Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente AmstelveenGedragswetenschapper

Gedragswetenschapper

Vacature

Functiebeschrijving

32 uur per week

Dan is dit jouw baan!
De Gedragswetenschapper verzorgt de inhoudelijke casuïstiek begeleiding en individuele werkbegeleiding van jeugdhulpverleners. Je bent als behandelcoördinator de bewaker over de inhoud. Jouw rol is adviserend en coachend op inhoudelijk vlak. Je ondersteunt en adviseert de jeugdhulpverleners op het primaire proces zoals het samen analyseren van hun casussen, het meedenken over de vervolgstappen die zij kunnen zetten, het geven van behandel adviezen, het meelezen met rapportages etc. Waar nodig kan het zijn dat je aansluit bij (multidisciplinaire) gesprekken en huisbezoeken.

De Gedragswetenschapper legt inhoudelijke verantwoording af aan GZ-Psycholoog als supervisor en teamleider Jeugd en Gezin. De gedragswetenschapper werkt in de afdeling samen met 2 andere gedragswetenschappers die werkzaam zijn voor de teams Jeugd en Gezin, Jeugdbegeleiding en Sociaal team. De gedragswetenschappers kunnen elkaar waarnemen en vervangen als dit nodig is, bijvoorbeeld om te sparren met collega?s van andere teams bij spoed/crisis.

Ondersteuning en advies bieden

 • Beoordeelt de noodzaak tot de inzet van (hoog) specialistische jeugdhulp bij gezinnen, interpreteert de resultaten van deze hulp en adviseert de belanghebbenden naar aanleiding van de uitkomsten;
 • Coacht en adviseert (on)gevraagd jeugdhulpverleners bij het inzetten van de desbetreffende methodiek en of interventies om de kwaliteit en deskundigheid te bevorderen;
 • Biedt individuele werkbegeleiding aan de jeugdhulpverleners gericht op de caseload en persoonlijke ontwikkeling en zit casuïstiek besprekingen voor.
 • Draagt zorg voor het evalueren van de effectiviteit van de geboden hulp;
 • Levert vanuit het eigen expertisegebied een bijdrage aan het op- en bijstellen van het perspectiefplan en/of adviseert met betrekking tot het perspectiefplan en bij het nemen van kernbeslissingen;
 • Voert, indien er sprake is van diagnostische aantekening en indien wenselijk voor het inzetten van passende vervolghulp, handelingsgerichte diagnostiek uit d.m.v. WISC / WAIS, screeningslijsten en (ouder-) kind observaties.

Bijdrage leveren aan beleid- en methodiekontwikkeling

 • Signaleert en analyseert voor de organisatie relevante trends en ontwikkelingen binnen het eigen expertisegebied;
 • Vertaalt deze ontwikkelingen naar innovaties en doelstellingen ten behoeve van het inhoudelijk beleid en methodieken en legt deze voor aan de leidinggevende;
 • Signaleert knelpunten bij de implementatie en uitvoering van het inhoudelijke beleid op het eigen expertisegebied. In de betreffende periode is een belangrijk thema het nemen van maatregelen ter verkleining van het tekort op jeugdhulp, je speelt een rol samen met adviseurs en contractbeheerder om met jeugdhulpverleners in gesprek te gaan over (on)mogelijkheden, kostenbewustzijn, gevolgen voor de kwaliteit van (best) passende hulpverlening.

Professionele ontwikkeling waarborgen en realiseren

 • Houdt de eigen expertise op peil door het volgen van ontwikkelingen op het expertisegebied;
 • Participeert op verzoek in relevante overleggen ten behoeve van de inhoudelijke ontwikkeling.

 Wat vragen wij van jou?

 • Je beschikt over een afgeronde academische opleiding psychologie, orthopedagogiek;
 • Je bent in het bezit van een geldige SKJ-registratie;
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als Gedragswetenschapper;
 • Je hebt kennis van gedragsproblemen en ?stoornissen;
 • Je hebt kennis en ervaring met het systemisch gedachtegoed;
 • Je hebt bij voorkeur een basisaantekening psychodiagnostiek;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met kortdurende begeleidingstrajecten van jeugdigen;
 • Je hebt bij voorkeur kennis van inkoopsystematiek jeugdzorg;
 • Werkdagen in ieder geval op maandag, dinsdag en donderdag.

Wat bieden wij jou?

