Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente BaarnTeammanager Ontwikkeling Samenleving

Teammanager Ontwikkeling Samenleving

Vacature

 

Profielschets Teammanager Ontwikkeling Samenleving

1. Gemeente Baarn

Baarn ligt in het midden van Nederland, aan de rand van de provincie Utrecht en de regio Eemland. Samen met de kernen Eembrugge en Lage Vuursche vormt Baarn een gemeente waar we trots op zijn. De landschappelijke omgeving is prachtig. Wie hier eenmaal woont of werkt, wil niet snel meer weg. Baarn is in de luwte van de grote steden Amsterdam, Utrecht en Amersfoort, goed bereikbaar. De bevolking telt 24.400 inwoners.

2. De organisatie

De gemeente Baarn is volop in beweging. In 2016 is een analyse van de organisatie uitgevoerd en een nieuwe visie ontwikkeld om Baarn toe te rusten voor de (maatschappelijke) uitdagingen voor gemeenten in deze tijd. Er zijn 6 teams gevormd met elk een teammanager. De teammanagers vormen samen met de directie het MT. Zowel de teammanagers als de Adjunct-directeur zijn recent in de organisatie gekomen. Daardoor is er de unieke mogelijkheid om met elkaar een veranderingsgerichte dynamiek te creëren. De teammanagers zijn gezamenlijk en met de directie verantwoordelijk voor het verder doorontwikkelen van de organisatie.

Ook zijn zij verantwoordelijk voor hun team en voor het integraal werken. Er werken ca. 140 medewerkers bij de gemeente Baarn. Veel taken zijn op afstand gezet in de afgelopen jaren en worden vanuit de gemeente geregisseerd.

Visie

De visie op de organisatie is gezamenlijk, met input van medewerkers ontwikkeld en luidt:

“Wij zijn een wendbare organisatie die samen met u werkt aan de toekomst van Baarn.

We gaan voor optimale dienstverlening: Wij staan open voor ideeën, zijn nieuwsgierig en denken graag met onze inwoners mee en zoeken hen op. Daarin zijn we betrouwbaar, helder en oprecht. Om dit te realiseren, dagen we elkaar uit en werken samen, binnen én buiten de organisatie. We blijven ons ontwikkelen en leren van wat goed én fout gaat. Zo halen we met elkaar de juiste resultaten.”

Waarden

Om de identiteit te hervormen en de visie te realiseren is gezamenlijk een zestal waarden vastgesteld: samenwerken, klantgericht, flexibel, lef, transparant en betrouwbaar.

3. Team Ontwikkeling Samenleving

Ook het team Ontwikkeling Samenleving is nieuw vormgegeven en volop in ontwikkeling.

Het team speelt in op vraagstukken vanuit de samenleving. Het is verantwoordelijk voor de integrale ontwikkeling, advisering, vaststelling, monitoring en evaluatie van beleid op het gebied van wonen, duurzaamheid, economische zaken, kunst en cultuur, sport, onderwijs, onderwijshuisvesting, jeugdzorg, participatie, maatschappelijke ondersteuning en gezondheid.

Het team Ontwikkeling Samenleving maakt bijvoorbeeld samen met inwoners en organisaties plannen voor de maatschappelijke participatie en ondersteuning van inwoners, het cultuurbeleid van de gemeente Baarn, en praat ook met ondernemers over wat er aan bedrijventerreinen moet gebeuren. Het is zeer belangrijk dat het team goed contact houdt met de andere teams binnen de organisatie en ook, en wellicht juist vooral, met de inwoners, organisaties en ondernemers van Baarn.

4. De functie van de Teammanager Ontwikkeling Samenleving

Je bent een people-manager en wordt enthousiast van het bouwen aan een organisatie.

• Je hebt ervaring met organisatieontwikkeling, weet wat daarbij komt kijken, je anticipeert en

   je creëert draagvlak.

• Je brengt mensen in beweging en legt verbindingen.

• Je coacht medewerkers en faciliteert in hun persoonlijke ontwikkeling en groei.

• Je bent de cultuurdrager die de beoogde verandering van de gemeente uitstraalt en met de

   organisatie een nieuwe weg inslaat.

• Je werkt samen met de andere leden van het MT en DT aan de ontwikkeling van centraal

   beleid voor de gehele organisatie.

