Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Bunschoteninformatiemanager

informatiemanager

Vacature

De gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten werken op basis van een lichte gemeenschappelijke regeling samen op vier onderdelen van de bedrijfsvoering, namelijk HRM, Informatiemanagement, Juridische Zaken en Financiën. Per taakveld is één van de deelnemende gemeenten aangewezen als gastheer.

De gemeente Bunschoten is gastheer voor het onderdeel Informatiemanagement. De kwartiermaker zet samen met de informatiemanagers de strategische- en tactische lijnen uit voor het informatiemanagement. Dit team ondersteunt de vier gemeenten. Voor de ondersteuning van de gemeenten Nijkerk en Leusden zijn we op zoek naar een:

Inspirerende en ervaren Strategisch informatiemanager

36 uur per week

 het betreft een structurele functie

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een informatiemanager die sturing kan geven aan de uitvoering van het Informatiebeleidsplan en die gelijktijdig op strategisch niveau kansen ziet voor verdere ontwikkeling en verbetering. De informatiemanager heeft een brede scope en heeft ervaring met het geven van strategische adviezen op het gebied van informatiemanagement. Verder beschikt de informatiemanager over sterk ontwikkelde sociale vaardigheden en kan hij met informeel leiderschap en een motiverend optreden medewerkers in beweging brengen.

Wij zoeken iemand die:

 • Wo-werk- en -denkniveau heeft met een bestuurlijke informatiekundige, informatiserende of een bedrijfskundige achtergrond;
 • Minimaal vijf jaar relevante ervaring in dit vakgebied;
 • Ervaring heeft met en visie heeft op de informatiearchitectuur passend bij een grote (overheids)organisatie;
 • Brede kennis heeft van bedrijfsprocessen;
 • Zichzelf omschrijft als een adviseur en netwerker;
 • Creatief is, besluiten durft te nemen en lef heeft;
 • Overtuigend is, met een brede groep het gesprek kan voeren en betrokkenheid weet te creëren;
 • Strategisch en tactisch kan handelen;
 • Draagvlak kan creëren en kan verbinden;
 • Over analytisch vermogen beschikt;
 • Over een goede bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit beschikt;
 • Een proactieve houding heeft.

Kortom, wij zoeken de spin in het web van het informatiebeleid, die het web toegankelijk maakt voor iedereen!

Wat doe je concreet?

 • Je houdt het informatiebeleid en de informatiestrategie als afgeleide van de business case actueel;
 • Je analyseert technologische marktontwikkelingen en vertaalt deze ontwikkelingen naar kansen voor informatiemanagement;
 • Je vervult de brugfunctie tussen business en informatisering met name voor de gemeenten Nijkerk en Leusden. Je bent de intermediair naar de lokale organisaties;
 • Je inspireert de BLNP gemeenten in efficiencyverhoging door innovatieve toepassingen van informatisering;
 • Je draagt zorg voor een optimale toepassing van informatisering in de bedrijfsprocessen;
 • Je stemt de informatiebehoeften van directie en management van de BLNP gemeenten af en vertaalt deze naar concrete projecten in samenspraak met de informatieadviseurs van de individuele gemeenten;
 • Je bewaakt de jaarlijkse planning en begroting van de projecten en de informatieplannen;
 • Je voert de regie over realisatie van vooronderzoeken, business case en het projectenprogramma;
 • Je bouwt en onderhoudt relaties door constant in gesprek te zijn met je interne en externe netwerk en gaat naar hen toe.

Wat bieden wij?

Wij bieden jou een uitdagende werkomgeving die sterk in ontwikkeling is en waar je veel kan leren. De functie is ingeschaald in schaal 12 (max. € 5.520,- bruto per maand excl. 16,8% Individueel keuzebudget, afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring). Je komt formeel in dienst van de gastheer gemeente; de gemeente Bunschoten. De gemeente Bunschoten biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden. Het betreft een structurele functie. Je krijgt eerst een jaarcontract. Bij goed functioneren kan dit na één jaar worden omgezet in een vast dienstverband.

Meer informatie?

Als je meer wilt weten over de functie, neem dan contact op met Hille de Graaf (kwartiermaker Informatisering van het samenwerkingsverband) via telefoonnummer 0613987881.  

Solliciteren?

Past deze functie bij jou en jij bij deze functie? Reageer dan direct!  Je kunt vóór 21 mei aanstaande je sollicitatie met cv mailen naar vacature@bunschoten.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Bunschoten is een relatief kleine gemeente met tegen de 20.000 inwoners en bestaat uit drie kernen: het aaneengegroeide Bunschoten-Spakenburg en de woongemeenschappen Eemdijk en Zevenhuizen. Bunschoten heeft een eigen karakter en wil dat graag behouden. De hoofdlijnen van de plannen van de gemeente Bunschoten staan in het beleidsplan Toekomstvisie 2000-2015. De toekomstvisie gaat in op vier thema's, namelijk wonen, werken, voorzieningen en toerisme en recreatie.
Om de Toekomstvisie te realiseren is inzet nodig van inwoners, bedrijven en instellingen. Dat proces moet bij de gemeente opgezet en gecoacht worden door creatieve medewerkers die met een open mind het gesprek met de burgers aangaan en die het gemeentebestuur voeden met goeie ideeën.

meer over Gemeente Bunschoten

Telefoonnummer

033 299 14 11