Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente de BiltGebiedsmakelaar (3 vacatures) m/v

Gebiedsmakelaar (3 vacatures) m/v

Vacature

Zó werkt het in De Bilt

Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus.

Onze ongeveer 235 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken.

Medewerkers van De Bilt hebben in de achterliggende periode met elkaar een participatief organisatie-ontwikkeltraject doorlopen met als resultaat een nieuwe organisatiestructuur met een gewenste organisatiecultuur. Daarin staat gebiedsgericht werken centraal: vraaggericht, integraal, ruimte voor initiatief vanuit de samenleving. We ambiëren een muurloze organisatie te zijn met hart voor de omgeving die samen met partners de agenda bepaalt. Op 2 januari 2018 gaan we met onze vernieuwde organisatie van start. Daarvoor zoeken we nog:

3 Gebiedsmakelaars (m/v), 
voor de gebiedsteams Bilthoven, De Bilt en Groene Kernen, sub-team Mens en Leefomgeving of sub-team Sociale en Ruimtelijke Ontwikkeling.

3 fte/36 uur per week.
Vacaturenummer E16 2017

Gebiedsmakelaars zijn “netwerkende verbinders”, die weten wat er leeft en speelt in een gebied. Zij zijn in staat om de gemeentelijke organisatie en stakeholders in de samenleving aan elkaar te verknopen via een gezamenlijke gebiedsagenda waarin ieder zijn rol heeft en neemt voor de realisatie ervan. Daarvoor moet je energiek zijn en stevig in je schoenen staan, goed kunnen samenwerken, ruimte laten en vertrouwen geven, positief kritisch de voortgang monitoren en waar nodig bijsturen, kunnen relativeren en vooral loslaten waar dat kan en vastpakken waar dat moet. Je kunt mensen en doelen met elkaar verbinden. Je beschikt bovendien over een HBO+ werk- en denkniveau. En bovenal heb je heel veel zin om deze opgave met beide handen aan te pakken!

Wat verwachten wij van jou?

 • Je hebt een procesgerichte, verbindende rol;
 • De twee gebiedsmakelaars in het gebied zijn samen verantwoordelijk voor de gebiedsagenda; zij verdelen onderling de taken, al naar gelang talent, ervaring, ontwikkelbehoefte en netwerk;
 • Als gebiedsmakelaar ben je lid van het gebiedsteam.
 • Je ontwikkelt samen met je collega-gebiedsmakelaar en de teams in het gebied de gebiedsagenda. Deze gebiedsagenda ‘agendeert’ maatschappelijke vraagstukken uit het netwerk en van het bestuur (sociale, ruimtelijke, economische en overige). Vraaggericht is hierbij het uitgangpunt (je haalt met het team actief op in de samenleving en bij het bestuur);
 • Voor de oplossingsrichtingen voor de onderwerpen op de gebiedsagenda legt de gebiedsmakelaar de verbinding tussen de gemeente en betrokken partijen in de samenleving;
 • Je “makelt en schakelt” tussen gebied-> teams-> college en vice versa”;  
 • Je voert regie op de gebiedsagenda (coördinatie, samenstellen, bijstellen, uitvoer, communicatie);
 • Je bevordert het gebiedsgericht werken (w.o. overheidsparticipatie)  binnen de organisatie en legt de verbinding tussen teams en sub-teams op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid;
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk, zowel binnen als buiten de organisatie;
 • Je bevordert samen met de andere gebiedsmakelaars (in eigen gebied en de andere gebieden) de inhoudelijke afstemming van de gebiedsagenda’s (samen verantwoordelijk voor het geheel);
 • Je trekt samen op met de kwartiermaker in het gebied waarbij jij vanuit een procesgerichte rol bijdraagt aan de ontwikkel- en veranderopgave.

Wat heb je daarvoor nodig?
Als gebiedsmakelaar heb je een voorbeeldpositie en sleutelrol in het netwerken en het verbinden van mensen en organisaties: de gemeente, inwoners, bedrijven, culturele instellingen, zorgaanbieders, verenigingen en anderszins. Je gaat anderen voor in het ‘pionieren’ c.q. neerzetten van de nieuwe gebiedsgerichte werkwijze. Je adviseert je gemeentelijke collega’s vanuit het perspectief van het gebied. Zo draag je bij aan het vraaggericht werken dat we als gemeente De Bilt nastreven. Je bent goed op de hoogte van de netwerken, de stakeholders en de issues in jouw gebied. Je vervult een spilfunctie voor bijvoorbeeld de wijkserviceteams , de sociale wijkteams en Mens de Bilt. Je schakelt daarmee gemakkelijk tussen de impact van operationele activiteiten en de strategische koers van de gemeente.

Wat bieden wij?
Veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, een dynamische werkomgeving, korte lijnen en een prettige werksfeer. Het betreft een nieuwe functie. Het functieniveau zal door middel van functiewaardering nog nader bepaald worden. Vooralsnog geldt - afhankelijk van opleiding en ervaring - een minimumsalaris van € 3.035,- (aanloopschaal 10A) en een maximumsalaris van € 4.787,-(indicatieve functieschaal 11) bruto per maand (peildatum 1 augustus 2017). Deze bedragen gelden bij een 36-urige werkweek.

Heb je nog vragen?
Nadere informatie over deze functie kun je inwinnen bij Erin Tselekis, directeur a.i. (telefoonnr: 030-2289 129).

De selectiegesprekken vinden plaats op 20 en 21 december 2017.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Heb je interesse?
Je sollicitatiebrief en CV kun je t/m 14 december 2017 sturen naar de unit POJ t.a.v. Carien Rockx personeelsadviseur, via e-mail unitpeno@debilt.nl

Wil je meer weten over de organisatie, bezoek dan onze website www.debilt.nl bestuur en organisatie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Gea Schuurman van Gemeente de Bilt ( 030 - 22 89 411)

Over de organisatie

De gemeente De Bilt kenmerkt zich door innovatie, transparantie en betrokkenheid. We handelen dan ook zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de burger. De lijnen binnen onze organisatie zijn kort, direct en onze structuur is zodanig ingericht dat we alle publieksgerichte diensten via één centrale balie aanbieden. De afdelingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze producten, de inzet van beschikbare middelen en het daadkrachtig functioneren van de afdeling.

meer over Gemeente de Bilt

Adres

Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB Bilthoven

030 2289411