Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente AmsterdamTeamleider Ruimte en Duurzaamheid

Teamleider Ruimte en Duurzaamheid

Vacature

Teamleider Ruimte en Duurzaamheid|

Amsterdam, 36 uur per week

Vacaturenummer 19070209

De directie Ruimte en Duurzaamheid (R&D) richt zich op de duurzame ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit van Amsterdam. Dit doen wij elke dag met bijna 600 professionals. Een geweldige opgave in deze dynamische stad! Wil jij hier onderdeel van zijn? En ben jij een ervaren overheidsmanager met een achtergrond in Ruimtelijke Ordening? Dan zoeken we jou!

De functie

Als teamleider van stadsdeelteam West van de afdeling gebieden bij Ruimte en Duurzaamheid geef je dagelijks leiding aan ongeveer 25 professionals met verschillende expertises:

 • Juridisch-planologisch: bestemmingsplannen voorbereiden, WABO-advisering en contact met de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving.
 • Beleidsadvies: advisering DB stadsdeel, verzorgen relatie DB-college en het begeleiden van initiatieven/plannen.
 • Duurzaamheid: afstemming met en integratie van duurzaamheidsprogramma’s.
 • Openbare ruimte ontwerp / Stedenbouw: inclusief groen/ecologie advies.


Het team werkt voornamelijk in opdracht van Stadsdeel West. Een belangrijke taak is de uitvoering en het contracteren van het stadsdeelprogramma en de coördinatie van de koppeling van het werk van Ruimte & Duurzaamheid aan de gebiedscyclus.

Jij bent als teamleider verantwoordelijk voor het verbinden van de verschillende expertises aan het gebiedswerk en maakt daarbij eventueel gebruik van expertises binnen andere teams van R&D. Daarnaast werk je aan teambuilding; je hebt aandacht voor de medewerkers en zorgt voor up-to-date vakontwikkeling binnen het team. Namens R&D zorg je voor een goede relatie met het stadsdeelbestuur en de stadsdeelorganisatie.

De onderstaande punten behoren tot jouw werkzaamheden.

 • Je geeft ontwikkelingsgericht leiding aan ongeveer 25 professionals.
 • Je bent verantwoordelijk voor strategisch capaciteitsmanagement van vaste medewerkers en de flexibele schil.
 • Je levert inhoudelijke inbreng in de strategische, complexere dossiers van een aandachtsgebied en onderhoudt contacten met de opdrachtgevers.
 • Je beweegt je makkelijk in het politieke krachtenveld en je bent bekend met bestuurlijke processen.
 • Je maakt de verbinding met andere beleidsdirecties om tot integrale beleidsontwikkeling en –uitvoering te komen.
 • Je bewaakt kwaliteit en vakinhoudelijke professionaliteit in de uitvoering.
 • Je adviseert over het beleid van het team.
 • Je vertaalt het beleid in gewenste output en producten.
 • Je stelt richtlijnen op voor de realisatie van output en producten.
 • Je evalueert en corrigeert (bewaakt) de realisatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering van het team en van de projecten en programma’s die onder het team vallen.
 • Je bent zo nodig in staat zelf complexe inhoudelijk opgaven te trekken.


Wij vragen

 • Een afgeronde academische opleiding in het ruimtelijk domein, bijvoorbeeld Planologie, Geografie, Stedenbouw, Openbare Ruimte Ontwerp of Duurzaamheid.
 • Ruime management ervaring binnen de overheid, waarbij project/programmasturing en vaksturing een belangrijk onderdeel van de functie zijn.
 • Een stevige persoonlijkheid met het vermogen tot verbinden, daadkrachtig kunnen optreden en aandacht voor medewerkers.
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van beleidsadvisering en planvorming met een bestuurlijke link in een duurzame stedenbouwkundige en /of (juridisch)planologische context.
 • Een uitstekende 'communicator' die goed kan schakelen binnen verschillende krachtenvelden.


Competenties 

 • Visie;
 • omgevingsbewustzijn;
 • relatiebeheer;
 • samenwerken;
 • coachen;
 • resultaatgerichtheid;
 • verantwoordelijkheid.


Wij bieden 

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.770,- en maximaal € 6.574,- bruto per maand (salarisschaal 14) op basis van 36 uur per week.
 • Een individueel Keuzebudget (IKB) ter hoogte van 17,05% van jouw jaarsalaris. Het is IKB is vrij te besteden aan jouw persoonlijke wensen, zoals extra vrije dagen of een opleiding.
 • Opname in het ABP-pensioenfonds, waarbij twee derde van de maandelijkse premie door de werkgever wordt betaald.
 • Het IKB is ook te gebruiken voor de opbouw van extra pensioen ABP.
 • Je krijgt een maandelijkse bijdrage voor tegemoetkoming ziektekosten.


De organisatie 

De directie Ruimte en Duurzaamheid is een organisatie, die mee ontwikkelt met de opgaven in de metropool Amsterdam en het groeiende werkpakket in de stad. De grote ambities van het College B&W om de CO2-uitstoot te verminderen, vertaalt R&D in strategisch beleid en uitvoeringsagenda’s, zoals de energietransitie, aardgasvrij, circulaire economie, klimaatverandering en luchtkwaliteit. We maken bestemmingsplannen, ontwerpen openbare ruimte en stedenbouwkundige plannen, van Haven-stad tot Sluisbuurt. We werken aan de nieuwe omgevingsvisie en de invoering van de Omgevingswet. Naast gebiedsverkenningen en strategieën op het niveau van de metropoolregio, houden we ons ook bezig met dierenwelzijn, water en groen. R&D is gericht op brede en gespecialiseerde vakinhoud, ambacht én innovatie.

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.amsterdam.nl.

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 25 augustus 2019 via het online sollicitatieformulier.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Vragen over deze vacature 

Neem voor vragen over de functie contact op met Pieterjan van Agtmaal, teamleider, bereikbaar op 06-19266440 of P.van.Agtmaal@amsterdam.nl.

Neem voor vragen over de sollicitatieprocedure contact op met Mirjam Fonteijn, Adviseur W&S, bereikbaar 06-22096834 of m.fonteijn@amsterdam.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.