Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente AmersfoortTwee nieuwe leden CRK: Architectuur & Cultuur- en Architectuurhistorie

Twee nieuwe leden CRK: Architectuur & Cultuur- en Architectuurhistorie

Vacature

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) brengt advies uit aan burgemeester en wethouders op het gebied van welstand en monumenten. De CRK bestaat uit zes leden, waaronder de stadsbouwmeester als voorzitter en een burgerlid. In de CRK zijn diverse relevante vakdisciplines vertegenwoordigd: architectuur, stedenbouw/landschap, bouwhistorie/ restauratie en  architectuurhistorie/cultuurhistorie (erfgoed). Op de agenda van de CRK staan ondermeer de grotere, complexe architectonische opgaven en stedenbouwkundige plannen die om een multidisciplinaire advisering vragen.

Een subcommissie Monumenten maakt deel uit van de CRK. Deze subcommissie die zich bezighoudt met de advisering op het gebied van de monumentenzorg komt 2-wekelijks bij elkaar. De subcommissie Monumenten wordt gevormd door de stadsbouwmeester (voorzitter), de restauratiedeskundige, het burgerlid en de erfgoeddeskundige. De subcommissie Monumenten adviseert ondermeer over bouwplannen aan monumenten en in de beschermde stadsgezichten.

Vacature voor de disciplines Architectuur en Erfgoed

In het kader van de periodieke vernieuwing van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zoeken wij voor de disciplines Architectuur en Erfgoed nieuwe leden.

  • Architectuur. Voor de discipline architectuur zoeken wij een deskundige met brede interesse en kennis van (hedendaagse) architectuur. Als lid van de CRK kom je 4-wekelijks bijeen. De tijdsbesteding bedraagt 2 a 3 uur per bijeenkomst.
  • Erfgoed. Het erfgoedlid beschikt over ruime deskundigheid en ervaring op het gebied van architectuur- en cultuurhistorie en neemt deel aan zowel de CRK als aan de subcommissie Monumenten. De tijdsbesteding voor de CRK bedraagt 2 a 3 uur per bijeenkomst. Voor de subcommissie bedraagt dit 2 uur per 2 weken. Tezamen circa 6 a 7 uur per maand.

De benoeming van leden van de CRK geldt voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid voor een verlenging met nog eens 3 jaar. Ingangsdatum voor de aanstelling is 1 oktober.

Wat breng je mee?

Je hebt een relevante opleiding op HBO of WO-niveau en je hebt ervaring op het gebied van één van de boven genoemde vakdisciplines. Je kent de beroepspraktijk, communiceert goed, zowel schriftelijk als mondeling. Ervaring met het beoordelen van ontwerpen van collega’s in bijvoorbeeld onderwijssituaties, jury’s of welstands- of monumentencommissies is een pre. Daarnaast beschik je over de nodige overtuigingskracht. Je bent niet persoonlijk of professioneel betrokken bij de te beoordelen bouwplannen.

Van de leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vragen wij:

  •  bereid te zijn zich te verdiepen in het Amersfoortse ruimtelijk kwaliteitsbeleid in brede zin, zoals de welstandscriteria opgenomen in de gemeentelijke Welstandsnota, als basis voor de advisering;
  • de stad goed te kennen of te willen leren kennen;
  • onpartijdig en niet vooringenomen te zijn; geen persoonlijk belang hebben bij de door burgemeester en wethouders te nemen beslissing
  • te beschikken over de competenties: samenwerken, communicatief vaardig, resultaatgericht en overtuigingskracht.

Wat bieden we je?

Verantwoordelijk en maatschappelijk relevant werk in een informele organisatie die hoge eisen aan je stelt. De vergoeding bedraagt € 95 per uur.

Hoe kun je reageren?

Met vragen over de inhoud van de functie kun je bellen met:

  • Bert Blijleven, secretaris van de CRK , telefoonnummer (033) 469 4403 of met
  • Max Cramer, monumentenzorg, telefoonnummer (033) 469 4816.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, bel dan met Inge Parlevliet, P&O assistent, telefoon (033) 469 4631.

Wij ontvangen jouw sollicitatie graag digitaal via onze vacaturesite www.werkenbijamersfoort.nl. Daar kun je ons je contactgegevens, motivatiebrief en curriculum vitae toesturen.

De selectiegesprekken vinden plaats de eerste week van september.

De reactietermijn sluit op 20 augustus 2017.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Inge Parlevliet van Gemeente Amersfoort ( 033 4694631)