Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente de BiltAccounthouder Sociaal Domein

Accounthouder Sociaal Domein

Vacature

Zó werkt het in De Bilt

Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich inspireren door de wensen en ontwikkelingen in de kernen De Bilt, Bilthoven, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar krijgt. Wij innoveren onze manier van werken door de samenwerking intern en met externe partners te versterken. Wil je meebouwen en laten zien wat jij op dit gebied in je mars hebt? Beheers je de kunst om je aan te passen aan nieuwe initiatieven en ontwikkelingen en ben je goed op de hoogte van wat er in de samenleving leeft? Neem je de verantwoordelijkheid om veranderingen in gang te zetten? Kortom: ben je een netwerker, een regisseur en een leider in je eigen werk, dan ben je misschien wel geschikt als

Accounthouder Sociaal Domein

voor 36 uur per week

 voorlopig voor 2 jaar

De organisatie

De gemeente De Bilt is op 1 januari 2018 gestart met de invoering van het gebiedsgericht werken en het toewerken naar zelfregelende teams. Bij gebiedsgericht werken gaat het om het gezamenlijk met partners en inwoners oplossen van maatschappelijke opgaven om de integrale kwaliteit van de leefomgeving in het gebied te behouden en te ontwikkelen. Centraal staat daarbij de gebiedsagenda. Het Sociaal Domein is nu nog een apart team en heeft samen met de gebiedsteams een opgave om te integreren in de gebiedsteams. Daarnaast kent de gemeente de Eenheid Inwonerplein en de Eenheid Centrale Ondersteuning.

Het team Sociaal Domein

Dit team (met zo’n 20 medewerkers, inclusief flexibele schil) is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid binnen het Sociaal Domein. Zo houdt het team zich o.a. bezig met het beleid en de uitvoering op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. De toegang tot de jeugdhulp is belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin en voor de Wmo bij het Sociaal Team van de Stichting Mens De Bilt. Voor Werk en Inkomen werken wij samen met de Regionale Dienst Werk en Inkomen (verbonden partij).

Informatie

In deze functie ben je de zakelijk accounthouder van een aantal belangrijke partijen binnen het Sociaal Domein. Je werkt samen met collega’s binnen je eigen team en zeker ook met collega’s van aangrenzende beleidsterreinen en organisatieonderdelen. Jouw primaire focus is gericht op de governance van subsidierelaties. Het accent ligt op het maken van heldere resultaatafspraken, de financiële kaders en monitoring. Zowel intern als extern ben je adviseur en het eerste aanspraakpunt voor de directie en het bestuur voor de wijze waarop de dienstverlening van de verschillende maatschappelijke organisaties in jouw account, aansluit bij de opgaven in het Sociaal Domein, waarbij een goede keten ontstaat tussen welzijn (0-de lijns voorzieningen) en ondersteuning in de 1ste en 2de lijn.


 • Wat ga je doen?
 • Samen met de betreffende organisatie stel je een (meerjarige) uitvoeringsovereenkomst met prestatieafspraken op, waarbij output, outcome en maatschappelijke effecten een belangrijk onderdeel van de overeenkomst vormen,
 • Je bent als accounthouder voor MENS De Bilt de regievoerder op de onderdelen Jeugd en Jongerenwerk, Sociaal Team en het onderdeel buurtsportcoaches. Je maakt afspraken over het uit te voeren programma en monitort de verantwoording en de wijze waarop dit is gedaan;
 • Preventie en vroeg signalering zijn speerpunten in ons beleid. Voor de inhoudelijke voeding en het te volgen beleid sta je in nauw contact met je beleidscollega’s van Jeugd- en jongerenwerk, Veiligheid en Leerplicht, Wmo, Gezondheid en Sport. Als regievoerder formuleer je heldere opdrachten en stuur je actief op de uitvoering binnen de gestelde kaders;
 • Samen met de collega’s ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarlijkse subsidieprogramma;
 • Als accounthouder voer je alle voorkomende taken aangaande subsidies en financieringen uit. Je bent betrokken bij het gehele subsidietraject, van aanvraag tot afhandeling. Je behartigt de subsidiebelangen voor klanten en je zet “lijntjes’’ uit om de klantenkring te onderhouden. Je werkt samen met collega’s en je wisselt kennis en ervaring uit. Je kent of bent bereid de subsidieregelingen te bestuderen en toe te passen. Je adviseert over subsidie- en financieringsvraagstukken die samenhangen met ontwikkeling in de breedste zin van het woord.


Wat breng je mee?

 • Je beschikt over een afgeronde relevante HBO opleiding;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met accounthouderschap en het welzijnsbeleid bij een gemeente;
 • Kennis en ervaring met jeugd en jongerenwerk is een pré;
 • Je signaleert ontwikkelingen en knelpunten op zowel account- als beleidsinhoudelijk niveau en weet deze te vertalen in concrete voorstellen;
 • Je bent generalist en hebt visie en overtuigingskracht;
 • Je hebt ervaring met de gemeentelijke planning & controlcyclus en de jaarcyclus rond subsidiëring;
 • Je kunt enthousiasmeren en verbinden, maar treedt ook zakelijk op als opdrachtgever;
 • Je kunt met verschillende in- en externe partijen samenwerken en gezamenlijk met hen producten op leveren;
 • Je bent adviesvaardig, pro-actief, evenwichtig, enthousiast, dienstverlenend ingesteld, klantvriendelijk, collegiaal, zelfstandig en stressbestendig;
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en je schakelt goed tussen bestuur, ambtelijke organisatie en instelling(en).


Wat bieden we?

Veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, een dynamische werkomgeving, korte lijnen en een prettige werksfeer. Afhankelijk van opleiding en ervaring geldt voorlopig een minimumsalaris van       € 2.591,-(aanloopschaal 9) en een maximumsalaris van € 4.225,- (functionele schaal 10) bruto per maand. Bedragen gelden bij een 36-urige werkweek, (salarispeil, 1 januari 2018). Bij de eerstvolgende actualiseringsronde van het functieboek zal deze functie definitief worden ingeschaald. De aanstelling is voorlopig voor 2 jaar, in verband met de overgang van het Sociaal Domein naar de gebiedsteams.

Heb je nog vragen?

Nadere informatie over deze functie kun je inwinnen bij Tolinda de Vries, beleidsmedewerkster sociaal domein (T. 030-228 9488) of Patricia Kok, kwartiermaker/teamleider Sociaal Domein (T. 030-228 9430).

De selectiegesprekken vinden plaats op 25 april 2019.  Een eventueel tweede gesprek vindt plaats op 30 april 2019. Als je wordt uitgenodigd ontvang je uiterlijk 19 april bericht.

Heb je interesse?

Solliciteer direct online. Je motivatiebrief en CV kun je t/m 14 april 2019 sturen t.a.v. personeelsadviseur, team Sociaal Domein.

Er vindt gelijktijdige in- en externe werving plaats.

Meer informatie over onze organisatie is te vinden op www.debilt.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


 

 

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Cora Bröring van Gemeente de Bilt ( 030 - 22 89 411)

Over de organisatie

De gemeente De Bilt kenmerkt zich door innovatie, transparantie en betrokkenheid. We handelen dan ook zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de burger. De lijnen binnen onze organisatie zijn kort, direct en onze structuur is zodanig ingericht dat we alle publieksgerichte diensten via één centrale balie aanbieden. De afdelingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze producten, de inzet van beschikbare middelen en het daadkrachtig functioneren van de afdeling.

meer over Gemeente de Bilt

Adres

Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB Bilthoven

030 2289411