Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente de BiltHandhavingsjurist

Handhavingsjurist

Vacature

Zó werkt het in De Bilt


Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus.


Wij dagen je uit om hieraan mee te bouwen en te laten zien wat jij op dit gebied in je mars hebt. 

Je beheerst de kunst om je aan te kunnen passen aan nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Daarom ben je goed op de hoogte van wat er in de samenleving leeft. Je vindt er de uitdagingen om ook je eigen functioneren te verbeteren en neemt de verantwoordelijkheid om veranderingen in gang te zetten. Kortom: je bent een netwerker, een regisseur en een leider in je eigen werk.


Als dit je aanspreekt, ben jij misschien wel geschikt als:


Handhavingsjurist

  voor 32 uur per week


Wij ambiëren een muurloze organisatie te zijn met hart voor de omgeving. Onze strategische opgaven en bestuurlijke ambities geven we in samenhang met de lokale maatschappelijke vraagstukken en opgaven op een integrale manier vorm. De essentie van onze nieuwe organisatiestructuur is dat we het werk gebiedsgericht organiseren. Daarvoor zijn drie gebiedsteams – De Bilt, Bilthoven en De Groene Kernen – gecreëerd, die samen het grondgebied van de gehele gemeente omvatten.


Je gaat aan de slag vanuit het gebiedsteam De Groene Kernen. Je werkt nauw samen met andere collega’s op het gebied van handhaving en toezicht. Binnen het gebiedsteam, maar ook met de collega’s in de andere gebiedsteams.


Check de website van de gemeente De Bilt voor meer informatie over onze manier van werken.


Wat ga je doen?

•             Je zorgt in samenwerking met je collega handhavingsjurist voor de uitvoering, monitoring, evaluatie en eventuele bijstelling van het integraal handhavingsbeleid;

•             Je betrekt waar nodig vroegtijdig bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen bij de uitvoering van het beleid, waarbij sprake is of kan zijn van tegenstrijdige belangen;

•             Je adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de gemeenteraad over relevante en in voorkomende gevallen complexe juridische dossiers;

•             Je handelt conform de Landelijke Handhavingsstrategie en de uitwerking daarvan in ons gemeentelijke VTH-beleid. Hierbij heeft minnelijk overleg met partijen gericht op herstel de voorkeur;

•             Je voert daarvoor gesprekken met in- en externe partijen en belanghebbenden;

•             Je vertegenwoordigt de gemeente in rechte.;

•             Je stemt zaken met je collega’s af in de keten van vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

Wat heb je daarvoor nodig?

•             Je beschikt over een afgeronde opleiding HBO-Rechten of vergelijkbare opleiding, bij voorkeur met een specialisatie in omgevingsrecht;

•             Je hebt minimaal 2-3 jaar recente gemeentelijke werkervaring in een soortgelijke functie;

•             Je hebt actuele kennis van en ervaring met de Wabo, de Algemene wet bestuursrecht, de APV en bijzondere wetten;

•             Ervaring met het opstellen van bestuurlijke boetes is een pre;

•             Je kunt goed plannen en organiseren, je bent daadkrachtig en flexibel;

•             Je bent analytisch sterk waardoor je de hulpvraag of problemen snel doorziet;

•             Je denkt in oplossingen in plaats van problemen;

•             Je bent klantgericht: je leeft je in in de problematiek van anderen, analyseert die problematiek en je bent in staat met oplossingen te komen die inspelen op de belangen van deelnemende partijen;

•             Je bent politiek-bestuurlijk sensitief, omgevingsbewust en praktisch ingesteld en hebt een goed gevoel voor verhoudingen en belangen;

•             Je bent communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk.  

•             Je bent stressbestendig, proactief, verbindend en een teamspeler die gericht is op het behalen van resultaten.

 

Wat bieden wij?                                                                                                         

Afhankelijk van opleiding en ervaring geldt een minimumsalaris van € 2.591,- (aanloopschaal 9) en een maximumsalaris van € 4.225,- (functionele schaal 10) bruto per maand (salaristabel gemeenteambtenaren nieuwe structuur, peildatum 1 januari 2018). Bedragen gelden bij een 36-urige werkweek.

Heb je nog vragen?

Meer informatie over deze functie kun je inwinnen bij John Kragting, Kwartiermaker/teamleider gebiedsteam De Groene Kernen, telefoon 030 – 228 91 35 of e-mail: j.kragting@debilt.nl

Heb je interesse?

Solliciteer dan direct online tot en met 27 maart 2019.

Er vindt gelijktijdige in- en externe werving plaats. 

Meer informatie over onze organisatie kun je vinden op: www.debilt.nl


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Gea Schuurman van Gemeente de Bilt ( 030 - 22 89 411)

Over de organisatie

De gemeente De Bilt kenmerkt zich door innovatie, transparantie en betrokkenheid. We handelen dan ook zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de burger. De lijnen binnen onze organisatie zijn kort, direct en onze structuur is zodanig ingericht dat we alle publieksgerichte diensten via één centrale balie aanbieden. De afdelingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze producten, de inzet van beschikbare middelen en het daadkrachtig functioneren van de afdeling.

meer over Gemeente de Bilt

Adres

Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB Bilthoven

030 2289411