• Je bent als linking-pin tussen bestuur en team goed in staat een realistische en uitvoerbare

   balans te bewerkstelligen tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit.

• Je bent in staat flexibel te opereren in verschillende rollen en op verschillende inhoudelijke en

   bestuurlijke niveaus.

• Je bent een sterke gespreks- en sparringpartner van directie, bestuur en belangrijke externe

   stakeholders.

• Je weet de verdere professionalisering van het team te laten aansluiten op de veranderende

   maatschappij en begeleidt het team naar de nieuwe manier van werken.

• Je bent inhoudelijk sparringpartner voor het team, zonder hun rol over te nemen.

• Je denkt in mogelijkheden, je bent nieuwsgierig, innovatief en transparant en het ‘van buiten

   naar binnen denken’ is je tweede natuur.

• Je bent duidelijk, toont daadkracht, bent energiek, hebt uitvoeringsvermogen en realiseert

   doelen.

• Je toont lef en durft buiten de gebaande paden te treden en je kunt anderen stimuleren dat

   ook te doen.

• Je bent een rolmodel, geeft invulling en sturing aan de zes kernwaarden en draagt deze uit

   en je draagt actief bij aan de ontwikkeling en verandering van de organisatie.

• Je stelt samen met het team de teamdoelen vast en een ontwikkelplan voor het team op,

   gericht op samenwerking binnen het team, binnen de organisatie en met externe partners.

• Je stimuleert en begeleidt de initiatieven en ontwikkelingen die aansluiten bij de

   veranderopgave en daar stuur je op. Je coördineert en bewaakt de kerntaken van het team en

   je zorgt voor een slimme, moderne en efficiënte bedrijfsvoering.

Kort samengevat ben je als teammanager verantwoordelijk voor:

• inhoudelijke klankbordfunctie met medewerkers en bestuurders over onder meer het brede

   terrein van het sociaal domein;

• goede spelverdeling tussen bestuurlijke wensen en ambities en ambtelijke capaciteit;

• stimuleren van eigenaarschap, initiatief en zelfmanagement;

• stimuleren van politiek-bestuurlijke sensitiviteit en klantgerichtheid; 

• prestaties/resultaten van het team;

• leveren van bijdragen aan prestaties/ resultaten andere teams;

• leveren van een bijdrage aan de totale opgave van de gehele organisatie;

• adequate bedrijfsvoering;

• personele verantwoordelijkheid voor de medewerkers in je team;

• goed laten verlopen van de P&C-cyclus.

5. Functie-eisen

Als teammanager Ontwikkeling Samenleving beschik je over:

• een afgeronde academische opleiding;

• ervaring als manager binnen het lokale publieke domein;

• ervaring met het adviseren van een politiek bestuur;

• ervaring met cultuur- en organisatieontwikkeling;

• kennis van de onderwerpen die spelen in het Sociaal Domein en affiniteit met de andere

  expertise-gebieden van het team Ontwikkeling Samenleving.

6. De arbeidsvoorwaarden

• schaal 12, max. € 5520,- bruto per maand (bij een aanstelling van 36 uur per week);

• inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring;

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals opgenomen in het CAR-UWO;

• pensioenregeling en een collectieve zorgverzekering;

• uitgebreide opleidingsmogelijkheden;

• individueel keuzebudget;

• flexibiliteit in werkuren;

• het is een fulltime functie voor 36 uur per week.

7. De selectieprocedure

Interesse in deze functie? De procedure wordt begeleid door Bestman · Bestuur & Management. Voor meer informatie over het profiel en de procedure neemt u contact op met

mr Gert-Jan Jongkind, directeur/consultant bij Bestman · Bestuur & Management, telefoonnummer: 06-50244791.

U kunt reageren door uw motivatiebrief en cv te uploaden, uitsluitend via de website van Bestman · Bestuur & Management: www.bestman.nl

Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van

uw afgeronde opleidingen en is opgesteld in de Nederlandse taal.

De planning van de procedure volgt zo spoedig mogelijk.

Reageren kan tot uiterlijk 15 december 2017.

Over de organisatie

De Gemeente Baarn zoekt een enthousiaste medewerker die op een zakelijke wijze resultaten wil boeken voor Baarn en zijn inwoners.

meer over Gemeente Baarn

Adres

Stationsweg 18
3743 EN Baarn

035 5481794