Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Alphen aan den Rijnplv. voorzitters en leden adviescommissie bezwaarschriften

plv. voorzitters en leden adviescommissie bezwaarschriften

VacatureAlphen aan den Rijn, stad en organisatie

De gemeente Alphen aan den Rijn behoort met ruim 100.000 inwoners tot de grotere steden van Nederland. Met haar centrale ligging in het Groene Hart verenigt de gemeente alle voorzieningen van de stadskern met de rust en ruimte van de dorpskernen en het buitengebied erom heen. Zij combineert de maatschappelijke betrokkenheid van de overheid met de resultaatgerichte aanpak van een onderneming. Voor de circa 1300 medewerkers is dat een uitnodiging om verantwoordelijkheid te nemen en initiatief te tonen.
De gemeente vindt het van belang dat het contact met de burger respectvol en wederzijds is en ziet de commissie bezwaarschriften als mogelijkheid om daaraan bij te dragen.


Functieomschrijving

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een onafhankelijke commissie bezwaarschriften ingesteld. De plaatsvervangend (plv.-)voorzitter en commissieleden adviseren in het besloten gedeelte van de vergadering over bezwaarschriften tegen besluiten over omgevingsvergunningen, APV-vergunningen, personeelszaken, subsidies, en huisvesting.

De plaatsvervangend (plv.-) voorzitter vervangt daarnaast de voorzitter en zit hoorzittingen voor. Als plv.-voorzitter bent u aanspreekpunt van de commissie voor de betreffende vergadering en stimuleert u de coherentie in de commissie. U draagt mede zorg voor het jaarverslag van de commissie en licht dit toe aan de bestuursorganen van de gemeente.

Context

De commissie adviseert aan de gemeenteraad, het college van B&W en de burgemeester over bezwaren tegen genomen besluiten. De commissie brengt haar advies uit op grond van de Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn, de toepasselijke regelgeving en de rechtspraak ter zake. De commissie kent geen kamers. Bezwaren tegen besluiten over gemeentelijke belastingen zijn uitgesloten van de adviesbevoegdheid van de commissie. Besluiten op basis van de Participatiewet, alsook besluiten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning worden niet door de commissie, maar door extern adviseurs behandeld. De commissie wordt ondersteund door ambtelijk secretarissen. De hoorzittingen van de commissie bezwaarschriften vinden eens in de twee weken plaats op dinsdagavond volgens een vastgesteld roulatieschema.


Wat zoeken wij specifiek in de plv.- voorzitters ?

De plv.-voorzitters waar wij naar op zoek zijn hebben de volgende kwaliteiten:
  • Aantoonbare ervaring met het leiden van vergaderingen.

  • Oog voor verbinding en overtuigingskracht.

Kenmerken voor zowel plv.-voorzitters, alsook commissieleden

De plv.-voorzitters en commissieleden hebben de volgende kwaliteiten:
  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Aantoonbare kennis van en ervaring met het algemeen bestuursrecht, het omgevingsrecht en/of het milieurecht en/of het ambtenarenrecht en interesse in de ontwikkelingen op deze gebieden.
  • In staat zijn tot zelfstandige en onafhankelijke oordeelsvorming.
  • Oog voor een prettig- en goed contact met de overheid, goede mediation vaardigheden, mede in het kader van een probleemoplossend vermogen.
  • Goede communicatieve, sociale en analytische vaardigheden en oog voor de vertaling van de toepasselijke juridische kaders naar de praktijk.
  • Inlevingsvermogen en maatschappelijke betrokkenheid.
  • Geen directe of indirecte binding met het bestuur of een adviesorgaan van de gemeente en niet woonachtig in Alphen aan den Rijn of directe omgeving.

Wat bieden wij?

De plv.-voorzitter ontvangt € 180,- per voorgezeten vergadering en een reiskostenvergoeding. Commissieleden ontvangen € 150,- per bijgewoonde vergadering, alsook een reiskostenvergoeding.

Meer informatie?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Annemarie van Leeuwen, teamleider Juridische Zaken en Inkoop, 06-21531658, of Paul Lenssinck, secretaris van de commissie, 06-48133049.

Interesse?

U kunt uw reactie (met CV) tot en met 24 juni 2018 richten aan het College van burgemeester en wethouder van Alphen aan den Rijn door bovenstaande 'direct solliciteren' knop o.v.v. vacaturenummer 18-46

De selectiegesprekken vinden plaats op 28 juni 2018.

Over Gemeente Alphen aan den Rijn
De moderne, transparante uitstraling van het glazen gemeentehuis van Gemeente Alphen aan den Rijn weerspiegelt de ambitie van de organisatie en verwelkomt de inwoners op een open en gastvrije manier.

Buiten de gebaande paden treden
De wereld om ons heen verandert snel en dit vraagt om ieders toewijding, kennis en creativiteit. Gemeente Alphen aan den Rijn treedt daarom buiten de gebaande paden om nieuwe wegen te verkennen. Verantwoordelijkheid en vertrouwen gaan hierbij hand in hand. Zo zitten we niet op vaste uren op vaste werkplekken, maar vinden we elkaar in wisselende samenstellingen rondom een thema of een project.

We sturen op resultaat, niet op inzet of aanwezigheid. Leidinggevenden houden de regie en inspireren medewerkers om hun eigen rol te pakken en enthousiast uit te dragen. Door het benutten van de persoonlijke drijfveren en kwaliteiten van de medewerkers werken we samen aan de ambitie om een goede, 'zo niet de beste' werkgever in gemeenteland te zijn.

Hollen en op tijd stilstaan
Die drijfveren zorgen ervoor dat er met energie en plezier wordt gewerkt. Het Ontwikkelcentrum van de organisatie speelt een cruciale rol in het stimuleren en faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling. Het biedt allerlei mogelijkheden op het gebied van ontwikkeling en mobiliteit, zoals een uitdagend aanbod aan cursussen en trainingen.
Wie holt, moet op z'n tijd ook even stilstaan. Gewoon even stilstaan bij een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Met het Vitaliteitsprogramma sturen wij niet alleen op meer bewustwording op het gebied van een gezonde levensstijl, maar streven naar het daadwerkelijk bevorderen van een gezonde balans van lichaam en geest van medewerkers.

Meebewegen met de toekomst
Gemeente Alphen aan den Rijn houdt constant voeling met alle inwoners, bedrijven, instellingen en netwerken. Daardoor kunnen wij inspelen op verwachtingen die klanten van ons hebben. Weten wat er speelt en leeft. Op die manier bewegen we soepel mee met de koers die wij als organisatie uitzetten. Weten wie je bent en laten zien wat je kunt: het spiegeleffect van het gebouw schittert nu ook door in onze manier van werken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Personeel Organisatie van Gemeente Alphen aan den Rijn ( +31 6 11927661)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De moderne, transparante uitstraling van het glazen gemeentehuis van Gemeente Alphen aan den Rijn weerspiegelt de ambitie van de organisatie en verwelkomt de inwoners op een open en gastvrije manier.

meer over Gemeente Alphen aan den Rijn

Adres

Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn

14 0172