Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Bodegraven-ReeuwijkTwee leden voor de erfgoedcommissie: restauratiearchitectuur en landschap

Twee leden voor de erfgoedcommissie: restauratiearchitectuur en landschap

Vacature

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is op zoek naar:


Twee leden voor de erfgoedcom­missie: restauratiearchitectuur en landschap


Door het aftreden van twee leden van de Erfgoedcommissie is de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op zoek naar nieuwe leden voor deze commissie. Gezien de huidige samenstelling van de commissie zoekt de gemeente een kandidaat die opgeleid is als restauratiearchitect, en een kandidaat die opgeleid is als historisch geograaf. Voor beide kandidaten geldt dat kennis van ruimtelijke ordening en ruimtelijk beleid noodzakelijk is. Bekendheid met de gemeente is wenselijk.


Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een rijke cultuurhistorie. In de gemeente liggen gebieden met hoge archeologische en landschappelijke waarden en staan 52 rijksmonumenten en 72 gemeentelijke monumenten. Een recente inventarisatie van cultuurhistorisch waardevolle panden heeft daarnaast een groot aantal panden met een cultuurhistorische waarde ‘hoog’ of ‘redelijk’ opgeleverd. De gemeente streeft ernaar om de cultuurhistorische waarden niet alleen te behouden en te versterken, maar ook om deze waarden meer gebiedsgericht te beschouwen en in positieve zin te benutten. Het erfgoed binnen de gemeente speelt, in combinatie met de Limes, de Oude Hollandse Waterlinie en het veenweide- en plassengebied, een belangrijke rol bij de ontwikkeling van recreatie en toerisme.


De Erfgoedcommissie van de gemeente is aangesteld door het College van B&W op grond van de erfgoedverordening en bestaat uit 6 leden. De meest recente versie van deze verordening is te vinden op www.overheid.nl.


Werkzaamheden

De rol van de Erfgoedcommissie is het college van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van monumentenzorg, cultuurhistorie, cultuurlandschap en archeologie.

Je ontvangt een vergoeding per vergadering. De commissie vergadert één keer per maand. Voor de werkzaamheden ontvang je een vergoeding van € 82,46 per vergadering.


Solliciteren?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris van de commissie, Pieter van Haeften via (0172) 522 522. Stuur als je geïnteresseerd bent een gemotiveerde sollicitatiebrief met uitgebreid CV vóór 24 juli aan burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ter attentie van Pieter van Haeften, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven, of mail je brief naar info@bodegraven-reeuwijk.nl. De selectiegesprekken voor deze vacature vinden naar verwachting plaats na de vakantieperiode.

Over de organisatie

Bodegraven-Reeuwijk telt zo’n 33.000 inwoners op een grondgebied van 9.000 ha. Binnen de gemeente zijn er verschillende dorpen en wijken die zorgen voor diverse hechte gemeenschappen. Daarnaast behoort een omvangrijk landelijk- en plassengebied tot de gemeente, waardoor recreatie, landbouw en cultuur de ruimte krijgen en bijdragen aan een bloeiende economie. Ondernemerschap en respect voor de natuur staan hierbij hoog in het vaandel!

meer over Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Adres

Raadhuisplein 1
2411 BD Bodegraven

0172 522522