Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Capelle aan den IJsselLeden van de commissie bezwaarschriften

Leden van de commissie bezwaarschriften

Vacature

Algemene informatie
De gemeente Capelle aan den IJssel telt meer dan 65.000 inwoners en behoort daarmee tot de middelgrote gemeenten van Nederland. De gemeente ligt aan de oostkant van Rotterdam. Kijk voor meer informatie op www.capelleaandenijssel.nl

De gemeente heeft een onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Vanwege het verstrijken van de maximale benoemingstermijn van zes leden zoeken wij per 1 april 2018

                                                                                  Leden van de commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften
Voor de advisering over bezwaarschriften heeft de gemeente Capelle aan den IJssel een externe adviescommissie. De commissie bezwaarschriften brengt advies uit over bezwaarschriften tegen raadsbesluiten, besluiten van de burgemeester en besluiten van het college van burgemeester en wethouders. De commissie adviseert over alle bezwaarschriften met uitzondering van bezwaarschriften op het gebied van belastingen, Wet waardering onroerende zaken en de bezwaarschriften die door het college zijn aangewezen ter behandeling door een ambtelijk adviseur.

De commissie bezwaarschriften bestaat uit een Sociale Kamer, een Personeelkamer en een Algemene Kamer.
De Sociale Kamer adviseert over bezwaarschriften gericht tegen besluiten die betrekking hebben op de Participatiewet alsmede op de schuldhulpverlening. De Personeelkamer adviseert over bezwaarschriften met betrekking tot personele zaken. De Algemene Kamer adviseert over de overige bezwaarschriften, zoals bezwaarschriften op het gebied van het omgevingsrecht, handhaving, openbare orde, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.

Wij zijn op zoek naar twee leden voor de Algemene Kamer, twee leden voor de Sociale Kamer en twee leden voor de Personeelkamer.

Wij zoeken
kandidaten:

  • die beschikken over een academisch werk- en denkniveau, met bij voorkeur een (afgeronde) studie Nederlands Recht;
  • met actuele werkervaring op het gebied van het bestuursrecht;
  • die geen directe binding met of betrokkenheid bij het gemeentebestuur hebben;
  • met uitstekende communicatieve vaardigheden;
  • die beschikken over een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;
  • die analytisch en onderzoekend zijn, snel tot de kern van de zaak kunnen komen en daardoor de juiste vragen kunnen stellen;
  • die oog hebben voor pragmatische oplossingen.

Specifieke eisen
Specifiek voor de Algemene Kamer geldt dat kandidaten aantoonbare kennis hebben van het omgevingsrecht, alsmede kennis hebben van (minimaal) één van de overige genoemde rechtsgebieden waarover de Algemene Kamer in bezwaar adviseert. Voor de Sociale Kamer is een grondige kennis van de Participatiewet c.a. vereist. Voor de Personeelkamer wordt kennis op het gebied van de ambtelijke rechtspositie verlangd.

Werkwijze
Afhankelijk van het aantal ontvangen bezwaarschriften houdt de Sociale Kamer eenmaal in de drie weken op dinsdagmorgen tussen 9:00 uur en 14:00 uur een hoorzitting. De Personeelkamer houdt enkele malen per jaar (overdag) een zitting (op afroep). De Algemene Kamer houdt eenmaal in de vier weken op dinsdagmiddag tussen 13:00 uur en 17:00 uur een hoorzitting.

Per hoorzitting bestaat de commissie uit een voorzitter en twee leden. Deelname van de leden aan de hoorzittingen van de Algemene Kamer en de Sociale Kamer vindt plaats op basis van een vooraf vastgesteld roulatieschema. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat.

Benoeming
Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar. Voor alle kandidaten geldt dat het mogelijk is om één keer te worden herbenoemd voor nog een periode van vier jaar. Benoeming vindt plaats met ingang van 1 april 2018.

Wij bieden
De commissieleden ontvangen een vaste vergoeding van € 175, - per hoorzitting. Hiernaast krijgen de leden een reiskostenvergoeding van € 25,- per hoorzitting.

Informatie, sollicitatie en sollicitatieprocedure
Voor meer informatie over deze functies kunt u op maandag, dinsdag en donderdag contact opnemen met de secretaris van de Sociale Kamer en de Personeelkamer, mevrouw mr. N.D. Fritz-Pierik, telefoon (010) 284 8219 (n.d.fritz@capelleaandenijssel.nl) of met de secretaris van de Algemene Kamer, mevrouw mr. M.L. Vroonland, telefoon (010) 2848607 (m.vroonland@capelleaandenijssel.nl).

Na een schriftelijke selectieronde worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. De sollicitatiegesprekken vinden op de volgende data plaats.

  1. Maandag 4 december 2017 voor de Sociale Kamer.
  2. Donderdag 7 december 2017 voor de Algemene Kamer en de Sociale Kamer.
  3. Maandag 11 december 2017 voor de Personeelkamer.

Sollicitatie
Heeft u belangstelling? Graag ontvangen wij uw sollicitatie met uw cv en motivatie voor 19 november 2017. Wilt u in uw sollicitatiebrief duidelijk aangeven naar welke kamer van de commissie uw belangstelling uitgaat. Solliciteer direct via www.capelleaandenijssel.nl. Richt uw sollicitatie aan Senior P&O adviseur Patricia van Broekhoven.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Biemla Saktoe van Gemeente Capelle aan den IJssel ( 010 284 8048)

Over de organisatie

Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel gaan samenwerken binnen de Gemeenschappelijke Regeling, de GR IJsselgemeenten. De GR IJsselgemeenten is een nieuwe organisatie waarin, in eerste instantie, de afdelingen Sociale Zaken en ICT & Automatisering van beide gemeenten zijn ondergebracht

meer over Gemeente Capelle aan den IJssel

Adres

Rivierweg 111
2903 AR Capelle aan den IJssel

010 2848484