Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente BredaStrategisch beleidsadviseur Veiligheid (senior)

Strategisch beleidsadviseur Veiligheid (senior)

Vacature

Wat ga je doen?
Breda is de negende stad van Nederland en telt ruim 180.000 inwoners. Breda valt binnen de G10 steden en heeft als centrumstad een verantwoordelijkheid richting de omliggende regiogemeenten. Dit betekent dat Breda participeert in veel bovenlokale samenwerkingsverbanden en netwerken. Breda maakt onderdeel uit van de regionale governance, gelet op tal van aspecten van veiligheid, waaronder o.a. Ondermijning en Zorg & Veiligheid. Breda praat en doet ook actief mee bij het ontwikkelen van een nationale agenda voor veiligheid.

Breda heeft hoge ambities wat betreft veiligheid. Deze zijn beschreven in een gemeentelijk meerjarenprogramma Veiligheid. Daarbij zijn een vijftal beleidsthema's geëxpliciteerd:
 • Ondermijning
 • Zorg en veiligheid
 • Veiligheid openbare ruimte
 • Zichtbare criminaliteit
 • Fysieke veiligheid
Qua werkwijze is daarbij het uitgangspunt de Bredase AAA aanpak: Analyse, Anticiperen en Activeren. Deze werkwijze voeren we door in alle taken die we oppakken.

Het is bijna niet te beschrijven hoeveel verschillende partijen een verantwoordelijkheid hebben binnen verschillende veiligheidsketens. Om doelstellingen op het gebied van veiligheid te halen is samenwerken en netwerkmanagement essentieel. Samenwerking tussen verschillende diensten en afdelingen (intern), met externe zorg- en veiligheidspartners, zoals o.a. Politie, RIEC, Veiligheidsregio, GGZ organisaties, Zorg- en Veiligheidshuis de Baronie en tussen verschillende gemeenten en regio's. De verantwoordelijkheid voor de regie op het integraal veiligheidsbeleid ligt bij het bestuur van een gemeente. Echter alleen met collectieve inspanningen kunnen successen worden geboekt. Als strategisch beleidsadviseur vervul je daarom verschillende rollen binnen de netwerken en de governance van de regio Zeeland-West-Brabant.

De strategisch beleidsadviseurs veiligheid analyseren, activeren en anticiperen op het koppelvlak tussen het bestuur en de tactisch/ uitvoerende organisaties. Zij dragen kennis van het landelijke en lokale beleid of ontwikkelen desgewenst waar dit ontbreekt. Zij adviseren het bestuur hierover en nemen initiatief bij het maken van de vertaalslag van de bestuurlijke doelstellingen naar de uitvoeringspraktijk van alle betrokken partners. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het monitoren en evalueren van het beleid en het doen van aanvullende (bijstellen van beleid) of nieuwe voorstellen aan het bestuur. Dit gebeurt in samenwerking met relevante stakeholders en budgetverantwoordelijken.

De strategische beleidsadviseurs beantwoorden raadsvragen, adviseren de bestuurlijke portefeuillehouders ten behoeve van politieke vergadering en kunnen toelichtingen of presentaties verzorgen over de hoofdlijnen van het beleid tijdens (gemeenteraads)vergaderingen. Vanuit die rol leveren zij ook een actieve bijdrage aan de cyclische producten van de gemeente, zoals de jaarrekening en de begroting.

Crisisbeheersing

De strategische beleidsadviseur heeft ook een taak binnen de crisisorganisatie van de gemeente Breda, als bestuurlijk adviseur beleidsteam. Voor de deelname aan dit team geldt een opkomstnorm van 60 minuten.

Als strategisch beleidsadviseur houd je je bezig met de volgende werkzaamheden:
 • Proces- en beleidsinventarisatie en -ontwikkeling, onder meer door deelname aan landelijke, regionale en lokale leerkringen en initiatieven aansluitend bij de toekomstige trends en ontwikkelingen
 • Proces- en beleidsadvisering en ondersteuning van het bestuur en in het bijzonder de burgemeester en wethouders
 • Strategische beleidsontwikkeling (o.a. van het meerjarenprogramma veiligheid en deelprogramma's)
 • Beleidsimplementatie (niet uitvoering) en -coördinatie (regie)
 • Monitoring en evaluatie van beleid
 • Projectcoördinatie in samenwerking met de projectleiders van het team
 • Advisering bevoegd gezag m.b.t. thema's uit het meerjarenprogramma
 • Cyclische processen (financiën/verbonden partijen)
 • Lobby en netwerken

We zoeken jou!
Je maakt deel uit van een groep strategisch beleidsadviseurs binnen het team Veiligheid. De strategisch beleidsadviseurs verdelen onderling de taakaccenten van het meerjarenprogramma en de andere werkzaamheden. Daarbij is er ook aandacht voor andere thema's en werkzaamheden die niet direct verbonden zijn aan de thema's binnen het Meerjarenprogramma. Denk bijvoorbeeld aan de advisering van het lokale en de districtelijke gezagsdriehoek. Als senior ondersteun je ook de junior adviseurs in de groei en ontwikkeling. Als één van deze adviseurs ben je breed inzetbaar en speel je adequaat in op de behoeftes vanuit het bestuur en de stad. Nieuwe activiteiten worden gezamenlijk besproken en verdeeld.

