Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente AmsterdamProjectleider Strategie

Projectleider Strategie

Vacature

Projectleider Strategie

Amsterdam, 36 uur per week

Vacaturenummer 19080285

Ben jij een enthousiaste professional die weet hoe je in een diverse wereldstad met stedelijke strategische vraagstukken en bijkomende uitdagingen van Amsterdam moet omgaan? En wil jij direct betrokken zijn bij de strategische koers van onze stad, die continu in beweging en ontwikkeling is? Dan zoeken wij jou!

Als projectleider strategie begeleid je samengestelde teams uit de organisatie bij de uitvoering van strategische projecten in opdracht van de gemeentesecretaris. Stedelijke strategische vraagstukken zijn vraagstukken voor de stad met potentieel grote maatschappelijke effecten op een termijn van 3 tot 10 jaar en raken altijd meerdere sectoren of clusters. Je bent daarmee direct betrokken bij de strategische koers van de gemeente.

De functie

Als projectleider strategie ben je integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van één of meerdere projecten. Je zorgt ervoor dat je op een systematische en transparante manier toewerkt naar het beoogde resultaat en je bent in staat je team en bredere stakeholders hierin te begeleiden en te betrekken. Je werkt aan complexe vragen die voor verschillende afdelingen in de organisatie consequenties kunnen hebben en bent daarom sensitief voor zowel de politiek-bestuurlijke omgeving als het krachtenveld in de organisatie.

Enkele onderwerpen waar het strategieteam aan werkt zijn bijvoorbeeld:

 • Analyses naar de trends en ontwikkelingen op het gebied van democratisering, kansengelijkheid of de platformeconomie.
 • Verkennen van hoe wij de gemeentelijke organisatie kunnen optimaliseren en in de context van deze vraagstukken, stadsgesprekken met internationale wetenschappers over Vrijheid en ongelijkheid.

Wij zijn hierin direct adviserend aan het Gemeentelijke Managementteam. Je bent daarom in staat omvangrijke kwantitatieve en kwalitatieve data te analyseren en te vertalen naar heldere producten die de ambtelijke en bestuurlijke top van de gemeente ondersteunt bij hun besluitvorming. Verder werk je met een open en proactieve houding toe naar de afgesproken resultaten en ben je creatief in je aanpak en werkwijze.

Onze rol is om te signaleren, agenderen en adviseren. Dit betekent niet alleen werken op basis van gedegen analyses maar ook oog hebben voor de relevante (externe) stakeholders en hoe deze te betrekken. Elk product dient een doel en je bent in staat het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te benaderen, invalshoeken te verbinden, hoofd- en bijzaken te scheiden om beslissingen op het juiste niveau te leggen en zaken in beweging te krijgen. Je trekt hierin samen op met de programmaleiders in het team en bent vanuit jouw projecten volwaardig sparringpartner.

Dit ga je doen

 • Het signaleren van ontwikkelingen die van strategisch belang zijn voor de gemeente Amsterdam als geheel en die het terrein van meerdere clusters binnen de gemeentelijke organisatie raken.
 • Het helpen schrijven van voorstellen voor projecten ter beantwoording van gemeentelijke opgaven en het uitwerken van een plan van aanpak hiervoor.
 • Inhoudelijk en procesmatig leiden van projectteams bestaande uit leden van het Stedelijk Strategieteam en/of andere onderdelen van de organisatie.
 • Het informeren van- en afstemmen met de programmaleider, het hoofd van het Strategieteam en de belangrijkste stakeholders van deze projecten.
 • Het organiseren van de juiste inhoud en het voeren van de regie over discussiedocumenten en beleidsvoorstellen in nauwe samenwerking met de programmaleiders en het hoofd Stedelijk Strategieteam.
 • Het presenteren en toelichten van deze documenten.


