Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente BarneveldExtern Lid voor de Bezwarencommissie van de gemeente Barneveld

Extern Lid voor de Bezwarencommissie van de gemeente Barneveld

Vacature

Periode

De aanstelling is voor de periode van 1 jaar en kan bij gebleken geschiktheid verlengd worden

Werk- denkniveau

WO

Afdeling

Bestuur- en Dienstverlening

Vergoeding

De vergoeding per vergadering bedraagt € 175,- plus een reiskostenvergoeding.


Gemeente Barneveld
De gemeente Barneveld is een veelzijdige, slanke, slagvaardige en flexibele organisatie, die actief inspeelt op ontwikkelingen in de maatschappij. Dit doen we met medewerkers die trots zijn op hun vak. We zijn een middelgrote gemeente met aantrekkelijke en ambitieuze projecten en voeren veel werkzaamheden zelf uit. We houden van dynamiek, innovatie en vlot schakelen en we werken eenvoudig en goed (lean)! De gemeente Barneveld zoekt talenten die pro-actief, innovatief en out-of-the-box kunnen handelen. We houden niet van hiërarchische structuren, gaan gemakkelijk met elkaar om en werken in een open cultuur gericht op het neerzetten van prestaties.

Algemene informatie
De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften.

Werkwijze van de commissie
De commissie bezwaarschriften handelt tijdens een hoorzitting bezwaarschriften op allerlei verschillende werkgebieden af. De commissie brengt hierover advies uit aan het desbetreffende bestuursorgaan. Gemiddeld vergadert de commissie, bestaande uit een voorzitter, secretaris en twee leden viermaal per maand in wisselende samenstelling. De hoorzittingen vinden in de regel plaats op maandagmiddag en donderdagochtend  in het gemeentehuis van Barneveld.

Uw profiel
Onze voorkeur gaat uit naar iemand met ervaring op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Wij verwachten dat u een bestuursrechtelijke juridische opleiding en/of achtergrond heeft bij voorkeur op universitair niveau en tevens een goed inzicht heeft in bestuurlijk/juridische vraagstukken. U heeft gedegen kennis van het bestuursrecht, dat wil zeggen van de Algemene wet bestuursrecht en de wet- en regelgeving op het terrein van Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet, Natuur en Milieu, Drank- en Horecawetgeving en APV. Daarnaast verwachten wij van u dat u inzicht heeft in gemeentelijke organisaties en besluitvormingsprocessen.

Wij zoeken een flexibel persoonlijkheid met een frisse onafhankelijke blik, oog heeft voor pragmatische oplossingen en beschikt over communicatieve en sociale vaardigheden.

U mag geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het Barneveldse gemeentebestuur.

Inlichtingen
U kunt uw sollicitatie richten aan het college van burgemeester en wethouders van Barneveld t.a.v. mevrouw H. Broer van het Team Juridische Zaken van de afdeling Bestuur- en Dienstverlening. Nadere inlichtingen kunt u tevens bij haar inwinnen, via telefoonnummer 0342- 495 931 of via h.broer@barneveld.nl

Sollicitatie
Bent u geïnteresseerd in bovenstaande functie. Stuur dan uiterlijk 18 december 2017 uw sollicitatie voorzien van cv naar talentportal@barneveld.nl

De gesprekken vinden plaats in de derde week van januari 2018.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Liset Matser van Gemeente Barneveld ( (0342) 49 53 34)

Over de organisatie

Er is nog geen introductietekst beschikbaar voor deze organisatie.

meer over Gemeente Barneveld

Adres

Raadhuisplein 2
3771 ER Barneveld

14 0342