Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente de BiltBeleidsmedewerker jeugdhulp

Beleidsmedewerker jeugdhulp

Vacature

Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus.

Wij dagen je uit om hieraan mee te bouwen en te laten zien wat jij op dit gebied in je mars hebt. Als dit je aanspreekt, ben je misschien wel geschikt als:

Beleidsmedewerker jeugdhulp  voor 36 uur per week

Voor welk team zoeken we een beleidsmedewerker?

We zoeken een beleidsmedewerker jeugdhulp voor het Team Sociaal Domein. Dit team (met  24 medewerkers) is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid binnen het Sociaal Domein. Zo houdt het team zich o.a. bezig met het beleid en uitvoering op het gebied van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet, evenals het subsidiëren van instellingen. Je aandachtsgebied is dat van jeugdhulp en alles wat daarmee samenhangt. Je bent adviseur en sparringpartner voor bestuur en collega’s. Je neemt deel aan lokale, regionale en bovenregionale netwerken om kennis uit te wisselen en beleid af te stemmen.

De gemeente De Bilt is dit jaar gestart met de invoering van het gebiedsgericht werken en het toewerken naar zelfsturende teams. Dit kan leiden tot een herverdeling van taken. De verwachting is dat op termijn het Team Sociaal Domein op zal gaan in de gebieden De Bilt, Bilthoven en Groene Kernen.

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent een enthousiaste, ervaren beleidsmedewerker met ervaring binnen het gemeentelijke jeugdhulpbeleid op tactisch en uitvoerend niveau. Iemand die kwaliteit, samenwerking en de ‘civil society’ een warm hart toedraagt.
 • Je geeft, op grond van de vastgestelde kaders, uitvoering aan de transformatieagenda van het programma Sociaal Domein en vertaalt deze naar de praktijk.
 • In samenwerking met de coördinator CJG en de collega’s binnen het Team Sociaal Domein draag je bij aan het transformeren, ontwikkelen, voorwaarden scheppen en monitoren van de ondersteuning aan inwoners bij opgroeien en opvoeden van jeugdigen.
 • Als accounthouder CJG ben je o.a. belast met de uitvoering van het subsidiebeleid en het budgetbeheer. Je bent het eerste aanspreekpunt voor het CJG.  
 • Je levert een bijdrage aan de regionale inkoop jeugdhulp in de regio Zuidoost Utrecht (ZOU), door deelname aan de werkgroep Inkoop en het overleg met gecontracteerde zorgaanbieders (Zorg om Tafel), het mede ontwikkelen van de inkoopvisie, contracten en overeenkomsten, deelname aan projectgroepen, het voeren van kwartaal- en inkoopgesprekken en onderhandelingen met jeugdhulpaanbieders, bijdragen aan monitoring enz.
 • Je beantwoordt raadsvragen, schrijft collegevoorstellen en adviseert collegae en bestuurders.
 • Je vertaalt en implementeert (lokale, regionale, landelijke) ontwikkelingen op het gebied van de jeugdhulp lokaal en in regionaal samenwerkingsverband van ZOU.
 • Je bent goed in het initiëren, onderhouden en uitbreiden van relaties met (het management van) aanbieders van jeugdhulp, van cliëntorganisaties en met samenwerkingspartners.

Wat heb je daarvoor nodig?

 • Je hebt een afgeronde, relevante HBO+ -opleiding, zodat je de theorie kan vertalen naar de praktijk en vice versa.
 • Je bent een verbinder en een netwerker die makkelijk schakelt tussen verschillende partijen;
 • Je hebt minimaal 1-3 jaar recente ervaring als beleidsmedewerker jeugdhulp, bij voorkeur bij een gemeente.
 • Je hebt een gedegen kennis van en ervaring met werkzaamheden volgend uit de planning & control cyclus, de gemeentelijke jaarcyclus rond subsidiëring, de inhoud van contracten met jeugdhulpaanbieders etc. Daardoor kun je een vlotte start maken.
 • Je bent adviesvaardig, initiatiefrijk, accuraat, samenwerkingsgericht, zelfstandig, stressbestendig en je geeft blijk van politieke sensitiviteit.

Wat bieden wij?

Veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, een dynamische werkomgeving, korte lijnen en een prettige werksfeer. Afhankelijk van opleiding en ervaring geldt een minimumsalaris van € 2.591, - (aanloopschaal 9) en een maximumsalaris van €4.225, - (functionele schaal 10) bruto per maand (salaristabel gemeenteambtenaren nieuwe structuur, salarispeil 1 januari 2018). Bedragen gelden bij een 36-urige werkweek.

Vragen over de functie en procedure?

Met vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Patricia Kok, Kwartiermaker Sociaal Domein (telefoon: 030- 228 9430) of Bernadette Kuipers, beleidsmedewerker Jeugd en Volksgezondheid (Telefoon: 030 - 228 94 36).

Heb je interesse?

Solliciteer dan vóór 18 juni 2018 direct online naar P&O t.a.v. Carien Rockx, personeelsadviseur. Meer informatie over onze organisatie kun je vinden op: www.debilt.nl

Er vindt gelijktijdige in- en externe werving plaats. De selectieprocedure wordt met de interne kandidaten eerst afgerond voordat de procedure met de externe kandidaten wordt opgestart.

De eerste gespreksronde vindt plaats op 21 juni in de middag.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Gea Schuurman van Gemeente de Bilt ( 030 - 22 89 411)

Over de organisatie

De gemeente De Bilt kenmerkt zich door innovatie, transparantie en betrokkenheid. We handelen dan ook zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de burger. De lijnen binnen onze organisatie zijn kort, direct en onze structuur is zodanig ingericht dat we alle publieksgerichte diensten via één centrale balie aanbieden. De afdelingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze producten, de inzet van beschikbare middelen en het daadkrachtig functioneren van de afdeling.

meer over Gemeente de Bilt

Adres

Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB Bilthoven

030 2289411