond voordat de procedure met de externe kandidaten wordt opgestart.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Gea Schuurman van Gemeente de Bilt ( 030 - 22 89 411)

Over de organisatie

De gemeente De Bilt kenmerkt zich door innovatie, transparantie en betrokkenheid. We handelen dan ook zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de burger. De lijnen binnen onze organisatie zijn kort, direct en onze structuur is zodanig ingericht dat we alle publieksgerichte diensten via één centrale balie aanbieden. De afdelingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze producten, de inzet van beschikbare middelen en het daadkrachtig functioneren van de afdeling.

meer over Gemeente de Bilt

Adres

Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB Bilthoven

030 2289411