Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente BredaTeamleider veiligheid

Teamleider veiligheid

Vacature

Wat ga je doen?
Ben jij de teamleider die:
 • Medewerkers stimuleert en ontwikkelt om met elkaar te werken aan een veilige en leefbare stad;
 • Ervaring heeft met bestuurlijke opdrachten en sterk is in programma management;
 • Een inhoudelijke sparringpartner op hoofdlijnen te zijn en coach;
 • Vanuit overzicht en inzichten de juiste randvoorwaarden wil creëren om een team volledig tot bloei te laten komen;
 • Resultaatverantwoordelijk durft te zijn voor een deelprogramma van het Meerjarenprogramma Veiligheid en Leefomgeving;
 • De missie en visie van de afdeling Veiligheid en Leefomgeving intrinsiek onderschrijft.
Er is een Meerjarenprogramma Veiligheid en Leefomgeving vastgesteld. De ontwikkelingen in de maatschappij vragen om op een andere manier naar het werk kijken, een andere verbinding met de mensen waarmee en waarvoor we het doen in Breda. Ons werk is een hulpmiddel; het doel is een veilige en leefbare stad.

https://hetccv.nl/fileadmin/user_upload/Breda_Plan_van_aanpak_Meerjarenprogramma_Veiligheid.pdf_-_def..pdf

Vanuit de kansen die daar in opgesloten liggen willen we ons verder ontwikkelen in faciliterend leiderschap. De rol van een teamleider is daarin van enorme meerwaarde om de collega's in de gelegenheid te stellen om te excelleren voor de stad Breda.

Je stelt je proactief coachend en ondernemend op in de samenwerking met collega's en netwerkpartners. Je hebt daarbij oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en opdrachten waar je samen met het team invulling aan geeft. Je bent ondersteunend in het aanbrengen van structuur en stimuleert ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden.

Je focust op het behalen van afgesproken resultaten. Je legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie door je medewerkers te stimuleren en taken te delegeren. Het proactief signaleren en benoemen van veranderingen in interpersoonlijke relaties en teamdynamiek voelt als natuurlijk. Je spreekt medewerkers aan op hun resultaten en bent zelf ook aanspreekbaar daarop.

Als teamleider ben je mede verantwoordelijk voor het bepalen van de verdere inrichting van de interne - en externe keten waar je onderdeel van uitmaakt. Je geeft samen met de overige teamleiders en het afdelingshoofd invulling aan de gezamenlijk geformuleerde missie en visie van de afdeling binnen de kaders van het Meerjarenprogramma Veiligheid en Leefomgeving. Je benut hierin de maximale ruimte die hierin geboden wordt voor jezelf en de overige leden van het team.

Afhankelijk van het thema, de collega's van het team en de ketenpartners schakel je tussen netwerkwerkverbanden, zowel intern en extern.

Je legt rechtstreeks verantwoording af aan het afdelingshoofd Veiligheid en Leefomgeving.We zoeken jou!
Een teamleider vervult een sleutelpositie binnen de organisatie van Breda. De teamleider draagt verantwoordelijkheid voor het belangrijkste kapitaal van de organisatie, de mensen. Om op een goede manier invulling te geven aan de rol zoeken wij een teamleider die zich herkent in de volgende elementen:
 • Stevig persoonlijkheid, authentiek en een no nonsense mentaliteit.
 • Kan plannen en prioriteren en gevoel bij de financiën.
 • Doorlopend te werken aan elke dag een beetje beter.
 • Het signaleren en benoemen van thema's in de ontwikkeling van teamleden vanuit de intentie om samen naar een hoger niveau te komen is je streven.
 • Te werken aan de best werkbare oplossing in plaats van de perfecte oplossing.
 • In staat om ambtelijke / bestuurlijke verhoudingen te incorporeren in het dagelijkse werk van het team.
 • In staat zich kwetsbaar en open op te stellen om tot een optimale ontwikkelomgeving met het team te komen.
 • Creëren van een omgeving waarin vertrouwen heerst om de ruimte op te zoeken en de veiligheid geboden wordt om te leren van onze fouten.
 • Intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan Breda en bij voorkeur kennis van netwerken in de stad.
 • HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt enige jaren soortgelijke ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving en een netwerk in ons werkterrein van openbare orde en veiligheid en staat open voor andere inzichten en ontwikkelingen.
 • Je hebt een visie op leiderschap in relatie tot onze thema's.

