Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente BredaLid kamer Zorg en Participatie van de Commissie Sociaal Domein (bezwaarschriftencommissie)

Lid kamer Zorg en Participatie van de Commissie Sociaal Domein (bezwaarschriftencommissie)

Vacature

Wat doet de bezwaarschriftencommissie?

De kamer Zorg en Participatie hoort bezwaarmakers en vertegenwoordigers van het college van burgemeester en wethouders (college) over bezwaarschriften die betrekking hebben op besluiten in het kader van het Sociaal Domein. Hierna adviseert de kamer Zorg en Participatie het college over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Indien een bezwaarmaker niet wenst te worden gehoord, dan adviseert de Kamer Zorg en Participatie het college over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. De kamer Zorg en Participatie behandelt hoofdzakelijk bezwaarschriften die betrekking hebben op de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De kamer Zorg en Participatie houdt bij haar integrale advisering, naast juridische, ook rekening met de sociale aspecten van een bezwaarschrift. In dit kader worden ook niet-juristen uitgenodigd om te solliciteren.

De gemeente Breda streeft naar een top dienstverlening voor de Bredanaars. In dit kader houden wij continu processen, producten en aanpak tegen het licht om, indien nodig, bij te sturen. Vanuit dit streven is ook bijzondere aandacht voor de behandeling van de bezwaarschriften en wordt optimalisatie daarvan onderzocht. De uitkomsten van dat onderzoek kunnen gevolgen hebben voor de Commissie Sociaal Domein en de huidige gekozen organisatie en werkwijze.


Functie-eisen
Wat verwachten wij van jou?

Leden van de bezwaarschriftencommissie beschikken minimaal over:
  • Afgeronde opleiding op hbo- of academisch niveau;
  • Uitstekende sociale, communicatieve en analytische vaardigheden, een oplossingsgerechte instelling, waardevrij oordelen en grote inzet voor, tijdens en na de zitting om een goed advies tot stand te brengen voor het college;
  • Onafhankelijke kritische oordeelsvorming en in teamverband kunnen werken;
  • Vaardigheden en competenties om als gesprekpartner namens en met de gemeentelijke organisatie te kunnen fungeren;
  • Kennis van het bestuursrecht is een aanbeveling;
  • Brede maatschappelijke interesse en interesse in het functioneren van een gemeentelijke organisatie.
De leden van de commissie mogen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van gemeente Breda.


Arbeidsvoorwaarden
Wat bieden wij jou?

De leden ontvangen een vastgestelde vergoeding van € 180,00 per vergadering.


Contactinformatie
Vragen?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u tot 24 september 2018 telefonisch contact opnemen met de heer J.F. Veuger, Afdelingshoofd Financiën, Inkoop & Juridische Zaken (076 529 3659) of met de heer Spronk, secretaris van de Commissie Sociaal Domein (076 529 4369). Vanaf 24 september 2018 kunt u contact opnemen met mevrouw C. Verhoef, secretaris van de Commissie Sociaal Domein (076 529 3486).
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je bellen met Gerry Verwijmeren HRM-assistent, telefoonnummer 076 52 93 480. Heeft u belangstelling?

U kunt uitsluitend digitaal solliciteren via www.breda.nl tot 1 oktober 2018. De sollicitatiegesprekken zullen in oktober 2018 worden gehouden.


Werken bij de Gemeente Breda
Lees meer over de gemeente Breda: https://www.breda.nl/gemeente-breda-bedrijfsinformatie
Hoe verhoudt de Commissie Sociaal Domein zich tot gemeente Breda?

Bij de gemeente Breda staat dienstverlening hoog in het vaandel. Het streven van de gemeente is gericht om bezwaarschriften, klachten en andere signalen van onvrede zoveel mogelijk te voorkomen. Indien er bezwaarschriften worden ingediend op het terrein van werk, inkomen, zorg en jeugd dan worden deze behandeld door de Commissie Sociaal Domein. Deze commissie is onafhankelijk. Deze onafhankelijkheid houdt in dat personen die werkzaam zijn bij of werken onder verantwoordelijkheid van de gemeente Breda niet benoembaar zijn.
De Commissie Sociaal Domein bestaat uit twee kamers: de kamer Jeugd en de kamer Zorg en Participatie. In de kamer Zorg en Participatie is per 1 november 2018 een vacature voor een lid. Deze kamer bestaat uit vijf leden. De Commissie Sociaal Domein wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk secretarissen die werkzaam zijn bij Juridische Zaken van de afdeling Financiën, Inkoop & Juridische Zaken van de gemeente Breda.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Gerry Verwijmeren van Gemeente Breda ()

Over de organisatie

Het Bredase bestuur dicht de communicatie met de inwoners een belangrijke plaats toe. De communicatie moet beter, opener en dichter bij mensen plaatsvinden. Breda moet meer en andere doelgroepen bereiken. Iedereen mag meedoen en iedere bijdrage is waardevol. De relatie met burgers staat voorop. De tijd waarin mensen alles aan de overheid overlaten in de verwachting dat die de dingen wel voor hen regelt is voorbij. Burgers doen het zelf. Breda speelt in op die veranderende behoefte en verwachtingen.

meer over Gemeente Breda

Adres

Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ Breda

14 076