Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Alphen aan den RijnPlv. voorzitter / leden adviescommissie bezwaarschriften

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk zondag 12 april

Solliciteer

Plv. voorzitter / leden adviescommissie bezwaarschriften

Vacature

Stad en organisatie

De gemeente Alphen aan den Rijn behoort met ruim 100.000 inwoners tot de grotere steden van Nederland. Met haar centrale ligging in het Groene Hart verenigt de gemeente alle voorzieningen van de stadskern met de rust en ruimte van de dorpskernen en het buitengebied erom heen. Zij combineert de maatschappelijke betrokkenheid van de overheid met de resultaatgerichte aanpak van een onderneming. Voor de circa 1300 medewerkers is dat een uitnodiging om verantwoordelijkheid te nemen en initiatief te tonen. De gemeente vindt het van belang dat het contact met de burger respectvol en wederzijds is en ziet de commissie bezwaarschriften als mogelijkheid om daaraan bij te dragen.

Functieomschrijving

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een onafhankelijke commissie bezwaarschriften ingesteld. De commissie behandelt bezwaarschriften tegen besluiten over omgevingsvergunningen, APV-vergunningen, jeugdzaken, verkeerszaken, subsidies, huisvesting etc. Zij hoort bezwaarmaker en het gemeentebestuur tijdens de hoorzitting. Daarbij vervult elk van de commissieleden in tenminste één bezwaarzaak de rol van rapporteur. De commissie stelt aansluitend in het besloten gedeelte van de vergadering haar adviezen op.

De plaatsvervangend voorzitter zit een deel van de hoorzittingen voor. Als plaatsvervangend voorzitter bent u aanspreekpunt van de commissie voor de betreffende vergadering en stimuleert u de coherentie in de commissie. U levert vanuit uw rol een bijdrage voor het jaarverslag van de commissie en bent in staat dit toe lichten aan de bestuursorganen van de gemeente.

Context

De commissie adviseert aan de gemeenteraad, het college van B&W en de burgemeester over bezwaren tegen genomen besluiten. De commissie brengt haar advies uit op grond van de Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn, de toepasselijke regelgeving en relevante jurisprudentie. De commissie kent geen kamers.

Bezwaren tegen besluiten over gemeentelijke belastingen zijn uitgesloten van de adviesbevoegdheid van de commissie. Besluiten op basis van de Participatiewet, alsook besluiten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning worden niet door de commissie, maar door extern adviseurs behandeld. De commissie wordt ondersteund door ambtelijk secretarissen. De hoorzittingen van de commissie bezwaarschriften vinden eens in de twee weken plaats op dinsdagavond volgens een vastgesteld roulatieschema.

Wat zoeken wij specifiek in de plaatsvervangend voorzitter ?

De door ons beoogde plaatsvervangend voorzitter heeft de volgende kwaliteiten:
  • Ervaring met het leiden van vergaderingen.

  • Oog voor verbinding en overtuigingskracht.

Kenmerken voor beide functies

De door ons beoogde plaatsvervangend voorzitter en commissieleden hebben de volgende kwaliteiten:
  • Academisch werk- en denkniveau.

  • Aantoonbare kennis van en ervaring met het algemeen bestuursrecht. Kennis van veel in bezwaarschriften voorkomende rechtsgebieden zoals het omgevingsrecht, milieurecht, jeugdrecht, verkeersrecht etc. en interesse in de ontwikkelingen op deze gebieden is een pre.

  • In staat zijn tot zelfstandige en onafhankelijke oordeelsvorming.

  • Oog voor een prettig en goed contact met de overheid, goede mediation vaardigheden, mede in het kader van een probleemoplossend vermogen.

  • Goede communicatieve, sociale en analytische vaardigheden en oog voor de vertaling van de toepasselijke juridische kaders naar de praktijk.

  • Inlevingsvermogen en maatschappelijke betrokkenheid.

  • Geen directe of indirecte binding met het bestuur of een adviesorgaan van de gemeente en niet woonachtig in Alphen aan den Rijn of directe omgeving.

Wat bieden wij?

De plaatsvervangend voorzitter ontvangt € 185 per voorgezeten vergadering en een reiskostenvergoeding. Commissieleden ontvangen € 154 per bijgewoonde vergadering, alsook een reiskostenvergoeding. Meer informatie? Voor vragen kunt u contact opnemen met Annemarie van Leeuwen, teamleider Juridische Zaken en Inkoop, 06-21531658, of Paul Lenssinck, secretaris van de commissie, 06-48133049.

Interesse?

Digitaal solliciteren kan t/m 12 april 2020 via de solliciteerknop bovenaan deze webpagina. U kunt uw reactie (met CV) richten aan het College van burgemeester en wethouder van Alphen aan den Rijn.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Alphen aan den Rijn
"Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Spreekt jou dat aan? Kom dan werken in Alphen aan den Rijn, een groene stad met lef. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Je zit altijd in een thuisteam met vakcollega's en een teamleider. Een groot aantal collega's werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden op die opgaven en deel uit te maken van divers samengestelde teams."

"Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid. Dat zijn de kerncompetenties van Gemeente Alphen aan den Rijn en de drijfveren van onze medewerkers. Om onze inwoners van dienst te zijn, elke dag opnieuw."
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Annemarie Leeuwen van Gemeente Alphen aan den Rijn ( +31 6 21531658)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De moderne, transparante uitstraling van het glazen gemeentehuis van Gemeente Alphen aan den Rijn weerspiegelt de ambitie van de organisatie en verwelkomt de inwoners op een open en gastvrije manier.

meer over Gemeente Alphen aan den Rijn

Adres

Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn

14 0172