Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente AmsterdamJunior Planeconoom

Junior Planeconoom

Vacature

Junior Planeconoom

32-36 uur per week

Vacaturenummer: 19050309

Vakgebied: Bouw- en civieltechnisch, Ruimtelijke ordening / gebiedsontwikkeling

De Afdeling Planeconomie van Grond & Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van alle grondexploitaties in Amsterdam. De grondexploitatie omvat de financiële strategie van een ruimtelijk plan en is tevens het instrument voor een verantwoorde risicobeheersing. De planeconoom is het 'financiële geweten' van het project en heeft daarnaast een adviserende rol met betrekking tot ontwikkeling en implementatie van nieuw ruimtelijk beleid.

De functie

Als planeconoom ben je onderdeel van de diverse multidisciplinaire projectteams van ruimtelijke projecten in de hele stad, deze bestaan o.a. uit planners, ingenieurs en stedenbouwkundigen. Vanuit Grond & Ontwikkeling ben jij, vaak samen met een projectleider grondzaken en erfpacht-uitgevers, verantwoordelijk om alle grondzaken te organiseren.

Als junior planeconoom word je op verschillende projecten in de stad ingezet. Er wordt van je verwacht dat je als sparringpartner financiële- en strategische ondersteuning biedt aan een projectmanager en/of projectleider Grondzaken. Samen met hen en overige projectteamleden werk je aan de ruimtelijke ontwikkelingsplannen en zodoende aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Amsterdam!

Deze functie biedt je de kans om je te ontwikkelen en door te groeien in de gebiedsontwikkeling. Als junior planeconoom wordt je gekoppeld aan een collega die je begeleidt en als coach fungeert. Het is een afwisselende baan met veel verantwoordelijkheid.

Dit ga je doen

 • Je stelt in de planvormingsfase een grondexploitatie op. Het optimale plan komt tot stand via het 'reken en teken' proces.
 • Je brengt in alle fases van het project de risico’s in beeld.
 • In de uitvoeringsfase van een project voer je het grondexploitatie-beheer uit. Dit doe je onder andere door het actualiseren van kostenramingen en het actualiseren en toetsen van grondopbrengsten aan het grondprijsbeleid van de gemeente Amsterdam.
 • Je levert financiële input voor stukken die ter besluitvorming voorgelegd worden.
 • Twee keer per jaar lever je input aan rapportages die voor de Gemeenteraad bestemd zijn over de actuele stand van de grondexploitaties.


Wij vragen

 • Je hebt mi­ni­maal een hbo-werk- en denk­ni­veau en een af­ge­ron­de stu­die. Hier­bij valt sterk te den­ken aan een stu­die in de rich­ting van Pla­no­lo­gie, Bouw­kun­de, Eco­no­mie of Ci­vie­le tech­niek.
 • Je hebt af­fi­ni­teit met ge­bieds- en vast­goed­ont­wik­ke­ling op­ga­ven, met een ont­wik­keld fi­nan­ci­eel ge­voel.
 • Je hebt af­fi­ni­teit met pro­ject­ma­tig wer­ken.
 • Je be­schikt mi­ni­maal over 5 jaar re­le­van­te werk­er­va­ring.


Competenties 

Voldoe je aan bovenstaande eisen en ben jij die creatieve persoonlijkheid, die zelfstandig te werk gaat en stevig in de schoenen staat? Kan je goed samenwerken met verschillende mensen en hierin snel schakelen? Zou jij jezelf als een verantwoordelijk, proactief en leergierig persoon omschrijven? En, ben je daarbij ook nog eens analytisch sterk, houd je gemakkelijk het overzicht en is plannen en organiseren je tweede aard? Dan ben jij absoluut de persoon die wij zoeken en zien we graag je reactie tegemoet!

Wij bieden 

 • Af­han­ke­lijk van je op­lei­ding en werk­er­va­ring be­draagt het sa­la­ris mi­ni­maal € 2.795,- en maxi­maal €4.225,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 10) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Een vas­te aan­stel­ling met 1 jaar bij wij­ze van proef.
 • Op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den plus een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Deze se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den be­staan o.a. uit op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en per 1 ja­nu­a­ri 2017 het In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get. Dit is een vrij be­steed­baar bud­get. Je kunt bijvoorbeeld zelf be­slis­sen wan­neer je het bud­get wil la­ten uit­be­ta­len en hoe­veel ex­tra ver­lof je no­dig hebt.


De organisatie 

Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college alsook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie.

Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool. Het Cluster Ruimte en Economie omvat 13 onderdelen met een grote diversiteit aan onderwerpen.

Eén daarvan is Grond en Ontwikkeling. Met ruim 350 medewerkers voeren wij regie op de gebieds- en vastgoedontwikkeling. Daarnaast brengen wij in opdracht projecten voor wonen, werken en voorzieningen in samenhang tot uitvoering. Grond & Ontwikkeling is expert op het gebied van kaveluitgifte, het uitgeven van grond in erfpacht, het bouwrijp maken van gemeentelijke kavels en het transformeren en beheer van onroerend goed en financieel-economische projectbegeleiding.

Bovendien berust het beheer van het erfpachtvermogen van de gemeente Amsterdam bij Grond en Ontwikkeling. De organisatie heeft hierdoor een sterk financieel en ook juridische getinte kant.

Grond en Ontwikkeling kent twee pijlers van producten en diensten voor de stad, op het gebied van wonen en werken. Dat zijn Gebiedsontwikkeling en Transformatie enerzijds en Erfpacht en Uitgifte anderzijds. Gebiedsontwikkeling en Transformatie richt zich op het ontwikkelen en bouwen in de stad. Erfpacht en Uitgifte van grond beheert de erfpachtcontracten in de stad en sluit nieuwe contracten voor het uitgeven van grond.

De Afdeling Planeconomie van Grond & Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van alle grondexploitaties van Amsterdam en is het financiële geweten van de projecten. De afdeling draagt op ondernemende wijze bij aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen betreffende gebieds- en vastgoedontwikkeling. Op dit moment zijn er ongeveer 40 planeconomen werkzaam. Op bijeenkomsten en trainingen wordt kennis gedeeld en bijgebracht waardoor je aangesloten blijft en die expertise kan toepassen op je eigen project.

Grond en Ontwikkeling is gevestigd op het Weesperplein, veel projectteams werken vanaf andere locaties in de stad.

Sollicitatieprocedure 

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 18 juni 2019 via het online sollicitatieformulier onder vermelding van Junior Planeconoom Grond & Ontwikkeling - 19050309.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang.

Een assessment en/of Talent Management Analyse kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Vragen over deze vacature

Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met Bart van Woudenberg, Accountmanager Markt en Capaciteit, per email: bart.van.woudenberg@amsterdam.nl. Let op: dit is niet om te solliciteren. Of kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.