Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Planoloog

Vacature

Zó werkt het in De Bilt

Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus.

Wij dagen je uit om hieraan mee te bouwen en te laten zien wat jij op dit gebied in je mars hebt.

Je beheerst de kunst om je aan te kunnen passen aan nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Daarom ben je goed op de hoogte van wat er in de samenleving leeft. Je vindt er de uitdagingen om ook je eigen functioneren te verbeteren en neemt de verantwoordelijkheid om veranderingen in gang te zetten. Kortom: je bent een netwerker, een regisseur en een leider in je eigen werk.

Als dit je aanspreekt, ben je misschien wel geschikt als:

Planoloog

met juridische affiniteit

36 uur per week

De afgelopen periode hebben we een organisatie-ontwikkeltraject doorlopen met als resultaat een nieuwe organisatiestructuur met een gewenste organisatiecultuur. We ambiëren een muurloze organisatie te zijn met hart voor de omgeving die samen met partners de agenda bepaalt. 2 januari 2018 zijn we gestart met onze vernieuwde organisatie.

De essentie van onze nieuwe organisatiestructuur is dat we het werk gebiedsgericht organiseren.

Je komt te werken binnen het gebiedsteam Groene Kernen maar je werk kan de gehele gemeente betreffen. Check de website van de gemeente De Bilt voor meer informatie over onze manier van werken.

Kernopdracht Gebiedsteams

In de drie gebiedsteams lossen we samen met onze partners, ondernemers en inwoners maatschappelijke opgaven op om de integrale kwaliteit van de leefomgeving in het gebied te behouden en te ontwikkelen. Jouw functie richt zich in eerste instantie vooral op het domein ruimte. Het gaat daarbij om het begeleiden van gemeentelijke en particuliere ruimtelijke initiatieven gericht op ontwikkeling en het behoud van de kwaliteit in de leefomgeving. 

Wie zoeken we?

Je past goed in ons team wanneer je resultaatgericht bent, goed kan samenwerken, plannen en structureren. In je functie richt je je primair op het zelfstandig en in goede afstemming met betrokken partijen oppakken en tot bestuurlijke besluitvorming brengen van ruimtelijke procedures zoals wijzigingsplannen en bestemmingsplannen. Tevens behandel je zoveel mogelijk zelfstandig zienswijzen, bezwaren en beroepen, in voorkomende gevallen in samenspraak met een bureau.  

Je volgt en analyseert de ontwikkelingen en de jurisprudentie op het brede ruimtelijke gebied en vertaalt deze naar onze gemeentelijke situatie. Je vertaalt vastgesteld beleid en evalueert de uitvoering. Je bent in staat om heldere adviezen te formuleren en deze toe te lichten aan de portefeuillehouder en/of raadscommissie. Je draagt zorg voor voorlichting en communicatie over ontwikkelingen en uitvoering van plannen. Je kijkt met een kritisch opbouwende blik naar bestaande processen en bent in staat waar nodig verbetervoorstellen te doen in samenhang met betrokken beleidsvelden on onderdelen in de organisatie.  

Wat verwachten we?

  • Je hebt een afgeronde HBO-opleiding of hoger op het gebied van ruimtelijke ordening, zoals planologie;
  • Je hebt aantoonbaar kennis en ervaring met diverse ruimtelijke procedures;
  • Je beschikt over juridische kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht, dit  is een Pré.
  • Je hebt tenminste 3 jaren ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur bij een gemeente.
  • Je bent daadkrachtig, flexibel en klantgericht;
  • Je kunt goed samenwerken maar ook zelfstandig kun je prima functioneren, waarbij je proactief in oplossingen denkt;
  • Je hebt een goed gevoel voor politiek- bestuurlijke verhoudingen en je begrijpt hoe een gemeente werkt.

Wat bieden we?

Wij bieden veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, een dynamische werkomgeving, korte lijnen, flexibele werktijden en een prettige werksfeer. Omdat het een nieuwe functie betreft, moeten we de definitieve schaal nog vaststellen. We gaan uit van een minimumsalaris van € 2.795, - (aanloopschaal 10) en een maximumsalaris van €4.541, - (functionele schaal 10A) bruto per maand (salaristabel gemeenteambtenaren nieuwe structuur, salarispeil 1 januari 2018). Daarnaast krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. De bedragen gelden bij een 36-urige werkweek.

Vragen over de functie en procedure?

Met vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met de beleidsmedewerker RO, Gebiedsteam De Bilt, telefoon 030-2289620.

Heb je interesse?

Solliciteer dan direct online tot 15 oktober 2018 t.a.v. Gerben van der Graaf, personeelsadviseur, Gemeente De Bilt.

Er vindt gelijktijdige in- en externe werving plaats. De selectieprocedure wordt met de interne kandidaten eerst afgerond voordat de procedure met de externe kandidaten wordt opgestart.

Meer informatie over onze organisatie kun je vinden op: www.debilt.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Gea Schuurman van Gemeente de Bilt ( 030 - 22 89 411)

Over de organisatie

De gemeente De Bilt kenmerkt zich door innovatie, transparantie en betrokkenheid. We handelen dan ook zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de burger. De lijnen binnen onze organisatie zijn kort, direct en onze structuur is zodanig ingericht dat we alle publieksgerichte diensten via één centrale balie aanbieden. De afdelingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze producten, de inzet van beschikbare middelen en het daadkrachtig functioneren van de afdeling.

meer over Gemeente de Bilt

Adres

Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB Bilthoven

030 2289411