Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente AmersfoortAfdelingsmanager Belastingen

Afdelingsmanager Belastingen

Vacature

Mensgerichte manager, duidelijk, bruggenbouwer en stevig

Amersfoort is de 15e gemeente van Nederland met ruim 155.000 inwoners. Hier is het goed leven, wonen en werken. In het historische stadscentrum zie je het verleden terug in de vele monumentale panden aan sfeervolle grachten. Er is een uitgebreid winkelaanbod en in de smalle straatjes en op de pleinen van het centrum vind je veel restaurantjes en terrassen. Maar Amersfoort heeft ook prachtige stadsparken en bij de stadsgrenzen begint de natuur van de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en de Gelderse Vallei. Amersfoort is een nog steeds groeiende stad. Dat zorgt voor dynamiek. In Amersfoort wonen relatief veel jonge gezinnen. En of je nu liever in een dorpse, stadse of landelijke sfeer woont, de wijken in Amersfoort bieden dit allemaal.

Wat werken en wonen betreft, kun je niet centraler in Nederland terecht. Met de trein sta je bijvoorbeeld zo in hartje Amsterdam (33 minuten) of Utrecht (14 minuten). Door de centrale ligging is Amersfoort ook een plaats waar veel bedrijven en organisaties hun hoofdkantoor hebben en waar ondernemers zich thuis voelen.

De ambtelijke organisatie is behoorlijk compact en bestaat uit zo’n 850 ambtenaren. In een regie organisatie is de verantwoordelijkheid laag in de organisatie gelegd en zijn uitvoerende taken op afstand gezet.

Amersfoort kent een directiemodel bestaande uit een tweekoppige directie met 19 afdelingen daaronder. Bij de afdeling Belastingen werken zo’n 30 mensen (26 fte) en bestaat uit twee teams: een team WOZ en een team Heffing & Invordering. Het laatste wordt aangestuurd door een teammanager, het eerste team stuurt de afdelingsmanager zelf aan. De afdeling werkt als zijnde zelfstandige schakels in een keten. Dat gaat van het taxeren en vaststellen van de WOZ-waarden tot het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen.

De afdeling levert goede kwaliteit en wordt door de Waarderingskamer al vijf jaar op een rij als goed beoordeeld. Er werken dan ook (zeer) ervaren medewerkers.

Functieomschrijving

De gemeente gelooft in een eigen afdeling belastingen die optimaal samenwerkt met andere afdelingen én inspeelt op toekomstige strategische ontwikkelingen. Aan jou, als nieuwe afdelingsmanager de taak dit in de praktijk te realiseren.

In het kader van ‘de basis op orde’ zorg je dat de processen binnen de afdeling op orde zijn en zo nodig vernieuw of verbeter je deze met je mensen. Daarnaast is er ook winst te boeken in een betere samenwerking met andere afdelingen binnen de gemeente. Immers vele GBA en BAG gegevens worden door diverse afdelingen verzameld en gebruikt. Daarnaast zorgt de toenemende digitalisering, de invoer van 1 objectregistratie en het gemeentebrede dienstverleningsconcept ook dat een verregaande samenwerking tussen de afdelingen in Amersfoort noodzakelijk wordt. Jij neemt het initiatief hiertoe naar andere afdelingen en je coacht en begeleidt mensen optimaal in dit proces.

Samengevat komt het neer op: behoud het goede, sluit daarbij aan op het bestaande en verander datgene wat nodig is om de afdeling toekomstbestendig te maken.

Verder adviseer je de directie over de (landelijke) ontwikkelingen t.a.v. het vak gemeentelijke belastingen en de strategische koers voor de gemeente in deze. Deze strategie weet je helder en duidelijk naar de afdeling te vertalen. En omgekeerd weet je ook de belangen van de afdeling in het management en de directie helder en duidelijk voor het voetlicht te brengen. Je hebt een duidelijke mening en een visie die je ook met anderen deelt. 

