Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente de BiltKwartiermaker/teamleider Inwonerplein (m/v)

Kwartiermaker/teamleider Inwonerplein (m/v)

Vacature

Zó werkt het in De Bilt

Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus.

Onze ongeveer 235 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken.

Medewerkers van De Bilt hebben in de achterliggende periode met elkaar een participatief organisatie-ontwikkeltraject doorlopen met als resultaat een nieuwe organisatiestructuur met een gewenste organisatiecultuur. Daarin staat gebiedsgericht werken centraal: vraaggericht, integraal, ruimte voor initiatief vanuit de samenleving. We ambiëren een muurloze organisatie te zijn met hart voor de omgeving die samen met partners de agenda bepaalt. Op 2 januari 2018 gaan we met onze vernieuwde organisatie van start. Daarvoor zoeken we nog een:

Kwartiermaker/teamleider Inwonerplein (m/v).
1 fte/36 uur per week, voor een periode van 2 jaar.
Vacaturenummer E 15 2017

 

Om de organisatie te begeleiden in het zetten van de ontwikkelstappen zijn er 6 kwartiermakers die tevens leidinggevende zijn, elk met een specifieke kernopdracht. De rode draad is het begeleiden van de eenheden en teams naar steeds meer autonomie en zelfregeling, om door te ontwikkelen naar die adaptieve, flexibele en muurloze organisatie, die wij wensen.

Kernopdracht Inwonerplein
Het Inwonerplein ontvangt digitale en analoge vragen van onze klanten en levert een set standaard producten. Niet-standaard producten en complexe vragen worden bij de Eenheid Gebieden neergelegd. Het team Klantenservice zorgt daarbij voor een excellente ontvangst voor alle klanten en hun vragen. We wijzen hen de weg met onze excellente digitale kanalen en in ons gemeentehuis. Het team Gemeentewinkel levert standaard producten en diensten met een korte doorlooptijd, van betrouwbare kwaliteit en tegen een vast tarief.  Daarbij bezorgen we onze klant een positieve ervaring.

We zoeken mensen die staan voor de nieuwe waarden van de organisatie en dragers van een cultuur willen zijn waarin zelfsturing, professionaliteit en vertrouwen belangrijke thema’s zijn. Daarvoor moet je bovenal een inspirator zijn, energiek en stevig in je schoenen staan, goed kunnen samenwerken en ruimte laten en vertrouwen geven. Je bent in staat positief kritisch de voortgang te monitoren en waar nodig bij te sturen, kunt relativeren en vooral loslaten waar dat kan en vastpakken waar dat moet. Je kunt mensen en doelen met elkaar verbinden en vervult een voorbeeldrol bij het actief uitdragen van de  kerncompetenties van jouw eenheid/teams. Je beschikt bovendien over een HBO+ werk- en denkniveau. Je laat de inhoud aan jouw teamleden, maar hebt wel affiniteit met burgerzaken, klantencontact, digitalisering en vergunningverlening.
En bovenal heb je heel veel zin om deze opgave met beide handen aan te pakken!

Wat verwachten we van jou?

  • Onder eindverantwoordelijkheid van de directie planmatig zorgdragen voor de in de organisatie ingezette verander- en ontwikkelopgave. Je inspireert, creëert, implementeert en monitort een nieuwe manier van werken binnen de eenheid.
  • Je vormt een team met de andere 5 kwartiermakers en in samenwerking met hen geef je uitvoering aan en ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor de veranderstrategie;
  • Als kwartiermaker ben je tevens leidinggevende van jouw eenheid/teams;
  • Je bent verantwoordelijk voor de strategische personeelsplanning van jouw eenheid/teams;
  • Je draagt zorg voor personele taken zoals coaching, beoordeling, beloning, opleiding, selectie;
  • Je bevordert de uitvoering en inbedding van het werk binnen de eenheid/teams c.q. je bent de aanjager van de (kern)competenties van jouw eenheid/team;
  • Je vergroot het zelfregelend vermogen van je eenheid/teams richting 2020 (ambtenaar 3.0);
  • Je bent stimulator en aanjager van vernieuwing, ook in de contacten met (netwerk)partners.

Wat heb je daarvoor nodig?
De kwartiermakersrol doet een extra beroep op je kwaliteiten als inspirator voor de veranderopdracht en je vermogen om de gewenste resultaten te realiseren. Je moet in staat zijn om te verbinden (het verbinden van mensen aan mensen en mensen aan doelen). Je moet draagvlak kunnen creëren in een organisatie in verandering. Je moet mensen ruimte kunnen bieden zodat zij aan de slag kunnen met deze andere manier van werken. Om daarmee om te kunnen gaan ben je je bewust van het effect van jouw handelen op anderen en beschik je over empathisch vermogen. Het gaat hierbij om het opbouwen van vertrouwen. Dit doe je in samenspraak met jouw eenheid/team, in samenwerking met je collega-kwartiermakers en met begeleiding van een teamcoach.

Het is een opdracht voor 2 jaar. Na 2 jaar worden de teams, mede door jouw aanpak, geacht geheel zelfstandig hun rol en verantwoordelijkheid waar te kunnen maken (zelfsturend/zelfregelend).
Je hebt dus het lef om jouw functie overbodig te maken!

Wat bieden wij?
Veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, een dynamische werkomgeving, korte lijnen en een prettige werksfeer. Voor deze nieuwe functie geldt een maximum salaris van € 5.111,- bruto per maand (schaalindicatie 11a, peildatum 1 augustus 2017).

Heb je nog vragen?
Nadere informatie over deze functie kun je inwinnen bij Nadia Crietee, directeur (tel: 030-2289 571).
De selectiegesprekken vinden plaats op 8 en 9 januari 2017. Een assessment zal deel uitmaken van de procedure.

Heb je interesse?
Reageer dan direct online naar de unit POJ t.a.v. Carien Rockx personeelsadviseur.
Dat kan t/m 14 december 2017.

Wil je meer weten over de organisatie, bezoek dan onze website www.debilt.nl/bestuur en organisatie.

 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Gea Schuurman van Gemeente de Bilt ( 030 - 22 89 411)

Over de organisatie

De gemeente De Bilt kenmerkt zich door innovatie, transparantie en betrokkenheid. We handelen dan ook zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de burger. De lijnen binnen onze organisatie zijn kort, direct en onze structuur is zodanig ingericht dat we alle publieksgerichte diensten via één centrale balie aanbieden. De afdelingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze producten, de inzet van beschikbare middelen en het daadkrachtig functioneren van de afdeling.

meer over Gemeente de Bilt

Adres

Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB Bilthoven

030 2289411