Wij vragen

 • Een afgeronde wo-opleiding.
 • Minimaal 5 jaar ervaring op gebied van strategische advisering en het begeleiden van teams, bij voorkeur bij een strategisch adviesbureau.
 • Aantoonbare ervaring in het opstellen en uitdragen van adviezen op directieniveau.
 • Beschikking over methodische kennis om tot strategievorming te komen.
 • Ervaring met strategievorming in uiteenlopende dossiers.
 • Aantoonbare affiniteit met (bestuurlijke) besluitvormingsprocessen.
 • Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
 • Een teamspeler met open mind.


Competenties

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Analytisch vermogen - Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uitsplitsen en logische verbanden leggen tussen de verschillende deelaspecten.
 • Besluitvaardig - Neemt besluiten als de situatie daarom vraagt. Hakt knopen door en schept duidelijkheid.
 • Resultaatgericht - Concrete doelen als uitgangspunt nemen voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is.
 • Verantwoordelijk - Is aanspreekbaar op eigen handelen en/?of dat van anderen en neemt de consequenties.
 • Ontwikkelingsgericht - Is gericht op leren en ontwikkelen in werk en zoekt actief feedback op.
 • Politiek en bestuurlijke sensitief (omgevingsbewustzijn) - Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.


Wij bieden 

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.490 en maximaal € 5.984 bruto per maand (salarisschaal 13) op basis van 36 uren per week.
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen.


De organisatie 

Werken in de mooiste stad van Nederland, wie wil dat nou niet? Het kan bij de gemeente Amsterdam. Amsterdam is volop in beweging en heeft een bijzondere aantrekkingskracht. Die aantrekkingskracht heeft de hoofdstad de afgelopen jaren vele nieuwe Amsterdammers, een ongekende dynamiek en economische en culturele voorspoed gebracht. Het succes mag er zijn: elk jaar weer komen er steeds meer mensen in Amsterdam wonen, werken en op bezoek. De stad acteert op regionaal, stedelijk en lokaal niveau. De organisatie van de gemeente Amsterdam wil sneller en beter kunnen voldoen aan de opgaven waar de stad voor staat. De focus ligt op het behalen van resultaten voor bewoners en ondernemers in de stad en op betere samenwerking tussen de verschillende onderdelen binnen de gemeente.

Bestuur en Organisatie

De organisatie van de gemeente Amsterdam bestaat uit: Bestuur en Organisatie, de clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en zeven stadsdelen. Bestuur en Organisatie is een strategisch, flexibel, professioneel en resultaatgericht onderdeel dat zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het Gemeentelijk Management Team (GMT). Bestuur en Organisatie bestaat uit zes directies en een staf.

Directie Bestuursadvisering & Strategie

De directie Bestuursadvisering & Strategie (BAS, circa 72 fte) bestaat uit de afdelingen Bestuursadvisering, Public Affairs en Bestuurlijke Projecten, Kabinet Burgemeester en Strategie. De bestuursadviseurs van de directie adviseren het college en het gemeentelijk managementteam (GMT) over politiek gevoelige, strategische en domein overstijgende thema’s, waaronder de verhouding met de stadsdelen, regionale samenwerking en de coördinatie van de relaties met de rijksoverheid en Europa.

Afdeling Strategie

Strategie draagt bij aan de ontwikkeling van stedelijk strategisch beleid. Als integraal strategisch team zorgt deze afdeling voor een effectieve aanpak van stedelijke strategische vraagstukken.

Het team werkt opgavegericht. De opgaven die door het team worden opgepakt hebben voor de stad grote maatschappelijke effecten op middellange termijn en raken aan meerdere clusters van de gemeente Amsterdam.

Sollicitatieprocedure 

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 24 september 2019 via het online sollicitatieformulier.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Vragen over deze vacature

Neem voor meer informatie over de sollicitatieprocedure en functie contact op met Marije van Mens, bereikbaar op telefoonnummer 06-38068236 of per mail m.van.mens@amsterdam.nl.

Of kijk op www.amsterdam.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.