Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente de BiltFinancieel adviseur/teamcontroller Sociaal Domein

Financieel adviseur/teamcontroller Sociaal Domein

Vacature

Zó werkt het in De Bilt

Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus.

Wij dagen je uit om hieraan mee te bouwen en te laten zien wat jij op dit gebied in je mars hebt. 

Je beheerst de kunst om je aan te kunnen passen aan nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Daarom ben je goed op de hoogte van wat er in de samenleving leeft. Je vindt er de uitdagingen om ook je eigen functioneren te verbeteren en neemt de verantwoordelijkheid om veranderingen in gang te zetten. Kortom: je bent een netwerker, een regisseur en een leider in je eigen werk.


Als dit je aanspreekt, ben je misschien wel geschikt als:

Financieel adviseur / teamcontroller

Sociaal Domein

voor 30-36 uur per week, voorlopig voor 2 jaar

De organisatie

De gemeente De Bilt is op 1 januari 2018 gestart met de invoering van het gebiedsgericht werken en het toewerken naar zelfregelende teams. Bij gebiedsgericht werken gaat het om het gezamenlijk met partners en inwoners oplossen van maatschappelijke opgaven om de integrale kwaliteit van de leefomgeving in het gebied te behouden en te ontwikkelen. Centraal staat daarbij de gebiedsagenda. Het Sociaal Domein is nu nog een apart team en heeft samen met de gebiedsteams een opgave om te integreren in de gebiedsteams. Daarnaast kent de gemeente de Eenheid Inwonerplein en de Eenheid Centrale Ondersteuning.

Het team Sociaal Domein

Dit team (met zo’n 20 medewerkers, inclusief flexibele schil) is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid binnen het Sociaal Domein. Zo houdt het team zich o.a. bezig met het beleid en de uitvoering op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. De toegang tot de jeugdhulp is belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin en voor de Wmo bij het Sociaal Team van de Stichting Mens De Bilt. Voor Werk en Inkomen werken wij samen met de Regionale Dienst Werk en Inkomen (verbonden partij).

Wat ga je doen?

Als Financieel adviseur ondersteun je collega’s, management en bestuur bij financieel-economische vraagstukken. Je bent medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van Planning & Control producten, daarbij vervul je voor jouw team een trekkersrol. Risicobeheersing en kwaliteitsbewaking zijn voor jou bekende thema’s. Je hebt een hands-on mentaliteit. Binnen het Sociaal Domein is kostenbeheersing met behoud van kwalitatief goede zorg een groot thema. Het genereren van sturingsinformatie met behulp van data-analyse en monitoring speelt daarin een belangrijke rol en maakt onderdeel uit van deze functie.

Op vakniveau onderhoud je een goed contact met je collega teamcontrollers en financiële professionals in de andere teams. Bij verlof of afwezigheid vervangen de teamcontrollers elkaar.

Wat verwachten we?

·        Je hebt een HBO werk- en denkniveau (bijv. HBDO financiën of bedrijfskundige opleiding);

·        Je hebt recente ervaring als financieel adviseur Sociaal Domein binnen een gemeente;

·        Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit;

·        Je hebt kennis van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording);

·        Je bent bekend met Key2Financiën;

·        Kennis van ZorgNed is een pré;

·        Je werkt planmatig, accuraat en resultaatgericht;

·        Je zoekt samenwerking en ziet de meerwaarde van een integrale en gebiedsgerichte aanpak;

·        Je bent adviesvaardig en in staat onder druk te werken.

Wat bieden we?

Veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, een dynamische werkomgeving, korte lijnen en een prettige werksfeer. Afhankelijk van opleiding en ervaring geldt een minimumsalaris van € 2.795,-(aanloopschaal 10) en een maximumsalaris van € 4.541,- (functionele schaal 10A) bruto per maand. Bedragen gelden bij een 36-urige werkweek, (salarispeil, 1 januari 2018). De aanstelling is vooralsnog voor 2 jaar, in verband met de overgang van het Sociaal Domein naar de gebiedsteams. Een vast dienstverband is na deze termijn niet uitgesloten.

Heb je nog vragen?

Nadere informatie over deze functie kun je inwinnen bij Patricia Kok, Kwartiermaker/teamleider Sociaal Domein, telefoon 030-2289430 of e-mail: p.kok@debilt.nl.

De selectiegesprekken vinden plaats op 9 april. Een eventueel tweede gesprek vindt plaats op 16 april.  

Als je wordt uitgenodigd ontvang je uiterlijk 5 april bericht.

Heb je interesse?

Solliciteer direct online! Je motivatiebrief en CV kun je t/m 28 maart 2019 sturen t.a.v. personeelsadviseur team Sociaal Domein.

Er vindt gelijktijdige in- en externe werving plaats.

Meer informatie over onze organisatie is te vinden op www.debilt.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Cora Bröring van Gemeente de Bilt ( 030 - 22 89 411)

Over de organisatie

De gemeente De Bilt kenmerkt zich door innovatie, transparantie en betrokkenheid. We handelen dan ook zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de burger. De lijnen binnen onze organisatie zijn kort, direct en onze structuur is zodanig ingericht dat we alle publieksgerichte diensten via één centrale balie aanbieden. De afdelingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze producten, de inzet van beschikbare middelen en het daadkrachtig functioneren van de afdeling.

meer over Gemeente de Bilt

Adres

Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB Bilthoven

030 2289411