Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente BronckhorstJuridisch beleidsmedewerker handhaving

Juridisch beleidsmedewerker handhaving

Vacature

De gemeente Bronckhorst is een vooruitstrevende organisatie, die proactief inspeelt op de voortdurend wisselende maatschappelijke ontwikkelingen. Wij gaan uit van de kracht van de samenleving, onderhouden een goed netwerk met uiteenlopende partijen en vervullen een verbindende rol tussen inwoners, organisaties en overheden. Die rol vullen we ook in door te faciliteren, kansen te verkennen en expertise te delen met inwoners en andere initiatiefnemers.

Meer informatie over onze visie en werkwijze, kun je zien in ons filmpje ‘Samen maken we Bronckhorst’ op YouTube.

Het cluster Toezicht en handhaving zoekt een

 Juridisch beleidsmedewerker handhaving

Tijdelijke aanstelling voor 1 jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling, 36 uur per week

Het cluster Toezicht en handhaving bestaat uit veertien medewerkers. Deze voeren diverse taken uit op het gebied van toezicht en handhaving. Door het vertrek van een medewerker handhaving is deze vacature ontstaan.

Jouw taken

Als medewerker handhaving draag je de verantwoordelijkheid voor handhaving ten aanzien van de naleving van wet- en regelgeving. Voorbeelden zijn Wro, Wabo, Bouwbesluit, Wet kinderopvang, APV. Ook ben je verantwoordelijk voor de nakoming van vergunningsvoorwaarden. Je geeft invulling aan de volgende taken:

 • je adviseert het college en management over te nemen handhavingsmaatregelen met betrekking tot complexe vraagstukken. Je stemt de activiteiten af met andere disciplines binnen en buiten de organisatie
 • je stelt - met input van het cluster - jaarlijks een uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving en een jaarverslag op
 •  je stelt het gemeentelijk toezicht en handhavingsbeleid op en/of zorgt ervoor dat het actueel blijft, je draagt bij aan het formuleren van handhavingsdoelstellingen en stemt deze zowel intern als extern af
 • je handelt verzoeken om handhaving af
 • je verricht - samen met de toezichthouders -  juridische handhavingswerkzaamheden zoals het opstellen van een last onder dwangsom/bestuursdwang
 • je neemt namens het cluster deel aan diverse overleggen
 • je volgt ontwikkelingen, toetst deze op toepasbaarheid voor de eigen organisatie, adviseert hierover aan bestuur en management en vertaalt ontwikkelingen naar uitvoeringsprocessen·        
 • je bent een vraagbaak voor de collega’s van het cluster
 • je bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden en geeft actief feedback aan collega’s
 • je legt als budget- en producthouder verantwoording af over bepaalde financiële posten

 

Je hebt

·        een op het vakgebied gerichte Hbo-opleiding met ruime aanvullende kennis van en ervaring op het vakgebied toezicht en handhaving

·        ruime kennis van wetgeving en procedures op onderdelen van het betreffende terrein en het kunnen toepassen hiervan

·        vaardigheid in het opstellen van nota’s en adviezen

·        goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden

 • ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van de organisatie

·        goede kennis van de Nederlandse taal

·        een Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is een voorwaarde voor je aanstelling

 

Jouw pluspunten

·        je communiceert transparant en bent realistisch over resultaten en werkwijze.

·        je kunt omgaan met belangentegenstellingen en overtuigt waar nodig op basis van argumenten

·        je bent omgevings- en klantgericht

·        je werkt integraal samen en neemt initiatief tot samenwerking

·        je bent daadkrachtig en resultaatgericht: je pakt door en zoekt naar oplossingen

·        je hebt het in je om een signaalfunctie voor andere disciplines te kunnen vervullen

·        je bent flexibel: je kunt snel schakelen en je kan ingezet worden voor uiteenlopende taken

·        je bent overtuigend, betrouwbaar en straalt deskundigheid uit

·        je kunt zelfstandig opereren


Je krijgt

Een zelfstandige baan in een platte en mensgerichte organisatie en afhankelijk van kennis en ervaring een salaris van minimaal € 2.591,-- bruto per maand (aanloopschaal 9, salaristabel 1 januari 2018) en maximaal € 4.225,-- (schaal 10, salaristabel 1 januari 2018) bij een 36-urige werkweek. Het betreft een functie voor 36 uur en met een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.

Jouw reactie

Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Helmert Trentelman. Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met Claudia Blommers. Beiden zijn te bereiken via telefoonnummer: (0575) 75 02 50.

Meteen reageren? Mail je CV en motivatiebrief voor 11 september naar sollicitaties.032433@werkeningelderland.nl met de vermelding van het vacaturenummer P1922.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Claudia Blommers van Gemeente Bronckhorst ( 0575-750461)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Bronckhorst is een verrassende plattelandsgemeente in de Achterhoek. Rijk bedeeld met natuurschoon; bossen, uitgestrekte weilanden en water wisselen elkaar af. Maar de gemeente is ook bekend om de vele prachtige kastelen en Bronkhorst, het kleinste stadje van Nederland. Bronckhorst heeft een rijk verenigingsleven en een bloeiende middenstand en telt circa 38.000 inwoners. Met een oppervlakte van ongeveer 30.000 ha is Bronckhorst één van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland.

De gemeente heeft een missie en een visie geformuleerd. Onze kernwoorden zijn: omgevingsgericht, flexibel, transparant, resultaatgericht en doelmatig. We zoeken collega's die oog en oor hebben voor de maatschappij en voor elkaar, en voor wie deze kernwoorden een uitdaging zijn.

meer over Gemeente Bronckhorst

Adres

Elderinkweg 2
7255 ZJ Hengelo

(0575) 75 02 50