Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente BredaLid van de Commissie Ombudsman

Lid van de Commissie Ombudsman

Vacature

Wat ga je doen?
De Commissie Ombudsman is een onafhankelijke commissie die klachten van burgers over bejegening of informatieverstrekking behandelt en daarmee waakt over de eerlijkheid van de gemeentelijke dienstverlening. De volledige rol is vastgelegd in de "klachtenverordening Breda 2013", in te zien via www.breda.nl.

De doelstelling daarbij is vooral om de klacht op te lossen, het vertrouwen in de gemeente te laten herstellen, de gemeente te laten leren van de klachten en haar dienstverlening te verbeteren.

De leden van de Commissie Ombudsman worden benoemd door- en rapporteren aan de Gemeenteraad. Wettelijk hebben de leden een zelfstandige en onafhankelijke positie en zijn in hun functie niet aan enig gemeentelijk gezag ondergeschikt. De commissie heeft drie leden die ieder hun expertise inzetten ten behoeve van het ombudswerk. De commissie heeft geen vast vergadermoment. Ze verricht haar werkzaamheden op het moment dat er een klacht wordt ingediend, hetgeen een flexibele inzetbaarheid vereist. De benoeming is voor een periode van 6 jaar.

We zoeken jou!
U bent integer, onafhankelijk, empathisch op mens én organisatie, oplossingsgericht en overtuigend.
 • U beschikt over een juridische, wetenschappelijke of bestuurskundige achtergrond verkregen door opleiding, kennis en/of ervaring;
 • U heeft kennis, inzicht en ervaring in het functioneren van een, bij voorkeur gemeentelijke overheidsorganisatie;
 • Door uw achtergrond, ervaring en gedrag en een hoge mate van integriteit, komt u systematisch tot een onafhankelijk oordeel en kunt u dit eigenstandig uitdragen;
 • U beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
 • U bent in staat om op alle niveaus daadwerkelijk verbinding te maken;
 • U beschikt over uitstekende mediationvaardigheden;
 • U bent in staat uit het samenstel van klachten trends te signaleren en deze, in samenspraak met de overige leden van de Commissie Ombudsman, nadrukkelijk op een overtuigende en gezaghebbende wijze, onder de aandacht van het gemeentebestuur en/of ambtelijk apparaat te brengen;
 • U heeft affiniteit met de Bredase samenleving;
 • U belichaamt en bevordert contact tussen burger en bestuur en daarmee de essentie van ons democratisch bestel;
 • U bent op afroep beschikbaar.

Wat wij jou bieden:
 • Ambtenaar van de gemeente Breda;
 • Werkzaam als advocaat, procureur of notaris;
 • Bestuurder/personeelslid van een publiekrechtelijk samenwerkingsverband waar de gemeente Breda aan deelneemt;
 • Lid van een bestuurscommissie van het gemeentebestuur van de gemeente Breda

Wie zijn wij:
Het betreft een onbetaalde functie. De leden van de commissie ontvangen een vergoeding en een tegemoetkoming in de kosten.

Ben je enthousiast geworden:
Voor inlichtingen of nadere informatie kunt u mailen naar breda@commissieombudsman.nl waarna contact met u wordt opgenomen. U kunt digitaal solliciteren tot en met 15 september a.s. De gesprekken vinden plaats op 24 en 26 september a.s.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met HR afdeling van Gemeente Breda ( +31 14 076)

Over de organisatie

Het Bredase bestuur dicht de communicatie met de inwoners een belangrijke plaats toe. De communicatie moet beter, opener en dichter bij mensen plaatsvinden. Breda moet meer en andere doelgroepen bereiken. Iedereen mag meedoen en iedere bijdrage is waardevol. De relatie met burgers staat voorop. De tijd waarin mensen alles aan de overheid overlaten in de verwachting dat die de dingen wel voor hen regelt is voorbij. Burgers doen het zelf. Breda speelt in op die veranderende behoefte en verwachtingen.

meer over Gemeente Breda

Adres

Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ Breda

14 076