Je hebt ervaring met het werken in het veiligheidsdomein. Je beschik over voldoende bestuurlijke sensitiviteit. Je hebt aantoonbare ervaring met het participeren in bovenlokale en boven regionale netwerken. Je bent een teamspeler. |Je bent bekend met de overige taken op het terrein van openbare orde en veiligheid en bent in staat anderen te ondersteunen bij het uitvoeren van de werkzaamheden, op een coachende wijze. Je bent in staat om de doelstelling van het Meerjarenprogramma door te vertalen naar activiteiten en je bent flexibel inzetbaar en staat open voor vernieuwingen in de organisatie.

Wij zoeken een collega die beschikt over de navolgende kwaliteiten:
 • Werkt autonoom (senioriteit)
 • Strategisch denken
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • Stressbestendig en resultaatgericht
 • Teamspeler
 • Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden onder meer m.b.t. het presenteren van beleid
 • Universitair niveau met een juridische, bestuursrechtelijke of criminologie achtergrond
 • Brede kennis van en (minimaal 5 jaar) werkervaring binnen het veiligheidsdomein, bij voorkeur als adviseur/projectleider/manager
 • Ervaring met fysieke veiligheid, event-safety en cybersafety is een pré.

Wat wij jou bieden:
Het betreft een arbeidsovereenkomst voor één jaar waarbij de intentie bestaat voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Jij bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris maximaal € 5.756,-- bruto per maand (schaal 12, op fulltime basis). Waardering in de aanloopschaal is mogelijk.

Daarnaast bouw je maandelijks over je salaris een individueel keuzebudget (IKB) op van 17,05%

Dit IKB kun je fiscaal vriendelijk inzetten voor een aantal zaken zoals:
 • Kopen van verlof
 • Uitruil woon-/werk kilometers
 • Aanschaf woon-/werk fiets
 • Fitness abonnement
Een goede pensioenvoorziening (ABP) en collectieve ziektekostenverzekering maken het pakket compleet.

Bovendien heeft werken bij de Gemeente Breda het voordeel dat:
 • je flexibele werktijden hebt waardoor je, je privé en werk situatie beter op elkaar af kunt stemmen
 • er aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling is en ruimte om je eigen pad te kiezen
 • je werkt op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer
 • je gebruik kunt maken van goede parkeerfaciliteiten
 • je gebruik kunt maken van een goed bedrijfsrestaurant
 • je gratis kunt fitnessen in onze fitnessruimte
Geen acquisitie gewenst.

Wie zijn wij:
Je bent werkzaam binnen het team veiligheid van de gemeente Breda. Dit team is samengesteld uit analisten, stadsmariniers, (strategisch) beleidsadviseurs, coördinatoren integraal toezicht en handhaving, de medewerkers Bibob en het team buurtpreventie. Het team valt binnen de afdeling Veiligheid en Leefbaarheid binnen het Ruimtelijk Economisch Domein. Het team is een team in ontwikkeling, gelet op de opgave waar het voor staat en organisatorische/personele ontwikkelingen.

Lees meer over de gemeente Breda: https://www.breda.nl/gemeente-breda-bedrijfsinformatie

Ben je enthousiast geworden:
Meer weten over deze functie? Bel dan met Yonna Theunis, Teamleider Veiligheid & Leefomgeving, telefoonnummer 076 529 3757, zij geeft graag antwoord op al jouw vragen.

Ben je enthousiast over deze vacature bij de afdeling Veiligheid & Leefomgeving van de gemeente Breda dan kun je jouw inspirerende CV en overtuigende motivatie onderstaand indienen.

Reageren kan uitsluitend digitaal tot en met 16 februari 2020.

Gesprekken vinden plaats op 20 en 21 februari 2020.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met HR afdeling van Gemeente Breda ( +31 14076)

Over de organisatie

Het Bredase bestuur dicht de communicatie met de inwoners een belangrijke plaats toe. De communicatie moet beter, opener en dichter bij mensen plaatsvinden. Breda moet meer en andere doelgroepen bereiken. Iedereen mag meedoen en iedere bijdrage is waardevol. De relatie met burgers staat voorop. De tijd waarin mensen alles aan de overheid overlaten in de verwachting dat die de dingen wel voor hen regelt is voorbij. Burgers doen het zelf. Breda speelt in op die veranderende behoefte en verwachtingen.

meer over Gemeente Breda

Adres

Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ Breda

14 076