Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente AmstelveenJeugdhulpverleners

Jeugdhulpverleners

Vacature

De organisatie
De gemeente Amstelveen is voor de afdeling Jeugd en Samenleving op zoek naar:

Jeugdhulpverleners
HBO werk-en denkniveau
28-36 uur per week


Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente in het nieuwe jeugdstelsel verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Om de nieuwe taken die hiermee gemoeid zijn te kunnen uitvoeren, is een nieuwe afdeling Jeugd en Samenleving opgericht. Deze afdeling is verantwoordelijk voor een integrale dienstverlening aan inwoners zodat jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien, zich maximaal kunnen ontwikkelen en ontplooien en de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van ouders/opvoeders en jeugdigen worden versterkt.
Onder de afdeling Jeugd en Samenleving zijn bestaande gemeentelijke taken, zoals leerplicht, jongerenwerk en preventieve voorzieningen, zoals jeugdgezondheidzorg (consultatiebureau) ondergebracht en daarnaast de nieuwe taken die voorvloeien uit de nieuwe jeugdwet.

De toegang tot de hulp wordt integraal georganiseerd voor het gehele sociale domein. Inwoners kunnen terecht bij één sociaal loket voor alle hulpvragen, inclusief vragen op het gebied van jeugdhulp. In het sociaal loket vindt triage plaats van de hulpvraag en de verdere afhandeling van enkelvoudige vragen vindt plaats door de afdeling Jeugd en Samenleving. Meervoudige vragen worden opgepakt door een sociaal team.

De gemeente Amstelveen voert deze taken ook uit voor de gemeente Aalsmeer.

Afdeling:Jeugd & Samenleving
Regio:Noord-Holland
Aantal uur:28-36

De functie
Wat ga je doen?

Als jeugdhulpverlener draai je mee in het sociaal loket. Na triage pak je hulpvragen op het gebied van jeugd verder zelfstandig op indien mogelijk. Samen met de inwoner wordt bepaald wat er nodig is om het einddoel waar naar toe gewerkt wordt te bereiken. Je verricht basisdiagnostiek, versterkt de kracht van kind, opvoeder en/of netwerk, biedt zelf hulp (gesprekken, aanleren van praktische vaardigheden, concrete hulp) én organiseert aanvullende hulp als dat nodig is. Drie tot vier uur per week fungeer je als een ouder-kind-coach op een basisschool. Afhankelijk van je dienstverband werk je voor 1 of 2 scholen. De jeugdhulpverleners worden vanaf 2018 verdeeld in drie gebieden; Amstelveen Noord, Amstelveen Zuid en Aalsmeer. Vragen via loket, scholen en huisartsen komen dan binnen bij een vast team per gebied.

Concrete werkzaamheden zijn onder andere:

 • Bieden van enkelvoudige Jeugdhulp bestaande uit:
 • Intakegesprek (eerste screening, probleemverheldering of basisdiagnose) na doorverwijzing sociaal loket.
 • Analyse van de hulpvraag middels observatie en in dialoog met het gezin/ systeem. De jeugdige en het gezin helpen om zelf hun problematiek/ hulpvraag te bepalen.
 • Informatie en advies, verwijzing naar algemeen toegankelijke voorzieningen.
 • Afhandelen PGB-aanvragen.
 • Zelf ‘lichte’ hulp bieden (5 gesprekken).
 • Opstellen ondersteuningsplan en tijdig doorverwijzen bij complexe, multiproblem en/of specialistische hulpvragen en blijven monitoren, ook na beëindiging hulp of problemen zich niet opnieuw gaan voordoen (casusregie).
 • Zitting in sociaal loket voor afhandeling van alle sociale hulpvragen op het gebied van jeugd, sociale voorzieningen en werk en inkomen (indicatie: 4-6 uur per week).
 • Ouder-kind-coach zijn op 1 of 2 basisscholen (indicatie: 3-4 uur per week per school).
 • Bij doorverwijzing zorgen voor een goede informatieoverdracht van het traject/ cliëntdossier.
 • Signaleren van (mogelijke) onveiligheid van de jeugdige en passende actie ondernemen.
 • Contacten met instellingen over kwaliteit/tevredenheid geleverde hulp.
 • Periodiek contact met contractmanager over kwaliteit die instellingen leveren.
 • Relatiebeheer met scholen, kinderopvang en huisartsen.

Het profiel
Wie ben je?
Je hebt minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding. Je hebt meerjarige ervaring als jeugdhulpverlener en je bent bekend met het werkveld van de jeugdhulpverlening. Je beschikt over een SKJ-registratie of kan deze aanvragen.

Je hebt kennis van:

 • een achtergrond in de AWBZ is een pre;
 • interventies bij veel voorkomende problemen;
 • ouderschap en opvoeden;
 • systeemgericht, oplossingsgericht en netwerkgericht werken;
 • ontwikkeling van jeugdigen en hun gezinssystemen en stoornissen die zich daarin kunnen voordoen;
 • diverse sociaal agogische/ pedagogische gebieden, zoals pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, complexe gezinssystemen, voorkomende problematiek, risicofactoren inschatten, Functional Family Parole Services (FFPS), diagnostische instrumenten binnen de jeugdhulpverlening en je bent contextueel geschoold.

Je bent cliënt- en resultaatgericht. Je gebruikt de eigen krachten van het cliëntsysteem en zoekt naar mogelijkheden om deze krachten te versterken of uit te breiden. Je bent analytisch. Je kunt verbanden leggen tussen gegevens, mogelijke oorzaken van problemen opsporen en de ‘vraag achter de vraag’ achterhalen. Samen met de cliënt zoek je naar relevante gegevens om tot een juiste analyse te komen. Je hebt uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. Tenslotte ben je in staat om integraal te werken.

Het aanbod
Wij bieden een functie in een organisatie die volop in beweging is. Daarnaast kun je rekenen op een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket, waaraan je op basis van zogenaamde flex benefits gedeeltelijk zelf invulling kunt geven. De salarisindicatie voor de functie bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 3.712 (schaal 9) bij een 36-urige werkweek.

Het gaat in eerste instantie op 5 formatieplaatsen waarvan 2 met standplaats  Aalsmeer en 3 in Amstelveen.

Voor inlichtingen over de functie kun je contact opnemen met Esther Gorissen, teamleider Jeugd. Wil je meer weten over de procedure neem dan contact op met Klaas Ykema Westerhuis, HR adviseur, allen te bereiken via  tel. 020- 5404911.

De procedure
Ben je geïnteresseerd en denk je in aanmerking te komen voor deze functie, stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV vóór 4 september 2017 via de sollicitatieknop.

Over de organisatie

De ambtelijke organisatie Amstelveen werkt voor twee gemeenten: Amstelveen en Aalsmeer. Beide gemeenten zijn bestuurlijk zelfstandig. Voor meer informatie zie onze website www.amstelveen.nl en www.aalsmeer.nl

meer over Gemeente Amstelveen

Adres

Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR Amstelveen

020 540 49 11