Daarnaast ben je als afdelingsmanager Belastingen de integraal leidinggevende en in deze hoedanigheid (eind) verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de benodigde middelen. Jij zorgt ervoor dat de afdeling in control is, ook voor wat betreft de beheersing van risico’s. In de rol van inspecteur van de belastingen ben je verantwoordelijk voor de waardevaststellingen en de aanslagopleggingen. Je bent eigenaar van het exploitatiebudget van de afdeling en verantwoordelijk voor de belastingbegroting, -realisatie en –prognoses van de gemeente Amersfoort.

Functie-eisen

Je denkt en werkt op WO niveau en hebt meerdere jaren ervaring met het leidinggeven en coachen van professionals, bij voorkeur binnen een fiscaal-juridische omgeving. Je bent hoe dan ook cijfermatig sterk. Je hebt ook goed zicht op het grotere geheel in een gemeentelijke organisatie en snapt hoe de bestuurlijk/politieke context werkt. Je hebt kennis van en ervaring in het leiden van een uitvoeringsafdeling. Basisregistratie, gegevensverwerking, de juridische context van bezwaar en termijnen...het zijn geen onbekenden voor je.

Je bent stevig en duidelijk in je omgang en over de taakopvattingen. Je spreekt aan maar bent ook bereid te luisteren en ruimte te geven. Je weet mensen mee te nemen in veranderingen door ze het grotere geheel te laten zien. Door de duidelijke stip op de horizon weet iedereen waar de afdeling naar toe gaat.Maar bovenal ben je een mensgerichte manager die er van houdt anderen te betrekken.

Je hebt een prettige dynamiek en daagt je medewerkers uit, je bent humorvol en energiek en je stelt positief kritische nadenk-vragen. Zo stimuleer je mensen en weet je verbinding te maken, misschien in eerste instantie vooral via de inhoud. Vervolgens neem je mensen mee in de nieuwe ontwikkelingen en veranderingen die nodig zijn om de afdeling klaar te maken voor de toekomstige ontwikkelingen. Die zijn immers velerlei.

Je hebt overzicht en overwicht; op de materie, de ontwikkelingen en je medewerkers. Hierdoor herken je tijdig knelpunten in de uitvoering, weet je deze op te lossen of zo nodig op het juiste moment op te schalen naar directie en/of college. Je  bent een collegiale afdelingsmanager die samen met zijn collega afdelingsmanagers het belang van Amersfoort kan dienen.

Maar uiteraard ben jij er ook om de afdeling op de kaart te zetten, bij directie en management en collega afdelingen maar ook waar het gaat om samenwerkingsverbanden waarvan jij denkt dat die handig en effectief zijn voor de gemeente. Je vindt het dan ook leuk om je vakgebied naar buiten toe te vertegenwoordigen en natuurlijk houd je bij wat de nieuwste ontwikkelingen en maatschappelijke tendensen zijn.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft hier een vaste formatieplaats. Aanstelling is voor 36 uur per week, een vaste aanstelling (proeftijd van een jaar). Salarisschaal 13 (maximaal € 5.984,- bruto per maand). Daarnaast ontvang je maandelijks een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Amersfoort heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden en ouderschapsverlof (50% doorbetaald) en beschikt over een fantastisch (groen) bedrijfsrestaurant.

Contactinfo

De werving van deze procedure loopt via Barlaeus Advies. Solliciteren kan daarom alleen door je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per e-mail te sturen aan: annette@barlaeusadvies.nl.

selectieprocedure

week 37            op 12 september vinden de eerste sollicitatiegesprekken plaats met Annette de Graaf en Marc van der Poel van Barlaeus Advies

week 38            vanaf deze week vinden de sollicitatiegesprekken bij gemeente Amersfoort plaats

week 39/40       in deze week vindt het assessment plaats en hierna vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats

** ivm de vakantietijd loopt deze procedure langer dan normaal gebruikelijk is.

Voor vragen over het functieprofiel en de selectieprocedure: Annette de Graaf 06 29087210 en Marc van der Poel 06 204 23 195.

Graag ontvangen wij je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per e-mail:marc@barlaeusadvies.nl.

Reageren kan tot 8 september 2018

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Natasja Rouwhorst van Gemeente Amersfoort ( 033 469 4270)

Foto's van de organisatie