Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente BredaCommissieleden Ruimtelijke Kwaliteit (m/v)

Commissieleden Ruimtelijke Kwaliteit (m/v)

Vacature

Commissieleden Ruimtelijke Kwaliteit (m/v)

U beoordeelt op onbevangen wijze, zonder enig vooroordeel ten aanzien van stijl of handschrift van ontwerp of ontwerper, plannen voor de stad Breda.

Profiel
Vacature 1
 • Ontwerper met ruime ervaring op het gebied van erfgoed, architectuurhistorie enherbestemming

  Vacature 2
 • Ontwerper (architect / stedenbouwkundige) met kennis en ervaring op het gebied van welstand, architectuur en stedenbouw

  Hiernaast voldoet u aan het volgende profiel:
 • Grote vaardigheid in het doorzien van plannen en hun effecten op de omgeving, om resultaatgericht te kunnen adviseren.
 • Kennis en/of een bijzondere affiniteit met de stad Breda (en omgeving) .
 • Vaardigheid in onderlinge samenwerking om gezamenlijk tot een eenduidig, klantgericht en helder beargumenteerd advies te komen.
 • Gevoel voor en betrokkenheid bij de ontwikkelingen in het vakgebied, nadrukkelijk ook op het gebied van de wet- en regelgeving rond de welstandsadvisering.
 • Ambtenaren en oud-ambtenaren van de Gemeente Breda kunnen geen lid zijn van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Breda.

  De commissie vergadert eens in de veertien dagen op dinsdag, van 9.00 tot 14.00 uur. De vergaderduur hangt af van het planaanbod.
  De benoeming is voor een periode van drie jaar met mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van drie jaar.

Contactinformatie
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de secretaris van de commissie de heer M.J.J.G. Buijs, telefoon
(076) 529 38 08, e-mail mjjg.buijs@breda.nl. Voor informatie over het werk binnen de commissie kunt u via het secretariaat ook contact opnemen met de andere commissieleden.

Ben je enthousiast geworden dan kun je jouw inspirerende CV en overtuigende motivatie naar ons sturen via www.breda.nl/vacatures.

Reageren kan uitsluitend digitaal tot en met 15 oktober 2017.

Over Gemeente Breda
In en om de historische stad Breda wordt volop gebouwd. Erfgoedcomplexen zoals het voormalige Liefdesgesticht en bierbrouwerij de Drie Hoefijzers zijn in de afgelopen jaren succesvol herbestemd tot Hotel Nassau en het dynamische Brouwhuis waarin gewerkt en gewoond wordt. De stationsomgeving ondergaat met succes een ware metamorfose: het nieuw station is het Beste Gebouw van 2017 en de Willemstraat is de Beste Openbare Ruimte 2017. Stuk voor stuk zijn dit plannen waarbij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heel nauw betrokken is geweest.
Ook de komende jaren staat er veel op stapel met onder andere de herbestemming van het vroegere sanatorium Klokkenberg, de Koepelgevangenis en ontwikkelingen zoals de Nieuwe Mark, het Havenkwartier en de Gasthuisvelden.
Sinds september 2009 kent de Gemeente Breda een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, een samenvoeging van de voormalige commissies Welstand & Monumenten en Stedenbouw & Architectuur. Door het aflopen van de benoemingstermijn van commissieleden ontstaan met ingang van 2018 twee vacatures voor
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Claudia evers-slegers van Gemeente Breda ()

Over de organisatie

Het Bredase bestuur dicht de communicatie met de inwoners een belangrijke plaats toe. De communicatie moet beter, opener en dichter bij mensen plaatsvinden. Breda moet meer en andere doelgroepen bereiken. Iedereen mag meedoen en iedere bijdrage is waardevol. De relatie met burgers staat voorop. De tijd waarin mensen alles aan de overheid overlaten in de verwachting dat die de dingen wel voor hen regelt is voorbij. Burgers doen het zelf. Breda speelt in op die veranderende behoefte en verwachtingen.

meer over Gemeente Breda

Adres

Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ Breda

14 076