Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente AmstelveenIndividueel Trajectbegeleider (ITB'er)

Individueel Trajectbegeleider (ITB'er)

Vacature

In de zich snel ontwikkelende samenleving haken sommige jongeren eerder af en zijn daardoor kwetsbaar en zorgmijdend. Het aantal neemt toe in Aalsmeer. Mede door het groeiend aantal cases van het Sociaal team en team Jeugdhulpverlening worden ze zichtbaar.
 
Kenmerkend voor deze jongeren is het feit dat de geschiedenis (de meervoudige problematiek) zich al generatielang herhaalt. Onderzoek naar deze jongeren en hun gezinnen heeft dit in de afgelopen jaren laten zien. Ook dat met niets doen en niet preventief ingrijpen de kosten voor hulpverlening voor deze jongeren zullen toenemen.
 
De kracht van de ITB-er zit in het opsporen en benaderen van deze jongeren en te fungeren als rolmodel. Je gaat veelal samen met medewerkers van het Sociaal team en de gezinscoaches werken aan een grotere oplossingskracht vanuit die jongeren binnen een gezin.  
 
Vanuit de opgebouwde werkrelatie met het gezin stel je samen doelen vast die opgenomen worden in het ondersteuningsplan. Je monitort samen met de jongeren de resultaten van het ondersteuningsplan. Je werkt nauw samen met de partners (intern en extern) die nodig zijn om het ondersteuningsplan uit te voeren. 
 
Van belang is te onderzoeken of het gezin over een netwerk beschikt en of dat actief  ingeschakeld kan worden. Het organiseren van eigen oplossingen is geen separaat traject maar een integraal onderdeel van de werkwijze.
 
Je hebt altijd oog voor veiligheid in het huishouden. Indien onveiligheid aan de orde is wordt dit altijd met de Aandachtsfunctionaris HG/KM besproken waarna concrete veiligheidsmaatregelen in een Veiligheidsplan worden opgenomen.Wie ben jij
 • Je hebt minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding met bij voorkeur meerjarige ervaring als ITB-er voor jongeren uit gezinnen met meervoudige transgeneratieve problematiek.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart en eventuele relevante juridische wet- en regelgeving.
 • Je hebt inzicht in het hulpaanbod.
 • Je hebt kennis van complexe (gezins-)systemen en voorkomende problematiek.
 • Je bent in staat gezinssystemisch te werken, een analyse van het gezin te kunnen maken en aan te kunnen geven wat je nodig hebt voor het gezin.
 • Je kent je beperkingen en grenzen en beheerst het methodisch vraagstuk van nabijheid en distantie.
 • Je bent een enthousiaste en inspirerende persoonlijkheid en weet goed om te gaan met stress en werkdruk.
 • Je hebt uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om belangentegenstellingen te overbruggen, anderen te kunnen overtuigen en draagvlak te creëren voor beslissingen in conflictsituaties.
 • Je kunt omgaan met weerstanden, agressie en grensoverschrijdend gedrag.
 • Je bent initiatiefrijk, hebt een planmatige aanpak, een goed ontwikkeld analytisch vermogen en een klant- en resultaatgerichte werkhouding.
 • Je bent een teamspeler die graag gebruik maakt van de expertise van andere teamleden van het Sociaal team  en team Jeugdhulpverleners. Ook vanuit je eigen expertise heb je hen iets te bieden.
 • Je herkent (bestuurlijke) risico's en informeert daarover tijdig naar de teamleider
 • Je pakt door om zaken voor elkaar te krijgen! Kennis van de gemeentelijke organisatie is dan ook een pré.
 • Je bent bereikbaar na 17.00 uur en in de weekenden als zich een crisis voordoet.
 
Competenties:
?     meervoudig partijdig kunnen optreden, dat wil zeggen openstaan voor het standpunt (en de motivering hiervan) van alle partijen;
?     een open sfeer kunnen  creëren, zodat onderling vertrouwen ontstaat en een open communicatie mogelijk is;
?     in  kaart  kunnen  brengen welke mogelijkheden en beperkingen het probleemoplossend vermogen van de jongere en de overige gezinsleden beïnvloeden;
?     bewustzijn van verandering van het functioneren van cliënten in een crisissituatie en de tijdelijkheid hiervan;
?     kunnen motiveren;
?     respectvol en grens stellend kunnen en durven confronteren;
?     in staat zijn de verantwoordelijkheid bij de cliënt te laten liggen;
?     in staat zijn de informatie die uit de risicotaxatie komt te vertalen naar de verschillende  leden van het  gezinssysteem (op meerdere niveaus kunnen communiceren);
?     in staat zijn om gevoelens van schuld en schaamte te herkennen en bespreekbaar te maken
?     in staat zijn om culturele aspecten op natuurlijke wijze in te bouwen tijdens de contacten met betrokkenen;
?     in staat zijn de grenzen van de eigen deskundigheid te kennen en op de hoogte zijn  van de  sociale  kaart  en  de  expertise  van  netwerkpartners/ketenpartners.
?     in staat en bereid om middels learning on the job samenwerking met directe collega's tot stand te brengen
?     in staat zijn signalen te herkennen en risicofactoren in te schatten
?     in staat zijn oog te hebben voor de veiligheid in het huishouden.De afdeling Jeugd en Samenleving vormt samen met de afdelingen Werk en Inkomen en Sociale Voorzieningen het Sociaal domein van de gemeente Amstelveen/Aalsmeer. De afdeling Jeugd en Samenleving richt zich op de uitvoering van maatregelen die tot doel hebben dat de jeugd gezond en veilig opgroeit in de gezinssituatie, dat de jeugd zich maximaal kan ontwikkelen en dat ouders/opvoeders zelfredzaam en zelfstandig zijn. Daarnaast richt de afdeling zich op de uitvoering van maatregelen op het gebied van Welzijn, Sport en Cultuur die bijdragen aan gezonde, zelfredzame en zelfstandige inwoners, sociale samenhang en de versterking van recreatie en economie.
 
De afdeling bestaat uit het Sociaal team, team Jeugd (waaronder leerplicht, jongerenwerk en jeugdhulpverlening valt) en het team Samenleving.
 
Sociaal team
Vanaf november 2014 is voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen een Sociaal team actief.
 
Vanaf heden en per 1 januari 2018 is binnen het Sociaal team een functie Individueel trajectbegeleider beschikbaar voor de gemeente Aalsmeer.
Het aanbod
Wij bieden je een zelfstandige functie binnen een enthousiast team. Daarnaast kun je rekenen op een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket. Het salaris voor deze functie bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 3.712,--  bruto per maand (salarisschaal 9) op basis van een 36-urige werkweek.

Meer informatieBen je geïnteresseerd en denk je in aanmerking te komen voor deze functie? Stuur je CV plus een korte motivatie vóór 2 oktober 2017 via de sollicitatieknop.
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ria Visser, teamleider Sociaal team  r.visser@amstelveen.nl of 06-45647725 en/of Wim Dijkkamp, projectleider aanpak transgeneratieve problematiek (w.dijkkamp@amstelveen.nl, telefoon 020-5454909).
Klik hier om te solliciteren

Over de organisatie

De ambtelijke organisatie Amstelveen werkt voor twee gemeenten: Amstelveen en Aalsmeer. Beide gemeenten zijn bestuurlijk zelfstandig. Voor meer informatie zie onze website www.amstelveen.nl en www.aalsmeer.nl

meer over Gemeente Amstelveen

Adres

Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR Amstelveen

020 540 49 11