Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Griffier

Vacature

 Griffier m/v | 32-36 uur | gemeente Culemborg

Een droombaan als …

  • Je je als een vis in het water voelt in een politiek-bestuurlijk omgeving.
  • Je kundig kunt meebewegen in een wisselend veld vol uiteenlopende politieke belangen
  • Je energie krijgt van het inhoudelijk, procesmatig en juridisch adviseren van de raad
  • Samenwerken, organiseren en plannen je in het bloed zit

Een nachtmerrie als …

  • Je politieke antenne niet goed is ontwikkeld
  • Je geen zin hebt in administratieve processen
  • Je geen overzicht weet te behouden

Ben jij die spin in het web met aandacht voor het interne speelveld raad, college en organisatie?

Als griffier ben jij de spin in het web tussen de raad, college en de ambtelijke organisatie. Jij draagt er zorg voor dat een ieder zijn rol weet te pakken en ook pakt in de processen. Dit samenspel is belangrijk om de speerpunten die de gemeenteraad heeft geformuleerd te kunnen realiseren.

Zo vindt de gemeenteraad het belangrijk om inwoners en lokale organisaties te betrekken bij het beleid van de gemeente. In het raadsprogramma ‘Ruimte voor de stad’ is onder meer een democratisch akkoord opgesteld ter verbetering van de samenwerking tussen gemeente en inwoners. De komende tijd ligt er een uitdaging om meer initiatieven te ontwikkelen ten aanzien van raadscommunicatie. Ook is er de wens om meer aandacht te besteden aan democratische vernieuwing en burgerbetrokkenheid.

Om hier een bijdrage aan te kunnen leveren, heeft de griffier een zeer gevarieerd takenpakket:

§ Advisering aan en ontwikkeling van de gemeenteraad

o  Je adviseert en coacht de gemeenteraad, raadscommissies en zijn leden gevraagd en ongevraagd in de volle breedte. Denk hierbij aan de rol en de (strategische) positionering, werkwijze en de consequenties van de raad. Je houdt hierbij de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad in het oog. 

o  Je adviseert over de juiste inzet van politiek-bestuurlijke instrumenten.

o  Je doet voorstellen aan het fractievoorzittersoverleg en de gemeenteraad voor het verder ontwikkelen van de bouwstenen uit het democratisch akkoord, zowel qua structuur als cultuur. Je communiceert hierover naar het college en de ambtelijke organisatie.

o  Vanuit het samenspel tussen raad, burgemeester en ambtelijke organisatie worden verbetertrajecten geïnitieerd voor bestuurlijke vernieuwing. Hierin pak jij jouw rol.

o  Je signaleert en vertaalt (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen naar het eigen werkterrein en het domein van de gemeenteraad.

o  Je bent eindverantwoordelijk voor de vastlegging van vergaderingen, besluiten, adviezen en overige relevante gegevens die hiermee verbonden zijn.

o  Je initieert in de lokale driehoek (burgemeester, gemeentesecretaris en griffier) de strategische, procedurele en inhoudelijke vraagstukken over de raad.

o  Je ondersteunt het fractievoorzittersoverleg bij de inhoudelijke voorbereiding en het adequate verloop van de vergaderingen.

§ Netwerken

o  Je draagt zorg voor een herkenbare positie van de raad en de griffie voor onder meer inwoners, ondernemers, instellingen en de organisatie.

o  Je ontwikkelt en onderhoudt een (relatie)netwerk en initieert en bevordert samenwerking met (externe) organisaties/partijen.

o  Je stuurt, regisseert en adviseert de gemeenteraad – samen met de raadsadviseur - in de realisatie van participatietrajecten met haar inwoners

o  Je bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden alsmede de raadscommunicatie.

§ Leidinggeven

o  Je bent verantwoordelijk voor en haalt het maximale uit de griffie (met respect en aandacht voor de kwaliteiten van elke medewerker), realiseert de afgesproken doelen en bent budgetverantwoordelijk.

o  Je draagt zorg voor een optimale afstemming, samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de ambtelijke organisatie, college en de gemeenteraad. Een griffier voor de raad als sparringpartner en vertrouwenspersoon die de raad kan reflecteren op zijn werkwijze. Vanuit jouw ervaring, tact en diplomatie weet je om te gaan met verschillende mensen en belangen.

Hier kom je terecht

Je werkt binnen een klein team van hardwerkende, loyale en no-nonsense professionals met grote ambities. Met jou er bij bestaat dit team uit een raadsadviseur/ plaatsvervangend griffier en een ondersteuner. Samen ondersteun je, adviseer je en stimuleer je de raad en de raadscommissies bij de uitvoering van al haar taken.

