Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente AmersfoortProjectmanager Groen

Projectmanager Groen

Vacature

Kennis van zaken, bestuurlijke processen, communicatief en resultaatgericht

Bedrijfsinformatie

Amersfoort is de 15e gemeente van Nederland met ruim 155.000 inwoners. Hier is het goed leven, wonen en werken. In het historische stadscentrum zie je het verleden terug in de vele monumentale panden aan sfeervolle grachten. Er is een uitgebreid winkelaanbod en in de smalle straatjes en op de pleinen van het centrum vind je veel restaurantjes en terrassen. Maar Amersfoort heeft ook prachtige stadsparken en bij de stadsgrenzen begint de natuur van de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en de Gelderse Vallei. En groen is belangrijk voor Amersfoort! Veel inwoners zijn betrokken bij de bomen en het groen in de stad. Inwoners hebben stevige meningen en zijn ook zelf actief. Dat zie je terug in bijvoorbeeld de Groenvisie “Samen maken we de stad groener”, die in nauwe samenspraak met inwoners, raadsleden en ambtenaren tot stand is gekomen in 2016.

In Amersfoort wonen relatief veel jonge gezinnen. En of je nu liever in een dorpse, stadse of landelijke sfeer woont, de wijken in Amersfoort bieden dit allemaal. Amersfoort is een nog steeds groeiende stad. Dat zorgt voor dynamiek.

Wat werken en wonen betreft, kun je niet centraler in Nederland terecht. Met de trein sta je bijvoorbeeld zo in hartje Amsterdam (33 minuten) of Utrecht (14 minuten). Door de centrale ligging is Amersfoort ook een plaats waar veel bedrijven en organisaties hun hoofdkantoor hebben en waar ondernemers zich thuis voelen.

De ambtelijke organisatie is behoorlijk compact en bestaat uit zo’n 850 ambtenaren. In een regie organisatie is de verantwoordelijkheid laag in de organisatie gelegd en zijn uitvoerende taken op afstand gezet.

Organisatie

Amersfoort kent een directiemodel; een tweekoppige directie met ca. 19 afdelingen daaronder. 

Bij de afdeling Leefomgeving werken ca. 60 mensen verdeeld over grofweg 3 thema’s: het stedelijk onderhoud en beheer, wijk en gebiedsgericht werken en archeologie. In 9 wijkteams wordt de leefomgeving in brede zin op integrale manier benaderd; de gebiedsmanagers stemmen met een kernteam van groenadviseurs, adviseurs stedelijk beheer en wijkbeheerders hun aanpak hierover af. Daarnaast is er een aantal specialismen vertegenwoordigd in de afdeling: toezichthouders kabels en leidingen, vergunningverlening, medewerkers kunstwerken en gegevensbeheer en 3 boomspecialisten. Door een toenemende opgave op met name groene projecten, is deze vacature ontstaan.

Functieomschrijving

Als projectleider Groen ga je dwars door de wijken heen om de groene doelstellingen van Amersfoort naar concrete projecten te vertalen. Je moet verbinding leggen tussen verschillende opgaven, zoals bijvoorbeeld klimaatbestendigheid, biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit. Zoals je weet wordt de druk op de beschikbare ruimte in de stad en de omgeving echter steeds groter – het is dus een stevige uitdaging waarbij je vakspecialisten, betrokken partijen en inwoners(groepen) betrekt.

Je leidt en begeleidt integrale beheer- en onderhoudprojecten in de openbare ruimte, met de focus op groenprojecten. Dit doe je in afstemming met onze inwoners en de omgeving. Je ontwerpt project- en programmaplannen, maakt complexe vraagstukken beheersbaar en maakt ramingen voor de directie.

Vanzelfsprekend bewaak je de voortgang van de projecten in tijd, kwaliteit en middelen. Periodiek rapporteer je aan opdrachtgever en bestuur.

