Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente AmsterdamTeammanager Vergunningen

Teammanager Vergunningen

Vacature

Teammanager Vergunningen

36 uur per week

Vacaturenummer: 19060089


De functie

De stad Amsterdam ondergaat een transformatie waarbij een enorme bouwopgave en druk op de openbare ruimte (o.a. evenementen) tot maatschappelijk en politiek debat leidt. De afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) vervult in die ontwikkelingen een belangrijke rol door de betrouwbaarheid van de overheid te waarborgen en tegelijkertijd de ontwikkeling van Amsterdam naar een bruisende metropool mogelijk te maken.


Als teammanager stuur je de medewerkers van Vergunningen direct aan. Het team maakt een ontwikkeling door waarbij een hoge mate van zowel eigen als gezamenlijke verantwoordelijkheid en zelfstandigheid centraal staat. Jouw rol als mensgerichte manager is de medewerkers daar optimaal in te faciliteren en te coachen.


Dit ga je doen

 • Je geeft leiding aan zelfstandige professionals, zorgt ervoor dat zij over de middelen beschikken om hun resultaten te kunnen behalen.
 • Je stuurt bij op proces en inhoud en zorgt voor focus en rust op de werkvloer.
 • Je stimuleert de ontwikkeling en het lerend vermogen van medewerkers, geeft ze ruimte en vertrouwen en versterkt de samenwerking binnen het team.
 • Je draagt bij aan de planvorming voor het realiseren van de belangrijkste ontwikkelopgaven van de afdeling (o.a. omgevingswet en WPKB) en ziet samen met de MT collega’s toe op de uitvoering ervan.
 • Je draagt zorg voor goede samenwerking en synergie met ketenpartners binnen en buiten de VTH afdelingen en doet dat op basis van vertrouwen.
 • Je draagt bij aan de strategische en tactische beleidsontwikkeling van de afdeling en weet de stedelijke opgave handen en voeten te geven binnen je team.
 • Je adviseert onafhankelijk het dagelijks bestuur, de stadsdeelsecretaris en de manager VTH.
 • Je levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van het VTH domein in de rol van projectleider, opdrachtgever of participant in stedelijke overleggen en projecten.


Dit heb je

 • Wo-werk- en -denkniveau.
 • Minimaal 3 jaar ervaring in een tactisch leidinggevende functie.
 • Ervaring en/of aantoonbare affiniteit met het domein vergunningen is een pre.


Daarnaast

 • Inspireer je de collega’s met een strategische visie die de eigen afdeling overstijgt en je weet dit te vertalen naar tactische doelen.
 • Kan je inspelen op ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en beweeg je soepel binnen een politiek/bestuurlijke context.
 • Heb je affiniteit met principes van zelforganisatie, betrek je medewerkers bij besluitvorming, werk je vanuit een waarderende en onderzoekende houding, geef je vertrouwen en vrijheid, maar stel je waar nodig ook duidelijke grenzen.
 • Sta je stevig in je schoenen en bewaar je onder druk de rust.
 • Beschik je over een goede combinatie van flexibiliteit en resultaatgerichtheid om succesvol te kunnen opereren in het krachtenveld van de gemeente Amsterdam.


Voor alle medewerkers van de Gemeente Amsterdam gelden “open, actief en integer” als basiswaarden.


Dit krijg je

 • Een salaris van minimaal € 4.490,- en maximaal € 5.984,- bruto per maand op basis van 36 uren per week.
 • Een mobiele telefoon en iPad of laptop.
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a.:
 • opname in het ABP-pensioenfonds.
 • een Individueel Keuzebudget van 17,05 % van jouw jaarsalaris Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen.
 • een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.


Ons team

Het team Vergunningen (circa 30 fte) is verantwoordelijk voor het afhandelen van aanvragen binnen het stadsdeel. Het team bestaat uit twee onderdelen: APV (evenementen, horeca) en WABO (bouw).


Onze medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en het tijdig afhandelen van aanvragen. Kenmerkend voor ons is de gezamenlijke teamverantwoordelijkheid voor de werkvoorraad, het doorvoeren van verbeteringen, elkaar helpen en van elkaar leren.


Onze organisatie

Stadsdeel Nieuw-West heeft een centrale plaats in de metropoolregio Amsterdam, tussen de oude stad, het westelijk havengebied, Sloterdijk, de Zuidas en Schiphol. Het stadsdeel ontwikkelt zich razendsnel en kent een grote verscheidenheid aan ruimtelijke ontwikkelingen en bouwactiviteit. De aantrekkingskracht van Nieuw-West zorgt ook voor toenemende druk op de openbare ruimte. In het evenementenseizoen bijvoorbeeld zorgen grote evenementen verspreid over stadsdeel voor de nodige politiek maatschappelijke dynamiek. De aanwezigheid van ruim 160 nationaliteiten karakteriseert de rijke verscheidenheid van onze ruim 150.000 inwoners en hetzelfde geldt voor de medewerkers van het stadsdeel.


Amsterdam heeft zeven stadsdelen die samenwerken om zich te ontwikkelen tot herkenbare en, zoveel mogelijk, uniform ingerichte organisaties. De stadsdeelorganisaties werken vooral aan de uitvoering van beleid. Ze leveren daarbij maatwerk door een gebiedsgerichte aanpak te hanteren.


Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 30 juni 2019 via het online sollicitatieformulier.


Wij willen graag weten wie je bent en wat jouw visie is op vergunningverlening, de rol van de overheid en dienstverlening. Hoe meer we daarvan een beeld krijgen hoe beter. Een filmpje van jezelf sturen kan daarbij helpen. Dat kan naar het mailadres: sollicitaties.vth@amsterdam.nl


Vragen over deze vacature

Neem voor meer inhoudelijke informatie over de functie contact op met Maarten van Heugten (afdelingsmanager) via 06-1233 3589 of m.van.heugten@amsterdam.nl.

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Milène Moennasing, recruiter, via sollicitaties.vth@amsterdam.nl. Meer informatie kun je ook vinden op www.amsterdam.nl.


De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Campagne Management van Gemeente Amsterdam ( 033 820 02 58)