De gemeenteraad van Culemborg bestaat uit 21 raadsleden verdeeld over 9 fracties. (https://www.culemborg.nl/raadsleden-en-politieke-partijen)

Kernwoorden die passen bij de raad zijn: betrokken en collegiaal.

De gemeenteraad vergadert elke twee weken op donderdagavond. Op maandagavond is er ruimte voor informatiebijeenkomsten.

Wat je krijgt

§ Een salaris tussen € 4022,- (aanloopschaal 12 CAR-UWO) en € 5984,- bruto op basis van 36 uur per week (schaal 13 CAR-UWO) en reiskosten woon-werkverkeer.

§ Een Individueel Keuze Budget (IKB), circa 17% van je bruto salaris. Dit kun je vrij inzetten voor aanschaf van extra vrije dagen of een aanvulling op je salaris zodat je lekker uit eten kunt gaan of die mooie reis maken die op je wensenlijst staat.

§ Veel mogelijkheden om je werkdagen en tijden zelf in te vullen, rekening houdend met het vergaderschema. Ook thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. Werk en privé is hierdoor goed op elkaar af te stemmen.

§ Een leuke uitdagende en afwisselende functie met maatschappelijke relevantie voor in beginsel een jaar. Bij goed functioneren wordt deze omgezet in een vaste aanstelling.

§ Pensioenopbouw bij ABP

Wat je meebrengt

§ Een academisch of vergelijkbaar werk- en denkniveau en ruime ervaring in een soortgelijke functie op een griffie bij een gemeente

§ Een onafhankelijke houding, een groot waarnemingsvermogen en objectief luisteren zijn de basis waarop jij je beslissingen neemt en je je advies geeft. Je formuleert je advies helder en bent in staat je partner te overtuigen van het gegeven advies.

§ Je bent creatief, je kunt prioriteiten stellen en in staat om nieuwe processen te initiëren en te begeleiden

§ Je herkent je verder in de volgende kernwoorden: verbindend, inspirerend, doelgericht en vasthoudend, communicatief en samenwerking

Onze organisatie

De gemeente Culemborg is in omvang overzichtelijk. Er werken ongeveer 150 medewerkers. Daarbij wordt op verschillende onderwerpen (financiën, P&O, ICT) samengewerkt met de andere gemeentes in onze regio.

De gemeente Culemborg is een mooie historische stad in beweging. Diverse ontwikkelingen in de samenleving vragen om een verschuiving van rollen en meer flexibiliteit. Als kleine stad midden in het groen, nabij grote steden als Utrecht en ’s-Hertogenbosch hebben we veel te bieden. Voor een indruk van deze gemeente raadpleeg dan: https://www.culemborg.nl/film-werken-culemborg

Is deze functie je op het lijf geschreven?

Ben jij die gedreven griffier die wij zoeken? Vertel ons jouw verhaal waarom jij dé kandidaat bent voor deze functie en hoe jij je staande houdt in een politiek bestuurlijke omgeving.

We zijn benieuwd naar jouw verhaal! Stuur deze, samen met jouw cv, voor 21 september 2019 naar het e-mailadres onder via de sollicitatiebutton.

Heb je nog vragen of wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Kees van der Zaag, voorzitter van de werkgeverscommissie via 06- 39 60 16 75.

Wil je graag meer informatie over de procedure? Neem dan contact op met Anke Mars, P&O adviseur, via 06-31 63 26 86 of a.mars@bvowb.nl

De eerste gesprekken staan gepland op 25 september 2019 in de middag en avond.

De vacature wordt zowel intern als extern tegelijkertijd open gesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Acquisitie naar deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Over de organisatie

Culemborg is een multiculturele, creatieve, zelfbewuste en levendige stad met veel kwaliteit, een groot aantal voorzieningen en een dynamisch woon-, werk- en leefklimaat voor ruim 25.000 inwoners. De kwaliteit van Culemborg wordt onder meer bepaald door de ligging aan de rivier de Lek en de rijke historie als vrijstad. Maar ook de positie van Culemborg als schakel tussen de zakelijke Randstad en het groene Rivierenland speelt hierbij een rol. Bepaalde gebouwen in Culemborg ademen nog de sfeer van oude tijden, zoals museum het Elisabeth-Weeshuis en het oude stadhuis op de markt dat dateert uit 1534.
Bij deze levendige, vooruitstrevende stad past een soortgelijke gemeentelijke organisatie. Werken bij de gemeente Culemborg betekent werken in een open, informele sfeer. In het moderne stadskantoor krijgen dagelijks meer dan tweehonderd medewerkers alle ruimte om Culemborg te maken tot wat het is: een energieke, veelzijdige en vooruitstrevende stad. Kortom: in Culemborg is het aangenaam wonen, werken en recreëren!

meer over Gemeente Culemborg

Adres

Ridderstraat 250
4101 BK Culemborg

0345 477700