Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente BarneveldVoorzitter Adviescommissie bezwaarschriften

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk maandag 21 september

Solliciteer

Voorzitter Adviescommissie bezwaarschriften

Vacature

Wij zoeken een tweetal oplossingsgerichte voorzitters voor de Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Barneveld

De Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Barneveld hoort de indieners van bezwaarschriften en andere (derde) belanghebbenden. Daarna brengt zij een advies uit aan het college van B&W over de te nemen beslissing op bezwaar. De commissie behandelt vrijwel alle bezwaarschriften gericht tegen college- en burgemeestersbesluiten en bestaat uit een voorzitter, een extern lid en een ambtelijk secretaris. 

Wat ga je doen?

 • Je fungeert als voorzitter van de Adviescommissie bezwaarschriften bij de inhoudelijke behandeling van bezwaarschriften.
 • Je bent aanspreekpunt voor de overige leden, het management van Juridische Zaken en het bestuur als het gaat om de coördinatie, voortgang en doorontwikkeling van de werkzaamheden van de Adviescommissie bezwaarschriften.
 • Je initieert verbeteringen ter optimalisatie van de bezwaarbehandeling, dienstverlening en besluitvorming.


Wij vragen

 • Gedegen kennis van en ervaring in het bestuursrecht in het algemeen en de Algemene wet bestuursrecht in het bijzonder.
 • Een afgeronde wo-opleiding.
 • Gevoel voor het functioneren van de Adviescommissie bezwaarschriften in een politiek-bestuurlijke context.
 • Het vermogen om bemiddelend en/of sturend op te treden.
 • Brede maatschappelijke belangstelling.
 • Sensitiviteit en inlevingsvermogen.
 • Analytisch vermogen, goede communicatieve vaardigheden en een oplossingsgerichte instelling.
 • Een grote inzet voor, tijdens en na de zitting om een goed advies tot stand te brengen.


De voorzitter mag geen deel uitmaken van of werkzaam zijn voor of onder verantwoordelijkheid van een van de bestuursorganen van de gemeente Barneveld.

Ons aanbod

 • Een vergoeding van € 200,- per dagdeel.
 • Je wordt in eerste instantie voor 1 jaar benoemd en bij gebleken geschiktheid wordt de benoeming verlengd met drie jaar. De termijn kan vervolgens jaarlijks verlengd worden met maximaal 1 jaar. Een voorzitter mag maximaal acht aaneengesloten jaren als voorzitter fungeren.
 • Reiskostenvergoeding van € 0,19 per km.
 • De adviescommissie komt, indien daartoe aanleiding bestaat, elke twee weken tijdens kantoortijden een dagdeel bijeen voor het houden van hoorzittingen. De ene week betreft het de maandagmiddag en de andere week de donderdagochtend. Deze vinden plaats in het gemeentehuis van Barneveld.


Wil je meer weten?

Voor vragen over deze functie kun je vanaf 3 september 2020 contact opnemen met Hilde Broer, juridisch medewerker bij de gemeente Barneveld, via telefoonnummer 0342-495 931.

Word jij hier blij van?

Graag ontvangen wij uiterlijk op maandag 21 september 2020 je motivatiebrief en cv via werkenbij.barneveld. De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 28 september 2020.  De tweede selectieronde staat een week later gepland op donderdag 1 oktober 2020.


avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Liset Matser van Gemeente Barneveld ( (0342) 49 53 34)

Over de organisatie

Er is nog geen introductietekst beschikbaar voor deze organisatie.

meer over Gemeente Barneveld

Adres

Raadhuisplein 2
3771 ER Barneveld

14 0342