Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente AmersfoortTwee nieuwe leden voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Twee nieuwe leden voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Vacature

Amersfoort, stad met een hart voor monumenten, architectuur, stedenbouw en landschap zoekt

Twee nieuwe leden voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit:

  • vacature Landschapsarchitectuur (CRK, gemiddeld 4 uur per maand)
  • vacature Burgerlid (CRK en subcommissie Erfgoed, gemiddeld 10 uur per maand)

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) is een onafhankelijke commissie die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan burgemeester en wethouders over bouwplannen en gemeentelijk beleid op het vlak van ruimtelijke ordening. Op de agenda van de CRK staan onder meer de grotere, complexe architectonische opgaven en stedenbouwkundige plannen die om een multidisciplinaire advisering vragen. De CRK vergadert eens per 4 weken.

De CRK bestaat momenteel uit zes leden, waaronder de stadsbouwmeester als voorzitter en een burgerlid. In de CRK zijn diverse relevante vakdisciplines vertegenwoordigd: architectuur, stedenbouw, restauratietechniek en cultuurhistorie (erfgoed). Het voornemen is om de CRK uit te breiden met de discipline Landschapsarchitectuur.

Een subcommissie Erfgoed maakt deel uit van de CRK. Deze subcommissie die zich bezighoudt met de advisering op het gebied van de monumentenzorg komt 2-wekelijks bij elkaar. De subcommissie Erfgoed wordt gevormd door de stadsbouwmeester (voorzitter), de restauratiedeskundige, de erfgoeddeskundige en het burgerlid. De subcommissie Erfgoed adviseert onder meer over bouwplannen aan monumenten en in de beschermde stadsgezichten.


Vacature Landschapsarchitectuur

De intensivering van de stad en ontwikkelingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid stellen in toenemende mate eisen aan de inrichting en kwaliteit van de openbare stedelijke ruimte en het landschap. Deze ontwikkelingen zijn reden om de CRK uit te breiden met de discipline landschapsarchitectuur. Hiervoor zijn wij op zoek naar een deskundige met brede kennis van de inrichting van openbare ruimte en landschap, die goed bekend is met actuele thema’s in dit vakgebied, zoals duurzaamheid en klimaat. Wij vragen een relevante opleiding op HBO of WO-niveau en ruime ervaring binnen het vakgebied. U communiceert goed, zowel schriftelijk als mondeling. Ervaring met het beoordelen van ontwerpen van collega’s in bijvoorbeeld onderwijssituaties, jury’s of welstands- of monumentencommissies is een pre.


Vacature Burgerlid

In het kader van de periodieke vernieuwing van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn wij op zoek naar een nieuw Burgerlid. Een betrokken bewoner van onze stad, niet alleen met kennis van en affiniteit met de historie van de stad maar ook geïnteresseerd in actuele en toekomstige stedelijke ontwikkelingen in Amersfoort. Het burgerlid heeft zitting in zowel de ‘grote’ CRK als in de subcommissie Erfgoed. Van het burgerlid verwachten wij een brede algemene ontwikkeling en een goed analytisch vermogen. U communiceert goed, zowel schriftelijk als mondeling. Uiteraard heeft u affiniteit met architectuur/stedenbouw en monumenten. Ervaring vanuit het vak is niet nodig, maar u moet wel tekeningen kunnen lezen en kunnen voorzien van commentaar.

Van de leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vragen wij:

  • bereid te zijn zich te verdiepen in het Amersfoortse ruimtelijk kwaliteitsbeleid in brede zin, zoals de gemeentelijke Welstandsnota die de basis vormt voor de advisering;
  • de stad goed te kennen of te willen leren kennen;
  • onpartijdig en niet vooringenomen te zijn; geen persoonlijk belang hebben bij de door burgemeester en wethouders te nemen beslissing;
  • te beschikken over de competenties: samenwerken, communicatief vaardig, resultaatgericht en overtuigingskracht.

Wat bieden wij?

Verantwoordelijk en maatschappelijk relevant werk in een informele organisatie. De vergoeding bedraagt € 95 per uur. De benoeming van leden van de CRK geldt voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid voor een verlenging met nog eens 3 jaar.

Hoe kunt u reageren?

Met vragen over de inhoud van de functie kunt u bellen met:

Bert Blijleven, secretaris CRK, 033 – 469 4403 (ma – do),

Saskia Stouten-Schrijer, secretaris subcommissie Erfgoed, 033 – 469 5287 (ma, di, do, vr) of met

Loes Oudenaarde, stadsbouwmeester, voorzitter CRK, 033 – 469 5114 (di)

Voor vragen over de sollicitatieprocedure belt u met Inge Parlevliet, P&O-assistent, 033 - 469 4631.

De reactietermijn sluit 27 januari 2019.

De selectiegesprekken vinden plaats medio februari 2019.

Wij ontvangen uw sollicitatie graag digitaal via onze vacaturesite www.werkenbijamersfoort.nl Daar kunt u ons uw contactgegevens, motivatiebrief en curriculum vitae toesturen.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Inge Parlevliet van Gemeente Amersfoort ( 033 4694631)

Foto's van de organisatie