Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente de BiltMedewerker Data analyse/Gegevensbeheer Sociaal Domein

Medewerker Data analyse/Gegevensbeheer Sociaal Domein

Vacature

Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus.

Onze ongeveer 235 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken.

Wil je meebouwen en laten zien wat jij in je mars hebt? Beheers je de kunst om je aan te passen aan nieuwe initiatieven en ontwikkelingen? Dan ben je misschien wel geschikt als

Medewerker Data analyse/Gegevensbeheer Sociaal Domein

voor 32-36 uur per week, voorlopig voor 2 jaar


Jouw team: Sociaal Domein

Dit team (met zo’n 20 medewerkers, inclusief flexibele schil) is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid binnen het sociaal domein. Zo houdt het team zich o.a. bezig met het beleid en de uitvoering op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Daarnaast participeren wij in een regionaal samenwerkingsverband met 5 gemeenten in zuidoost Utrecht. De toegang tot de jeugdhulp is belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin en voor de Wmo bij het Sociaal Team, ondergebracht bij MENS De Bilt. Voor Werk en Inkomen werken wij samen met de RDWI Kromme Rijn Heuvelrug.


Wat ga je doen?

Jouw primaire taak is het verwerken van data tot relevante informatie oftewel ‘Het helpen bij verschillende onderdelen binnen het sociaal domein in het voorzien van informatie die van belang is voor de sturing binnen het sociaal domein.’

Binnen het sociaal domein ligt een concrete opdracht: Gemeenten krijgen minder geld voor de zorg en ondersteuning. We moeten het dus beter organiseren en onze rol als opdrachtgever aanscherpen t.o.v. partners zoals zorgaanbieders en re-integratieaanbieders. Jij gaat het team hierin  ondersteunen. In verhouding ben je ongeveer 70% bezig met het genereren van data-overzichten en 30% met de afstemming hierover, zowel intern als met externe partijen. 

 • Je beheert, controleert en onderhoudt gegevens en informatie voor het Sociaal Domein; in eerste instantie vooral voor Wmo en Jeugdwet (naast Inkomen en Participatie).
 • Je zorgt voor en adviseert over de inrichting van de applicaties voor data- en managementinformatie. ZorgNed is de belangrijkste applicatie.
 • Je overlegt met betrokken partijen (in-en extern) om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de data te vergoten.
 • Je coördineert het proces rondom de lokale Monitor Sociaal Domein, je genereert statistieken en je stemt af met mensen van beleid, control en toegang om cijfers te duiden en te verklaren.
 • Je hebt een pioniersrol in het uitrollen van datagedreven werken in de organisatie bij het formuleren en evalueren van beleid en beleidsdoelen.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van een regionaal dashboard Sociaal Domein.
 • Samen met de  functioneel applicatiebeheerder binnen het sociaal domein en de teamcontroller draag je zorg voor diverse periodieke controles en aansluitingen tussen ZorgNed en de financiële administratie van de gemeente (Key2Financiën).
 • Je genereert allerlei data in het kader van informatiebeheer en de P&C cyclus, zoals het verstrekken van managementinformatie, en je maakt en beheert rapporten met behulp van SQL (Oracle), Excel met VBA & Power BI.
 • Je voert periodiek overleg met control en de frontoffices (toegang) voor sturing binnen de Wmo en de Jeugdwet.
 • Je voert bestandsvergelijkingen uit met o.a. data van de SVB, CBS en het CAK.
 • Je levert verplichte gegevensbestanden aan naar instanties als CBS, ministerie, CAK, Gemeentelijk GegevensKnooppunt (GGK) en andere instanties.


Wat breng jij mee?

 • Je hebt een HBO werk- en denkniveau op het gebied van data-analyse/monitoring.
 • ·Je bent gedreven en gericht op samenwerking. Een pioniersrol ligt jou wel.
 • Kennis en ervaring met ZorgNed en Key2Finance is belangrijk.
 • Je werkt nauwkeurig en beschikt over een goed analytisch vermogen.
 • Je hebt een goede kennis van MS Office. Met name met Excel (VBA/macro’s) en Power BI voor het maken van bestandsvergelijking etc.
 • Je bent adviesvaardig en kunt je ideeën/adviezen goed presenteren.
 • Je hebt een resultaatgerichte, flexibele en collegiale houding en kunt goed prioriteren. 


Wat bieden wij?

De gemeente De Bilt is een organisatie waarbinnen we elkaar waarderen en inspireren. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden helpen bij het bewaken van de balans tussen werk en privé. Je kunt je bij ons verder ontwikkelen en collega’s in hun ontwikkeling ondersteunen. Er is veel vrijheid om je werk in te vullen. Je kunt tijd- en plaats-onafhankelijk werken, al ontmoeten we elkaar ook graag in het goed bereikbare en toegankelijke gemeentekantoor.

Afhankelijk van opleiding en ervaring geldt een salaris van minimaal € 2.702,-(aanloopschaal 9) tot maximaal € 4.406,-  (indicatieve functieschaal 10) bruto per maand (Salarispeil 1-1-2020). Bedragen gelden bij een 36-urige werkweek. Het betreft een nieuwe functie die nog definitief moet worden ingeschaald. Daarnaast (17,05% van je salaris) dat je kunt besteden voor de aankoop van verlofuren, de aanschaf van een fiets, het volgen van een opleiding of de uitruil van vakbondscontributie. Je kunt het keuzebudget uiteraard ook laten uitbetalen. We hebben flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden, zodat je werk en privé goed kan combineren.


Heb je nog vragen?

Nadere informatie over deze functie kan je inwinnen bij Marianne Kohsiek, medewerker data-analyse en gegevensbeheer, per e-mail: m.kohsiek@debilt.nl of bij Patricia Kok, Kwartiermaker Sociaal Domein, per e-mail: p.kok@debilt.nl.       

N.B.: Vanwege de Corona situatie  werken wij momenteel zoveel mogelijk vanuit huis en vinden de selectiegesprekken via video plaats.

De 1e ronde selectiegesprekken vinden plaats op maandag 25 mei aanstaande, tussen 09.00 en 13.00 uur. Een eventueel tweede gesprek vindt plaats op woensdag 27 mei aanstaande, tussen 09.00 en 13.00 uur. Deze tijdstippen zijn niet te veranderen.


Heb je interesse?

Solliciteer direct online! Je motivatiebrief en CV mag je t/m 19 mei 2020 insturen t.a.v. personeelsadviseur team Sociaal Domein.

Er vindt gelijktijdige in- en externe werving plaats.

Meer informatie over onze organisatie is te vinden op www.debilt.nl.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Gea Schuurman van Gemeente de Bilt ( 030 - 22 89 411)

Over de organisatie

De gemeente De Bilt kenmerkt zich door innovatie, transparantie en betrokkenheid. We handelen dan ook zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de burger. De lijnen binnen onze organisatie zijn kort, direct en onze structuur is zodanig ingericht dat we alle publieksgerichte diensten via één centrale balie aanbieden. De afdelingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze producten, de inzet van beschikbare middelen en het daadkrachtig functioneren van de afdeling.

meer over Gemeente de Bilt

Adres

Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB Bilthoven

030 2289411