In Amersfoort is een aantal grote Groenprojecten gaande waar je als projectleider direct mee te maken krijgt; we hebben 4000 plekken in beeld waar we een nieuwe boom gaan planten. De groeiplaats moet daarbij verbeterd worden zodat we ook echt bomen voor de toekomst kunnen planten. Na de zomer wordt daarvoor een raamcontract gesloten met een aantal partijen. Daarnaast is men in Amersfoort bezig met het tweede jaar waarin de bestrijding van de Japanse Duizendknoop serieus wordt aangepakt; waarbij gestuurd moet worden op budget, resultaten, aannemers en bestuurlijke aanhaking natuurlijk ook nodig blijft.

Daarnaast kent Amersfoort ook een afdeling Programma’s & Projecten waar gemeentebreed integrale projecten worden opgepakt. Hierbij bewaak jij de zogenaamde groene aspecten van projecten, iets wat immers niet meteen de meeste aandacht zou hoeven te krijgen bij integrale projecten.

Je werk is afwisselend. Je opereert zelfstandig in een platte organisatie, waar veel vrijheid wordt geboden om je eigen werk in te richten.

Functie-eisen

Je denkt en werkt op wo- of hbo+-niveau en hebt meerdere jaren ervaring met het voorbereiden en leiden van groenprojecten in de openbare ruimte in een publieke werkomgeving. Je hebt inhoudelijke groen-kennis. Je staat stevig in je schoenen, weet goed voor het voetlicht te brengen wat consequenties van en alternatieven voor bepaalde besluiten zijn. Je kunt draagvlak creëren en mensen meenemen in bepaalde keuzes. Dat betekent dat je een goede en prettige verbinder bent die duidelijk is: op verschillende niveaus kun je samenwerken en communiceren: van strategisch-bestuurlijke overleggen tot bewonersparticipatie. Je overziet goed welke verschillende belangen spelen en kan die goed vertalen naar projecteisen, randvoorwaarden en communicatiestrategieën. Je zorgt voor een goede bestuurlijke aanhaking. Overigens weet je ook hoe wetgeving rondom inkoop en aanbesteding in elkaar zit.

Natuurlijk ben je als projectleider resultaatgericht, maar heb je ook de creativiteit (en neem je de tijd daarvoor) om vernieuwende ideeën te ontwikkelen.

Voor deze positie zoeken we óf een projectleider die over zowel over projectleiders ervaring beschikt als over de inhoudelijke groen-kennis en de politieke omgeving kan betrekken.

Óf..

We kijken naar de mogelijkheid om een tandem te creëren. In dat geval zijn we op zoek naar 2 mensen: een stevige projectleider die het bestuurlijke proces goed in kan steken en daarnaast een inhoudelijk goed onderlegde ‘groenman/vrouw’. Beiden moeten aanvankelijk elkaars ‘minnen’ kunnen opvullen maar te zijner tijd onderling vervangbaar worden.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft hier een (of twee, zie hierboven) vaste formatieplaats(en). Aanstelling voor 36 uur per week, een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren. Salarisschaal 11 (maximaal € 4.859,- bruto per maand). Daarnaast ontvang je maandelijks een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Amersfoort heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden en ouderschapsverlof (50% doorbetaald) en beschikt over een fantastisch (groen) bedrijfsrestaurant.

Contactinfo

De werving van deze procedure loopt via Barlaeus Advies. Solliciteren kan daarom alleen door je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per e-mail te sturen aan: marc@barlaeusadvies.nl

Voor vragen over het functieprofiel en de selectieprocedure: Annette de Graaf 06 29087210 en Marc van der Poel 06 204 23 195.

Graag ontvangen wij je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per e-mail:marc@barlaeusadvies.nl. Reageren kan tot en met 4 september 2018.

Selectieprocedure

week 36             op 11 september vinden de eerste sollicitatiegesprekken plaats met Annette de Graaf en Marc van der Poel van Barlaeus Advies

week 37             deze week vinden de sollicitatiegesprekken bij gemeente Amersfoort plaats en voor 1 oktober vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Natasja Rouwhorst van Gemeente Amersfoort ( 033 469 4270)

Foto's van de organisatie