Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente AmersfoortExtern lid Rekenkamer Amersfoort

Extern lid Rekenkamer Amersfoort

Vacature

Onafhankelijke denker met passie voor het openbaar bestuur

Waarom zijn we op zoek?
Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van een van haar leden is de gemeentelijke rekenkamer van Amersfoort op zoek naar een nieuw extern lid.

Wat doet de rekenkamer?
De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn controlerende en kaderstellende taken. De rekenkamer doet hiertoe onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. Hiermee biedt zij inzicht in de prestaties van de gemeente. Waar nodig doet zij aanbevelingen voor de toekomst. Hoewel de rekenkamer een instrument is van de gemeenteraad, beslist zij zelf welke onderwerpen worden onderzocht en hoe onderzoeken worden uitgevoerd. De rekenkamer biedt haar onderzoeksrapporten aan de gemeenteraad aan. De gemeenteraad beslist vervolgens of de aanbevelingen van de rekenkamer worden overgenomen.

Wat is de samenstelling van de rekenkamer?
De rekenkamer bestaat uit een externe voorzitter, twee externe leden en twee interne leden vanuit de gemeenteraad. De rekenkamer wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris-onderzoeker.

Wat gaat u doen?
De rekenkamer vergadert ongeveer eens in de zes weken, meestal op donderdagmorgen. De vergaderingen vinden plaats op het Oude Stadhuis. Het feitelijk onderzoek wordt begeleid door de secretaris en het veldwerk wordt uitgevoerd door een extern bureau. Bij toerbeurt treden de externe leden van de rekenkamer daarbij op als lidrapporteur. U voert dus de facto niet zelf onderzoek uit, maar bent betrokken bij onderwerpkeuze, plan van aanpak, aankondiging, voortgang, (tussentijdse) beoordeling van rapporten, raadsbehandeling etc.

Daarnaast wordt van u verwacht dat u bijdraagt aan de zichtbaarheid van de rekenkamer door regelmatig aanwezig te zijn bij raadsvergaderingen. Het lidmaatschap van de rekenkamer is een nevenfunctie, de werkzaamheden beslaan ongeveer twee dagdelen per maand.

Wat is uw achtergrond?
U hebt een academisch werk- en denkniveau. Daarnaast hebt u gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en voor het specifieke speelveld van de rekenkamer. Bij voorkeur hebt u ervaring met onderzoek en beleidsevaluatie; ervaring met rekenkamerwerk is een pre. U hebt affiniteit met Amersfoort en wilt u verdiepen in wat er in de stad, de gemeentepolitiek en de organisatie speelt. U hebt een scherpe, onafhankelijke en analytische blik waarmee u zaken van alle kanten kunt bekijken. Daarnaast beschikt u over een goed gevoel voor communicatie en een vlotte pen. Uw agenda biedt voldoende ruimte en flexibiliteit voor de planning en voorbereiding van vergaderingen, eventueel nodige tussentijdse overleggen en betrokkenheid bij onderzoeken als lidrapporteur. Uw integriteit is onbetwist (een VOG is vereist) en u bekleedt geen andere functie die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente en de aan de gemeente gerelateerde instellingen in de weg kan staan. U heeft geen functie zoals opgesomd in artikel 13.1 (m.u.v. 13.1m) van de Gemeentewet en geen openbare politiek-bestuurlijke functie.

Wat bieden we u?
Wij bieden een verantwoordelijke en maatschappelijk relevante functie, waarin u kunt bijdragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur in Amersfoort. U ontvangt een vaste vergoeding van gemiddeld 275 euro per maand, naast een vergoeding van 75 euro per uur voor het bijwonen van rekenkamervergaderingen. Er is een gemaximeerde uurvergoeding voor het optreden als lidrapporteur. Verder ontvangt u een reiskostenvergoeding.

Hoe kunt u reageren?
Met vragen over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter Karin Stadhouders of met de secretaris Marleen van den Nieuwendijk. Dit kan per mail via rekenkamer@amersfoort.nl of telefonisch 033-4694312 (op ma/di/do/vr). Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, bel dan met Natasja Rouwhorst, HR medewerker, telefoon 033-4694270. Wij ontvangen uw sollicitatie graag digitaal via onze vacaturesite www.amersfoort.nl/vacatures. Daar kunt u ons via het sollicitatieformulier contactgegevens, motivatiebrief en curriculum vitae toesturen. U krijgt een ontvangstbevestiging per e-mail.
De reactietermijn sluit op 17 juni 2018.

Sollicitatiegesprek
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 6 juli 2018. Wanneer u wordt uitgenodigd voor een gesprek, zullen wij u vragen ons enkele referenties op te geven.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Inge Parlevliet van Gemeente Amersfoort ( 033 4694631)

Foto's van de organisatie