Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente BredaVoorzitter en twee leden adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter en twee leden adviescommissie bezwaarschriften

Vacature

Wat ga je doen?
De gemeente Breda heeft voor de behandeling van bezwaarschriften twee externe adviescommissies ingesteld: de adviescommissie bezwaarschriften (algemeen) en de commissie sociaal domein ingesteld. Deze commissies brengen advies uit over bezwaarschriften tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de gemeenteraad.

De commissie sociaal domein behandelt bezwaarschriften tegen persoonsgerichte besluiten die betrekking hebben op de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. De adviescommissie bezwaarschriften behandelt bezwaarschriften tegen besluiten op verschillende (rechts)gebieden, zoals algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht, handhaving en subsidies. Bezwaarschriften ter zake van belastingzaken en personeelszaken worden niet behandeld door deze commissies.

In verband met het vertrek van de huidige voorzitter van de adviescommissie bezwaarschriften zoeken wij een nieuwe voorzitter. Daarnaast zijn we wegens uitbreiding van deze commissie op zoek naar twee leden.

We zoeken jou!
U heeft een afgeronde studie Nederlands Recht en actuele werkervaring in het bestuursrecht. Gelet op de aard van de te behandelen bezwaarschriften zijn een gedegen kennis van het ruimtelijk bestuursrecht en omgevingsrecht, alsook ervaring op het terrein van de openbare orde, veiligheid en handhaving van belang.

U bent een onafhankelijke deskundige en u heeft geen directe binding met, of betrokkenheid bij het gemeentebestuur. Verder bent u niet werkzaam in de Bredase advocatuur en u bent niet actief in lokale belangenorganisaties. Tot slot heeft u een sterk analytisch vermogen en u komt door het stellen van de juiste vragen snel tot de kern. Dit vraagt om sterke communicatieve vaardigheden.

Naast het vorenstaande dient de voorzitter een verbindende factor te zijn tussen de commissie en betrokkenen, alsook tussen de commissie en het bestuur.

Wat wij jou bieden:
De adviescommissie bezwaarschriften houdt wekelijks op dinsdagmiddag tussen 13:00 uur en 17:00 uur drie tot vier hoorzittingen. Afhankelijk van de hoeveelheid te behandelen bezwaarschriften kan het voorkomen dat er twee kamers op een dag worden ingesteld, of dat er in het geheel geen hoorzitting plaatsvindt. Naast de middagzittingen, vindt er in beginsel elke maand een avondzitting plaats. De commissie bestaat per zitting uit een voorzitter en twee leden en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris en een notulist. Aansluitend aan de hoorzitting vindt een beraadslaging plaats.

Deelname aan de hoorzitting wordt gepland op basis van een vooraf vastgesteld roulatieschema en per vergadering (hoorzittingen en beraadslaging) ontvangen de voorzitter en de leden een vaste presentievergoeding van € 299,00. Reiskosten bedragen €0,28 per kilometer.

Werken bij de Gemeente Breda

Lees meer over de gemeente Breda: https://www.breda.nl/gemeente-breda-bedrijfsinformatie

Ben je enthousiast geworden:
Meer weten over deze functie? Bel dan met Miranda Uijens, bereikbaar via telefoonnummer (076) 529 4726. Zij geeft graag antwoord op jouw vragen.

In eerste instantie vindt benoeming plaats voor een termijn van vier jaar, met de eenmalige mogelijkheid van herbenoeming voor nog een termijn van vier jaar.

Benoeming vindt plaats met ingang van 1 oktober 2019, of zoveel eerder als mogelijk.

Enthousiast geworden?

Ben je enthousiast over deze vacature bij de Gemeente Breda dan kun je jouw inspirerende CV en overtuigende motivatie naar ons sturen.

Reageren kan uitsluitend digitaal tot en met 26 juli 2019.

Gesprekken vinden plaats in de eerste week van augustus 2019.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met HR afdeling van Gemeente Breda ( +31 14 076)

Over de organisatie

Het Bredase bestuur dicht de communicatie met de inwoners een belangrijke plaats toe. De communicatie moet beter, opener en dichter bij mensen plaatsvinden. Breda moet meer en andere doelgroepen bereiken. Iedereen mag meedoen en iedere bijdrage is waardevol. De relatie met burgers staat voorop. De tijd waarin mensen alles aan de overheid overlaten in de verwachting dat die de dingen wel voor hen regelt is voorbij. Burgers doen het zelf. Breda speelt in op die veranderende behoefte en verwachtingen.

meer over Gemeente Breda

Adres

Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ Breda

14 076