 • Een functie voor de periode van een jaar. Verlenging is afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming (gepland voor november 2020);
 • Een goede werksfeer en een gezond en vooral lekker bedrijfsrestaurant;
 • Afhankelijk van je huidige kennis en werkervaring bedraagt je salaris maximaal ? 4.406,- bruto per maand (Cao Gemeenten, schaal 10) op basis van een 36-urige werkweek. Verloning op basis van payroll.
 • Een groot trainingsaanbod bij onder andere onze AA-Academie waardoor je volop in ontwikkeling blijft.

 Wie zijn wij?

De afdeling Jeugd & Samenleving (J&S) vormt samen met de afdelingen Werk en Inkomen en Sociale Voorzieningen het Sociaal Domein van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen en is verantwoordelijk voor de volgende taken, uitgevoerd door 4 teams:

 • Jeugd en Gezin (jeugdhulp, advies en ondersteuning).
 • Jeugdbegeleiding (jongerenwerk, Top 1000 regie en verbinding straf en zorg, leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).
 • Sociale teams (voor meervoudige problematiek in complexe gezinssituaties).
 • Samenleving (advies en opdrachtverlening collectieve voorzieningen en maatschappelijke ontwikkeling).

Het team Jeugd en Gezin richt zich op de uitvoering van zorgtaken die tot doel hebben dat de jeugd gezond en veilig opgroeit in de gezinssituatie, dat de jeugd zich maximaal kan ontwikkelen en dat ouders/opvoeders zelfredzaam en zelfstandig zijn. Het team Jeugd en Gezin bestaat uit 35 medewerkers.

Momenteel is binnen het team Jeugd en Gezin één Gedragswetenschapper werkzaam die verantwoordelijk is voor ondersteuning van de jeugdhulpverleners met betrekking tot casuïstiek, werkbegeleiding en het leveren van inhoudelijke input bij ontwikkelingen. Door uitbreiding van het team en recente nieuwe ontwikkelingen is er een vacature vrijgekomen voor een tweede Gedragswetenschapper binnen het team Jeugd en Gezin.

Het betreft een zelfstandige, verantwoordelijke en afwisselende functie in een omgeving die volop in ontwikkeling is.

Je bent werkzaam voor 2 teams. Je werkt primair (24 uur) voor team Jeugd en Gezin. Daarnaast werk je voor Sociaal Team, bestaande uit 35 medewerker. Beide teams hebben al een Gedragswetenschapper. Je werkt dus in een team van 3 Gedragswetenschappers.

Enthousiast geraakt?

Kom bij ons het verschil maken en reageer vóór 25 juni 2020 via de sollicitatieknop. Wij zien je sollicitatie graag tegemoet!

De 1e gesprekken staan gepland op 3 juli (middag), 6 juli (middag) en/of 7 juli (ochtend). De 2e gesprekken staan gepland op 13 juli (middag), 17 juli en/of 20 juli (middag). De opties voor een eventueel arbeidsvoorwaardengesprek zijn 22 juli (middag), 23 juli (middag) en/of 27 juli (middag).

Voor vragen kun je contact opnemen met Esther Gorissen, teamleider Jeugd en Gezin of Monique van Asselen, Corporate Recruiter. Zij zijn bereikbaar via 020-540 49 11. Je kunt je vragen ook stellen via WhatsApp via 06 ? 10 14 75 63 (alleen WhatsApp).

Wat verder goed is om te weten

 • Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden;
 • De vacature hebben wij in eigen beheer. Daarom stellen wij acquisitie niet op prijs.

Wij willen een diverse en inclusieve organisatie zijn. Daarom bieden wij ruimte aan iedereen en zetten wij de diversiteit van onze collega?s in om de beste resultaten te behalen voor onze organisatie en de inwoners van Amstelveen en Aalsmeer. Talent als basis, diversiteit als kracht. Vanuit deze visie staan al onze vacatures open voor iedereen.

Functie-eisen

.

Arbeidsvoorwaarden

.

Meer informatie

Klik hier om te solliciteren

Over de organisatie

De ambtelijke organisatie Amstelveen werkt voor twee gemeenten: Amstelveen en Aalsmeer. Beide gemeenten zijn bestuurlijk zelfstandig. Voor meer informatie zie onze website www.amstelveen.nl en www.aalsmeer.nl

meer over Gemeente Amstelveen

Adres

Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR Amstelveen

020 540 49 11