Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente AmersfoortSecretaris adviescommissie klacht en bezwaar (20 uur)

Secretaris adviescommissie klacht en bezwaar (20 uur)

Vacature

Daadkrachtige jurist met open blik en hart voor kwetsbare groepen

 

Waar ga je werken?

Amersfoort heeft, net als andere gemeenten, te maken met groeiende verantwoordelijkheden: de complexiteit van (lokale) wet- en regelgeving neemt toe en ontwikkelingen als decentralisaties in het sociaal domein, meer bevoegdheden voor de burgemeester op het gebied van veiligheid en de omvangrijke Omgevingswet hebben ingrijpende gevolgen.

Amersfoort ontwikkelt zich en de afdeling Juridische Dienstverlening en Advies ontwikkelt mee. Wij zoeken daarom meerdere talentvolle professionals die als ambassadeur van onze afdeling werken en een bijdrage willen leveren aan vernieuwing zowel vakinhoudelijk als binnen het team.

Met de nieuwe afdelingsmanager en het team start je als secretaris adviescommissie klacht en bezwaar in een fase waarin je samen de ambities verder vorm geeft. Dat doe je vanuit het team Bezwaar en Beroep. Jouw werkveld richt zich op het beleidsterrein van het sociaal domein: bijstand, schuldhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning. Er wordt van je verwacht dat je vanuit het werk als secretaris ook een bijdrage kunt leveren en voorstellen kunt doen voor aanpassing van beleid en uitvoering.

 

Wat ga je doen?

Als secretaris ondersteun je de onafhankelijke commissie bij de behandeling van bezwaarschriften binnen het sociaal domein. Het betreft zaken op het gebied van de Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.  

Je taken en verantwoordelijkheden zijn onder meer:

 • het beoordelen van ingekomen bezwaarschriften of deze in aanmerking komen voor alternatieve geschillenoplossing;
 • het gereed maken van dossiers voor de commissie;
 • het zo nodig schrijven van een eerste advies voor de commissie;
 • het zelfstandig nader (dossier)onderzoek doen;
 • het verzorgen van de agenda van de commissie;
 • het ondersteunen van de commissie bij het uitbrengen van adviezen en het bewaken van de voortgang van de bezwaarprocedures;
 • het aansturen van de hiervoor aanwezige administratieve ondersteuning;
 • het signaleren van verbeterpunten met het oog op het initiëren van projecten gericht op verbetering van het primaire of het bezwaar en beroepsproces;
 • het verzorgen van rapportages over bezwaar en beroep.


Als secretaris wordt er daarnaast van je verwacht dat je niet alleen de achtervang bent van de klacht- en bezwaarcoördinator sociaal domein, maar ook afstemt en gezamenlijk signalering en beleidsmatige zaken oppakt.  

 

Wat breng je mee?

Je bent overtuigend en inspirerend en krachtig bij tegenstellingen. Verder heb je een universitaire opleiding Nederlands Recht met aanvullende trainingen en opleidingen op het vakgebied. Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en hebt bij voorkeur niet alleen ruime ervaring met de behandeling van bezwaar- en beroepschriften (Participatiewet, Wmo, schuldhulpverlening) maar ook als secretaris. Het is een pre als je deze ervaring hebt opgedaan bij de overheid of binnen een andere bestuurlijk gevoelige omgeving. Je bent in staat externe ontwikkelingen te vertalen naar de dagelijkse werkpraktijk. Daarnaast:

 • kun je gemakkelijk communiceren zowel in woord als in geschrift, kom je snel tot de kern van problemen, ben je daadkrachtig, resultaatgericht en duidelijk;
 • onderhoud je zelfstandig contacten, waarbij verbinding, het creëren van draagvlak en overtuigingskracht een belangrijke rol spelen.
 • Je bent iemand die snel weet welke wet- en regelgeving van toepassing is en je kunt deze vervolgens naar de praktijk te vertalen. Je bent bereid verder te kijken dan alleen je eigen juridisch kader. Bovenal ben je pragmatisch en denk je mee in alternatieven. Hierbij wacht je niet af tot de vraag wordt gesteld, maar signaleer je al vroeg wat nodig is voor het gewenste resultaat. Je staat stevig in je schoenen en bent goed in staat prioriteiten te stellen.

 

Wat bieden we je?

Amersfoort is als gemeente groot genoeg om te mogen werken aan uiteenlopende interessante opgaves en als organisatie klein genoeg om je baan vorm te geven en resultaat te zien van jouw inspanningen. Jouw werk bij de gemeente maakt een verschil.  

Je krijgt verantwoordelijk en maatschappelijk relevant werk in een informele organisatie die hoge eisen aan je stelt. Amersfoort ondersteunt ontwikkelingswensen en investeert in jouw groei. Je salaris bedraagt maximaal € 4.859,- bruto per maand (schaal 11) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast ontvang je maandelijks een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Amersfoort heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden en ouderschapsverlof (50% doorbetaald). 

Amersfoort wil een diverse organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor de stad.

 

Hoe kun je reageren?

Wij ontvangen jouw sollicitatie graag digitaal via onze vacaturesite www.werkenbijamersfoort.nl. Daar kun je ons je contactgegevens, motivatiebrief en curriculum vitae toesturen.

Met vragen over de inhoud van de functie kun je bellen met Monica Wamelink, afdelingsmanager Juridische Dienstverlening en Advies, telefoon 06 5253 5744. Heb je vragen over de procedure, neem dan contact op met Melle Vroom, telefoon 033 469 4268. 

De reactietermijn sluit op zondag 17 februari 2019.

De eerste ronde gesprekken staan gepland op 28 februari 2019.

Voor deze procedure wordt gelijktijdig intern, regionaal en extern geworven, hierbij hebben eerst interne kandidaten en daarna regionale kandidaten een voorrangspositie.

 


avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jacqueline Meijer van Gemeente Amersfoort ( 033 469 4268)

Foto's van de organisatie