Wat wij jou bieden:
Het betreft een aanstelling voor één jaar bij wijze van proef waarbij de intentie bestaat voor een aanstelling voor onbepaalde tijd. Bij de Gemeente Breda is iedereen aangesteld in algemene dienst.

Jij bent minimaal 32 uur per week beschikbaar en in elk geval werkzaam op maandag en donderdag. Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris maximaal € 5.699,-- bruto per maand (schaal 12, op fulltime basis). Aanstelling in de aanloopschaal is mogelijk.

Daarnaast bouw je maandelijks over je salaris een individueel keuzebudget (IKB) op van 17,05%. Dit IKB kun je fiscaal vriendelijk inzetten voor een aantal zaken zoals:
 • Kopen van verlof
 • Uitruil woon-/werk kilometers
 • Aanschaf woon-/werk fiets
 • Fitness abonnement
Een goede pensioenvoorziening (ABP) en collectieve ziektekostenverzekering maken het pakket compleet.

Bovendien heeft werken bij de Gemeente Breda het voordeel dat:
 • je gratis kunt fitnessen in onze fitnessruimte;
 • je gebruik kunt maken van een goed bedrijfsrestaurant;
 • je werkt op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer;
 • je gebruik kunt maken van goede parkeerfaciliteiten;
 • je flexibele werktijden hebt waardoor je, je privé en werk situatie beter op elkaar af kunt stemmen.

Wie zijn wij:
De afdeling Veiligheid en Leefomgeving is op zoek naar een teamleider voor één van de teams. Binnen de afdeling zijn alle taken rondom veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving als één keten vormgegeven. De missie en visie voor de afdeling luidt:

Missie
 • Met en voor burgers, bedrijven en bezoekers organiseren en beschermen wij de veiligheid en leefbaarheid.
Visie
 • Door ons vraaggerichte optreden stimuleren wij de actieve betrokkenheid van mensen en organisaties bij de leefbaarheid en veiligheid van Breda.
 • Veiligheid breng(t) je samen door te Analyseren, Anticiperen en Activeren. De BredA-AAnpak.
 • Onze hoofdthema's zijn: fysieke veiligheid, zichtbare criminaliteit, ondermijning, veiligheid openbare ruimte, zorg en veiligheid met als focus polarisering en radicalisering. Wij zijn toegankelijk, denken mee, betrekken pro- actief onze ketenpartners en leveren maatwerk.
 • Wij leggen helder alle aspecten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid aan het bestuur voor, zodat er een goede belangenafweging gemaakt kan worden.
Wij weten wat er in de stad gebeurt en treden gevraagd of ongevraagd op; preventief en pro- actief

Lees meer over de gemeente Breda via: https://www.breda.nl/gemeente-breda-bedrijfsinformatie

Ben je enthousiast geworden:
Meer weten over deze functie? Bel dan met Sander Glaser, (Afdelingshoofd Veiligheid en Leefomgeving), telefoonnummer 06-25000379, hij geeft graag antwoord op al jouw vragen.

Ben je enthousiast over deze vacature bij de afdeling Veiligheid en Leefomgeving van de Gemeente Breda dan kun je jouw inspirerende CV en overtuigende motivatie digitaal indienen via de sollicitatiebutton.

Reageren kan uitsluitend digitaal tot en met 12 december 2019.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met HR afdeling van Gemeente Breda ( +31 14076)

Over de organisatie

Het Bredase bestuur dicht de communicatie met de inwoners een belangrijke plaats toe. De communicatie moet beter, opener en dichter bij mensen plaatsvinden. Breda moet meer en andere doelgroepen bereiken. Iedereen mag meedoen en iedere bijdrage is waardevol. De relatie met burgers staat voorop. De tijd waarin mensen alles aan de overheid overlaten in de verwachting dat die de dingen wel voor hen regelt is voorbij. Burgers doen het zelf. Breda speelt in op die veranderende behoefte en verwachtingen.

meer over Gemeente Breda

Adres

Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ Breda

14 076