Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente BredaCommissielid bezwaarschriften

Commissielid bezwaarschriften

Vacature

Wat doet de bezwaarschriftencommissie?
De commissie brengt advies uit over bezwaarschriften tegen besluiten van de gemeente Breda. De taak van de commissie bestaat uit het horen van de bezwaarmaker(s) en eventuele andere belanghebbenden, waarna advies uitgebracht wordt aan het betreffende bestuursorgaan over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. De commissie behandelt alle bezwaarschriften, behalve sociale zaken, belastingzaken en personeelszaken.

De commissie bestaat uit een voorzitter en negen leden en wordt ondersteund door een team van ambtelijk secretarissen. De huidige leden zijn onder meer werkzaam in de universitaire wereld, de advocatuur en bij de overheid. De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met een verlengingsmogelijkheid van wederom vier jaar.

De hoorzittingen vinden ongeveer drie keer per maand plaats tijdens kantoortijden. Eén keer in de vier weken wordt er in de avonduren hoorzitting gehouden. De zittingsdagen zijn op dinsdag en woensdag. De vergaderingen van de bezwaarschriftencommissie vinden in Breda plaats.


Functie-eisen
Wat verwachten wij van je als lid?
Leden van de bezwaarschriftencommissie beschikken minimaal over:
  • Een afgeronde universitaire opleiding Nederlands Recht;
  • Gedegen kennis van het bestuursrecht in het algemeen en de Algemene wet bestuursrecht in het bijzonder;
  • Ervaring met het lidmaatschap van een bezwaarschriftencommissie is een pre maar niet strikt noodzakelijk;
  • Inzicht in gemeentelijke organisaties en besluitvormingsprocessen;
  • Brede maatschappelijke belangstelling en aantoonbare affiniteit met de omgevingswet in het bijzonder;
  • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit en inlevingsvermogen;
  • Analytisch vermogen, goede communicatieve vaardigheden, een oplossingsgerichte instelling, waardevrij oordelen en een grote inzet voor, tijdens en na de zitting om een goed advies tot stand te brengen.
De leden mogen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een van de bestuursorganen van de gemeente Breda.


Arbeidsvoorwaarden
Wat bieden wij?
De leden ontvangen een vastgestelde vergoeding van € 294,- per vergadering (gelijk aan de vergoeding voor een rechter plaatsvervanger prijspeil 2017). De reiskosten worden vergoed op basis van € 0,28 per kilometer.


Vragen?
Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Danielle van Gool, teamleider juridische zaken: 06 524 78 518.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je bellen met Gerry Verwijmeren, HRM assistent, telefoonnummer 076 529 34 80
Enthousiast geworden?
Ben je enthousiast over deze vacature van de Gemeente Breda dan kun je jouw inspirerende CV en overtuigende motivatie naar ons sturen. De selectiegesprekken staan gepland op 12 januari as.

Reageren kan uitsluitend digitaal tot en met 1 januari 2018.

Kennismaken met de gemeente Breda
Een stad met een lange geschiedenis, en een aantrekkelijk heden. Breda is ook een stad met ambities voor de toekomst. Deze hebben we verwoord in het Verhaal van Breda. Daar is veel over te vertellen, maar dat kunnen we je nog beter laten zien via de link: www.breda.nl/gemeente-breda-bedrijfsinformatie.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Gerry Verwijmeren van Gemeente Breda ()

Over de organisatie

Het Bredase bestuur dicht de communicatie met de inwoners een belangrijke plaats toe. De communicatie moet beter, opener en dichter bij mensen plaatsvinden. Breda moet meer en andere doelgroepen bereiken. Iedereen mag meedoen en iedere bijdrage is waardevol. De relatie met burgers staat voorop. De tijd waarin mensen alles aan de overheid overlaten in de verwachting dat die de dingen wel voor hen regelt is voorbij. Burgers doen het zelf. Breda speelt in op die veranderende behoefte en verwachtingen.

meer over Gemeente Breda

Adres

Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ Breda

14 076