Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente AmsterdamIntegraal Inspecteur Vastgoed

Integraal Inspecteur Vastgoed

Vacature

Integraal Inspecteur Vastgoed
Fulltime

In het kort
Ben jij gespecialiseerd in energetische en gebouwtechnische vraagstukken en wil jij je verder ontwikkelen als inspecteur vastgoed? Dan komen wij graag met je in contact.

De functie
De integraal inspecteur vastgoed is een geheel nieuwe functie binnen de gemeente Amsterdam. De kerntaken binnen de functie zijn inspecteren dan wel toezicht houden op uit te voeren gebouwtechnische inspecties, het analyseren van technische problemen en adviseren over het verhelpen daarvan, het opstellen van risicoanalyses en adviseren over planmatig technisch beheer en onderhoud.

Uitgevoerde inspecties:
Conform geldende wet- en regelgeving, zodat voldaan wordt aan wettelijke voorschriften, veiligheidseisen en kwaliteitseisen. De resultaten worden digitaal verwerkt door medewerkers en hierover wordt gerapporteerd aan de technische objectmanagers en teamleider tevens houdt medewerker toezicht op de door de technische object managers in opdracht gegeven externe inspecties, bewaakt deze op voortgang en kwaliteit. Inspecteert op kwaliteit van de uitvoering van uitvoering van onderhoudswerkzaamheden (vervanging of renovatie).

Analyse en advies:
Analyseert technische problemen en verstoringen op bouwkundig, elektrotechnisch, werktuigbouwkundig en transporttechnisch gebied en adviseert over het oplossen ervan aan de technische objectmanagers en/of teamleider en de opdrachtgever(s). Voert risicoanalyses uit bij terugkerende complexe technische verstoringen en adviseert over de oplossing aan de technisch objectmanagers of teamleider. Adviseert over noodzakelijk en gewenst planmatig technisch beheer en onderhoud aan de technisch object managers, teamleider en opdrachtgevers.

Wij vragen

  • Opleidingsniveau: hbo- werk- en -denkniveau hts richting werktuigbouwkunde.
  • Opleiding afgerond op het gebied van de Nen 2767 (discipline BEKT) en of BOEI (discipline BEKT) en VCA vol.
  • Informatieve en adviserende contacten met afnemers en gebruikers HSV en andere objecten. Regelende en toezichthoudende contacten met uitvoerders.


Competenties

  • Analytisch vermogen
  • Besluitvaardig
  • Communicatief
  • Resultaatgericht
  • Verantwoordelijkheid


Wij bieden

  • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 2.726,- en maximaal € 4.121,- bruto per maand (salarisschaal 10) op basis van 36 uur per week.
  • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan onder andere uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.


De organisatie
De afdeling Projecten, Techniek en Energie (circa 40fte) is verantwoordelijk voor het technisch beheer van gemeentelijk objecten en alle energie aansluitingen binnen de stad. Naast het technische onderhoud en beheer wordt inhoudelijk geadviseerd over energetische en gebouwtechnische vraagstukken. De vastgoedinspecteurs en -adviseurs (4fte) dragen zorg voor het technisch inspecteren en controleren volgens NEN-normen van gemeentelijke objecten en installaties en adviseert inzake technische kwaliteitseisen. Draagt inhoudelijk bij aan het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen.

Informatie
Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met O. Lefevere, Inspecteur Vastgoed, bereikbaar via 06-12506055 en/of per e-mail: O.Lefevere@amsterdam.nl.

Kijk op www.amsterdam.nl voor meer informatie over onze gemeente. 

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 16 november 2017 via het online sollicitatieformulier, onder vermelding van Integraal Inspecteur Vastgoed - 17060237. 

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.