Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente AmstelveenSenior beleidsmedewerker welzijn 24 à 32 uur

Senior beleidsmedewerker welzijn 24 à 32 uur

Vacature

Wat ga je doen?

In deze functie richt je je op het brede welzijnsbeleid in de gemeenten en op samenhang daarvan met gemeentelijk beleid (jeugd, WMO, participatie, sport) en met externe lokale of landelijke ontwikkelingen. Jij bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid ‘Bewoners aan Zet' gericht op sociale samenhang. Je organiseert en verzorgt de sturing op de stedelijke welzijnsinstelling en de advisering aan het college. Jij legt dwarsverbanden met belendende terreinen, maakt de resultaten van het beleid zichtbaar, lost vraagstukken op of zorgt dat deze op de goede tafel geagendeerd worden, je verwerkt nieuwe opdrachten van college of raad. Je doet dat pro-actief en hebt geen opdracht nodig. Je bent je goed bewust van de centrale positie die welzijn kan innemen in het gemeentelijke beleid en integreert nieuwe ontwikkelingen als wijkgericht werken. Je verbindt de welzijnsinstelling met andere partijen en je verbindt binnen de gemeente het thema welzijn aan andere beleidsvelden en trajecten als dat bijdraagt aan de verwezenlijking van beleid en bestuurlijke opdrachten. Je werkt nauw samen met twee collegae waarbij jij verbindt op inhoud, stuurt op samenhang en doelmatigheid en functioneert als coach/sparring.

Het gaat kortom om een veelzijdige functie die regelmatig vraagt om inzet buiten kantooruren, doorzettingsvermogen, stevig verwachtingenmanagement en omgevingsbewustzijn.

Wie ben je?

Je beschikt over ontwikkelde proces- en adviesvaardigheden die je in staat stellen

resultaatgericht te werken. Je schrijft heldere en kernachtige adviezen. Je

organiseert je eigen werk en kunt verwachtingen managen. Je kunt goed

prioriteiten stellen zonder de basis uit het oog te verliezen. Je legt

gemakkelijk contacten, stapt over drempels en maakt verbinding met mensen. Je

hebt ervaring met en inzicht in (totstandkoming van) welzijnsbeleid en met

opdracht- en subsidieverlening. Je vindt snel de weg in een grote gemeentelijke

organisatie en in Aalsmeer & Amstelveen. Je hebt een relevante WO opleiding

en beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring, waardoor je een

volwaardige sparringpartner bent. Je vindt het leuk collegae te helpen en bent

in staat da tactvol te doen. Vereiste competenties: adviesvaardig, creatief,

schrijver, netwerkvaardig, zelfstarter/zelfstandig, resultaatgericht,

omgevingsbewust, bestuurlijk sensitief, zakelijk.

De afdeling Jeugd & Samenleving richt zich op klantgerichte, efficiënte en effectieve uitvoering van zorg en ondersteuning en op mogelijkheden tot ontplooiing in Amstelveen & Aalsmeer. De afdeling bestrijkt op hoofdlijnen drie terreinen:

- jeugd (jeugdhulp, leerplicht, jongerenwerk);

- complexe casuïstiek in het sociale domein (via twee sociale

teams) en

- samenleving (collectieve voorzieningen, preventie, ontplooiing).

Team Samenleving geeft mede uitvoering aan politieke programma's d.m.v. een

integrale benadering en een sterke regierol. Het team beheert (subsidie-)

opdrachten en ontwikkelt vraaggericht werkwijzen op de terreinen onderwijs,

jeugd, sport, cultuur, welzijn, ondersteuning en zorg, allemaal belangrijke

voorzieningen van/voor onze inwoners. De gemeente Amstelveen wil ruimte geven

voor goede initiatieven van bewoners en organisaties. Vanwege ziekteverzuim en

extra taken heeft de afdeling een vacature voor een stevige, omgevingsbewuste,

ervaren, resultaatgerichte beleidsmedewerker welzijn.


Wij bieden een functie in de vorm van een tijdelijke aanstelling van een jaar (evt. payroll of detachering). Afhankelijk van ontwikkelingen in het team is verlenging aan de orde. Je kunt rekenen op een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket, waaraan je op basis van het cafetariamodel gedeeltelijk zelf invulling geeft. De salarisindicatie voor de functie bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4859,00 (schaal 11) bij een 36-urige werkweek.Meer informatie
Klik hier om te solliciteren

Over de organisatie

De ambtelijke organisatie Amstelveen werkt voor twee gemeenten: Amstelveen en Aalsmeer. Beide gemeenten zijn bestuurlijk zelfstandig. Voor meer informatie zie onze website www.amstelveen.nl en www.aalsmeer.nl

meer over Gemeente Amstelveen

Adres

Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR Amstelveen

020 540 49 11